Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 •       -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
  PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZATRUDNIENIE   \  KONKURSY NA STANOWISKO   \  2016

    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - nabór OR.2110.5.2016.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru OR.2110.5.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. dotacji oświatowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, spraw majątkowych, kontroli realizacj

  Ogłszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. dotacji oświatowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, spraw majątkowych, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Wyniki naboru Nr ZEAS.110.1.2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie.

  II Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie nabór na stanowisko strażnika Straży Gminnej.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw organizacyjno – administracyjnych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw organizacyjno – administracyjnych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - nabór.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika gminnego

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika gminnego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - nabór OR.2110.2.2016.pdf
  2. Informacja o wynikach naboru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i płac - PGK

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i płac - PGK


  Lista załączników
  1. Ogloszenie.pdf
  2. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    IV Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy

  IV Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i promocji gminy.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie um. o zastępstwo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    III Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy

  III Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i promocji gminy.


  Lista załączników
  1. Ogł. o zatrudn. na umowę o zastępstwo-PR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy

  II Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i promocji gminy


  Lista załączników
  1. PR-um.o zastępstwo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia osoby na stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Kołbaskowie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia osoby na stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. wyniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy Uni

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i promocji gminy


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra