Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Rejestr działalności regulowanej
        -- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY   \  2017

    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo za 2016 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo za 2016 rok


  Lista załączników
  1. ANALIZA 2016.pdf
  2. korekta analizy 2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

  Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych


  Lista załączników
  1. GABARYTY harmonogram MARZEC 2017r.docx
  2. gabaryty wielorodzinne.pdf
  3. gabarytyII.pdf
  4. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z nieruchomości wielorodzinnych.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje

  Informacje


  Lista załączników
  1. DEKLARACJA 14.03.2016 BEDYT.docx
  2. godziny otwarcia PSZOK 2017.docx
  3. Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
  4. Gmina Kołbaskowo - harmonogram 2016.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały obowiązujące w 2017r.

  Uchwały obowiązujące w 2017r.


  Lista załączników
  1. akt (3) ustalenie opłaty 13.04.2015.pdf
  2. akt (4)zmiana do regulaminu 27.06.2016.pdf
  3. akt (5)regulamin utrzymania czystości i porządku 30.05.2016.pdf
  4. uchwała w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat 16.11.2015.pdf
  5. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 1
  6. uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 1
  7. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 14marca 2016r
  8. uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rekre
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra