Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2014   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2014

    Rozstrzygnięcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zesp

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygniecie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę 15 przystanków autobusowych na terenie gminy Ko

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę 15 przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolęcin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Gór

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na d

  Rozstrzygnięcie postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i 124 obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siadło Dolne

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kołbaskowo do miejscowości Rosówek.

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kołbaskowo do miejscowości Rosówek.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie G

  Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne.

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej de 160 PE od  zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w Warzymicy  dla zasilania miejscowości Warzymice.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jed

  Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na od

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo - Rosówek


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i ins

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją oświetlenia terenu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo –

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przystanków autobusowych wraz z utwardzaniem terenu na tra

  Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przystanków autobusowych wraz z utwardzaniem terenu na trasie Szczecin – Stobno, gmina Kołbaskowo ”,


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowej stacji zmiękczania wody wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowej stacji zmiękczania wody wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra