Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 •       -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 27.06.2009 r.
        -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.
        -- Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY POSłóW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   \  WYBORY POSłóW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25.05.2014 R.

    Frekwencja i wyniki wyborów do posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.

  Frekwencja i wyniki wyborów do posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.


  Lista załączników
  1. Frekwencja w Gminie Kołbaskowo.pdf
  2. Wyniki wyborów w Gminie Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


  Lista załączników
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.

  Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.


  Lista załączników
  1. informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    CZAS PRACY KOMISJI

  CZAS PRACY KOMISJI


  Lista załączników
  1. OKW 1.docx
  2. OKW 2.docx
  3. OKW 3.docx
  4. OKW 4.docx
  5. OKW 5.docx
  6. OKW 6.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powołanie obwodowych komisji wyborczych

  Powołanie obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. Powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udostępnienie do wglądu spisu wyborców

  Udostępnienie do wglądu spisu wyborców


  Lista załączników
  1. Udostępnienie do wglądu spisu wyborców.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

  Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborcz
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dyżur 2.05.2014 r.

  2 MAJA 2014 R. 

  DYŻUR W URZĘDZIE GMINY KOŁBASKOWO

  Według  kalendarza wyborczego dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,  pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą do  2 maja zgłaszać  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Urząd Gminy Kołbaskowo w tym dniu jest nieczynny, ale pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów będą pełnili dyżur. W pokoju nr 2 na parterze, w godzinach od 8.00 do 15.00  przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do obwodowych  komisji wyborczych.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych

  Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ważne informacje

  Ważne informacje


  Lista załączników
  1. 1.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborac
  2. 2.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
  3. 3.Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych.pdf
  4. 4.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf
  5. 5.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
  6. 6.Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo

  Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.

  Prezydent Rzeczypospolitej w dniu 19 lutego 2014 r. podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.


  Lista załączników
  1. Wybory Posłów do PE.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra