Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2016

    Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 grudnia 2016 r.

  Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 grudnia 2016 r.


  Lista załączników
  1. uchwała XXVI.260.2016.pdf
  2. uchwała XXVI.261.2016.pdf
  3. uchwała XXVI.262.2016.pdf
  4. uchwała XXVI.263.2016.pdf
  5. uchwała XXVI.264.2016.pdf
  6. uchwała XXVI.265.2016.pdf
  7. uchwała XXVI.266.2016.pdf
  8. uchwała XXVI.267.2016.pdf
  9. uchwała XXVI.268.2016.pdf
  10. uchwała XXVI.269.2016.pdf
  11. uchwała XXVI.270.2016.pdf
  12. uchwała XXVI.271.2016.pdf
  13. XXVI sesja rejestr uchwał.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 listopada 2016 r.

  Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 listopada 2016 r.


  Lista załączników
  1. protokół z XXIV sesji RG.pdf
  2. rejestr uchwał XXV sesja.pdf
  3. uchwała XXV.249.2016.pdf
  4. uchwała XXV.250.2016.pdf
  5. uchwała XXV.251.2016.pdf
  6. uchwała XXV.252.2016.pdf
  7. uchwała XXV.253.2016.pdf
  8. uchwała XXV.254.2016.pdf
  9. uchwała XXV.255.2016.pdf
  10. uchwała XXV.256.2016.pdf
  11. uchwała XXV.257.2016.pdf
  12. uchwała XXV.258.2016.pdf
  13. uchwała XXV.259.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 24 października 2016 r

  Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 24 października 2016 r


  Lista załączników
  1. rejestr uchwał XXIV sesja.pdf
  2. Gimnazjum informacja.pdf
  3. Informacja z dzialalności Wojta za III kwartał.pdf
  4. SP Będargowo informacja.pdf
  5. SP Przecław informacja.pdf
  6. uchwała XXIV.237.2016.pdf
  7. uchwała XXIV.238.2016.pdf
  8. uchwała XXIV.239.2016.pdf
  9. uchwała XXIV.240.2016.pdf
  10. uchwała XXIV.241.2016.pdf
  11. uchwała XXIV.242.2016.pdf
  12. uchwała XXIV.243.2016.pdf
  13. uchwała XXIV.244.2016.pdf
  14. uchwała XXIV.245.2016.pdf
  15. uchwała XXIV.246.2016.pdf
  16. uchwała XXIV.247.2016.pdf
  17. uchwała XXIV.248.2016.pdf
  18. ZPO Kołbaskowo informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 września 2016 r.

  Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 września 2016 r.


  Lista załączników
  1. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r.pdf
  2. Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016r.pdf
  3. rejestr uchwał XXIII sesja.pdf
  4. uchwała XXIII.220.2016.pdf
  5. uchwała XXIII.221.2016.pdf
  6. uchwała XXIII.222.2016.pdf
  7. uchwała XXIII.223.2016.pdf
  8. uchwała XXIII.224.2016.pdf
  9. uchwała XXIII.225.2016.pdf
  10. uchwała XXIII.226.2016.pdf
  11. uchwała XXIII.227.2016.pdf
  12. uchwała XXIII.228.2016.pdf
  13. uchwała XXIII.229.2016.pdf
  14. uchwała XXIII.230.2016.pdf
  15. uchwała XXIII.231.2016.pdf
  16. uchwała XXIII.232.2016.pdf
  17. uchwała XXIII.233.2016.pdf
  18. uchwała XXIII.234.2016.pdf
  19. uchwała XXIII.235.2016.pdf
  20. uchwała XXIII.236.2016.pdf
  21. wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 5 września 2016 r.

  Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 5 września 2016 r.


  Lista załączników
  1. Informacja z działalności Wójta za II kwartał 2016 r.pdf
  2. rejestr uchwał XXII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  3. uchwała XXII.209.2016.pdf
  4. uchwała XXII.210.2016.pdf
  5. uchwała XXII.211.2016.pdf
  6. uchwała XXII.212.2016.pdf
  7. uchwała XXII.213.2016.pdf
  8. uchwała XXII.214.2016.pdf
  9. uchwała XXII.215.2016.pdf
  10. uchwała XXII.216.2016.pdf
  11. uchwała XXII.217.2016.pdf
  12. uchwała XXII.218.2016.pdf
  13. uchwała XXII.219.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 27 czerwca 2016 r.

  Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 27 czerwca 2016 r.


  Lista załączników
  1. informacja o stanie bezpieczeństwa Policja Mierzyn.pdf
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa Policja.pdf
  3. informacja Straż Gminna.pdf
  4. informacja Straży Granicznej.pdf
  5. sprawozdanie z działalności PGK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 27 czerwca 2016 r.

  Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 27 czerwca 2016 r.


  Lista załączników
  1. rejestr uchwał XXI sesja.pdf
  2. uchwała XXI.197.2016.pdf
  3. uchwała XXI.198.2016.pdf
  4. uchwała XXI.199.2016.pdf
  5. uchwała XXI.200.2016.pdf
  6. uchwała XXI.201.2016.pdf
  7. uchwała XXI.202.2016.pdf
  8. uchwała XXI.203.2016.pdf
  9. uchwała XXI.204.2016.pdf
  10. uchwała XXI.205.2016.pdf
  11. uchwała XXI.206.2016.pdf
  12. uchwała XXI.208.2016.pdf
  13. uchwała XXI.207.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 maja 2016 r.

  Uchwały z XX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 maja 2016 r.


  Lista załączników
  1. rejestr uchwał XX sesji.pdf
  2. uchwała XX.183.2016.pdf
  3. uchwała XX.184.2016.pdf
  4. uchwała XX.185.2016.pdf
  5. uchwała XX.186.2016.pdf
  6. uchwała XX.187.2016.pdf
  7. uchwała XX.188.2016.pdf
  8. uchwała XX.189.2016.pdf
  9. uchwała XX.190.2016.pdf
  10. uchwała XX.191.2016.pdf
  11. uchwała XX.192.2016.pdf
  12. uchwała XX.193.2016.pdf
  13. uchwała XX.194.2016.pdf
  14. uchwała XX.195.2016.pdf
  15. uchwała XX.196.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 kwietnia 2016 r

  Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 25 kwietnia 2016 r


  Lista załączników
  1. rejestr uchwał XIX sesja.pdf
  2. uchwała XIX.177.2016.pdf
  3. uchwała XIX.178.2016.pdf
  4. uchwała XIX.179.2016.pdf
  5. uchwała XIX.180.2016.pdf
  6. uchwała XIX.181.2016.pdf
  7. uchwała XIX.182.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 marca 2016 r.

  Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 30 marca 2016 r.


  Lista załączników
  1. uchwała XVIII.175.2016.pdf
  2. uchwała XVIII.176.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 14 marca 2016 r.

  Uchwały z XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 14 marca 2016 r.


  Lista załączników
  1. XVII sesja rejestr uchwał.pdf
  2. uchwała XVII 161 do 174.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 15 lutego 2016 r

  Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 15 lutego 2016 r


  Lista załączników
  1. informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2015 roku.pdf
  2. rejestr uchwał XVI sesja.pdf
  3. Sprawozdanie - Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.pdf
  4. uchwała XVI.150.2016.pdf
  5. uchwała XVI.151.2016.pdf
  6. uchwała XVI.152.2016.pdf
  7. uchwała XVI.153.2016.pdf
  8. uchwała XVI.154.2016.pdf
  9. uchwała XVI.155.2016.pdf
  10. uchwała XVI.156.2016.pdf
  11. uchwała XVI.157.2016.pdf
  12. uchwała XVI.158.2016.pdf
  13. uchwała XVI.159.2016.pdf
  14. uchwała XVI.160.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra