Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
        -- System informacji przestrzennej
        -- Mapa sieci dróg
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   \  2013

    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Warzymice.doc
  2. uchwała skan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Karwowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Karwowo.doc
  2. uchwała skan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko d

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kamieniec i Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Kamieniec i Kołbaskowo.doc
  2. uchwała skan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu zmiany studium .doc
  2. 2013-09-04 Studium Kołbaskowo.doc
  3. Studium.zip
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko_tekst.doc
  5. Prognoza oddziaływania1.zip
  6. Prognoza oddziaływania2.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu miejscowego planu w obrebie Warzymice .doc
  2. Prognoza.doc
  3. prognoza_520x840.zip
  4. projekt_23_08_2013 (1).doc
  5. zal_nr_1_rys_planu_23_03_2013.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego


  Lista załączników
  1. Obwieszczenien ZUW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środo

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Przecław, Ustowo i Warzymice


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE.doc
  2. uchwala.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra