Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2014

    Zarządzenia Wójta 93 / 2014

  Zarządzenia Wójta 93 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.93.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 87 - 92 / 2014

  Zarządzenia Wójta 87 - 92 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.87.2014.pdf
  2. Zarz.88.2014.pdf
  3. Zarz.89.2014.pdf
  4. Zarz.90.2014.pdf
  5. Zarz.91.2014.pdf
  6. Zarz.92.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 78 - 86 / 2014

  Zarządzenia Wójta 78 - 86 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.78.2014.pdf
  2. Zarz.79.2014.pdf
  3. Zarz.80.2014.pdf
  4. Zarz.81.2014.pdf
  5. Zarz.82.2014.pdf
  6. Zarz.83.2014.pdf
  7. Zarz.84.2014.pdf
  8. Zarz.85.2014.pdf
  9. Zarz.86.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 75 - 77 / 2014

  Zarządzenia Wójta 75 - 77 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.75.2014.pdf
  2. Zarz.76.2014.pdf
  3. Zarz.77.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 71 - 73 / 2014

  Zarządzenia Wójta 71 - 73 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.71.2014.pdf
  2. Zarz.72.2014.pdf
  3. Zarz.73.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 63 - 70 / 2014

  Zarządzenia Wójta 63 - 70 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.63.2014.pdf
  2. Zarz.64.2014.pdf
  3. Zarz.65.2014.pdf
  4. Zarz.66.2014.pdf
  5. Zarz.67.2014.pdf
  6. Zarz.68.2014.pdf
  7. Zarz.69.2014.pdf
  8. Zarz.70.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 52 - 62 / 2014

  Zarządzenia Wójta 52 - 62 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.52.2014.pdf
  2. Zarz.53.2014.pdf
  3. Zarz.54.2014.pdf
  4. Zarz.55.2014.pdf
  5. Zarz.56.2014.pdf
  6. Zarz.57.2014.pdf
  7. Zarz.58.2014.pdf
  8. Zarz.59.2014.pdf
  9. Zarz.60.2014.pdf
  10. Zarz.61.2014.pdf
  11. Zarzadzenie nr 62.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 35 - 51 / 2014

  Zarządzenia Wójta 35 - 51 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.35.2014.pdf
  2. Zarz.36.2014.pdf
  3. Zarz.37.2014.pdf
  4. Zarz.38.2014.pdf
  5. Zarz.39.2014.pdf
  6. Zarz.40.2014.pdf
  7. Zarz.41.2014.pdf
  8. Zarz.42.2014.pdf
  9. Zarz.43.2014.pdf
  10. Zarz.44.2014.pdf
  11. Zarz.45.2014.pdf
  12. Zarz.46.2014.pdf
  13. Zarz.47.2014.pdf
  14. Zarz.48.2014.pdf
  15. Zarz.49.2014.pdf
  16. Zarz.50.2014.pdf
  17. Zarz.51.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 24-34 / 2014

  Zarządzenia Wójta 24-34 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.24.2014.pdf
  2. Zarz.25.2014.pdf
  3. Zarz.26.2014.pdf
  4. Zarz.27.2014.pdf
  5. Zarz.28.2014.pdf
  6. Zarz.29.2014.pdf
  7. Zarz.30.2014.pdf
  8. Zarz.31.2014.pdf
  9. Zarz.32.2014.pdf
  10. Zarz.33.2014.pdf
  11. Zarz.34.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 15-23 / 2014

  Zarządzenia Wójta 15-23 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.15.2014.pdf
  2. Zarz.16.2014.pdf
  3. Zarz.17.2014.pdf
  4. Zarz.18.2014.pdf
  5. Zarz.19.2014.pdf
  6. Zarz.20.2014.pdf
  7. Zarz.21.2014.pdf
  8. Zarz.22.2014.pdf
  9. Zarz.23.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 10-14 / 2014

  Zarządzenia Wójta 10-14 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.10.2014.pdf
  2. Zarz.11.2014.pdf
  3. Zarz.12.2014.pdf
  4. Zarz.14.2014.pdf
  5. Zarz.13.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-9 / 2014

  Zarządzenia Wójta 1-9 / 2014


  Lista załączników
  1. Zarz.1.2014.pdf
  2. Zarz.2.2014.pdf
  3. Zarz.3.2014.pdf
  4. Zarz.4.2014.pdf
  5. Zarz.5.2014.pdf
  6. Zarz.6.2014.pdf
  7. Zarz.7.2014.pdf
  8. Zarz.8.2014.pdf
  9. Zarz.9.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra