Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  ZARZąDZENIA ORGANóW WYKONAWCZYCH   \  2017

    Zarządzenie Wójta 98 - 107 /2017

  Zarządzenie Wójta 98 - 107 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 98.2017.pdf
  2. Zarządzenie 99.2017.pdf
  3. Zarządzenie 100.2017.pdf
  4. Zarządzenie 101.2017.pdf
  5. Zarządzenie 102.2017.pdf
  6. Zarządzenie 103.2017.pdf
  7. Zarządzenie 104.2017.pdf
  8. Zarządzenie 105.2017.pdf
  9. Zarządzenie 106.2017.pdf
  10. Zarządzenie 107.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 92 - 97 /2017

  Zarządzenie Wójta 92 - 97 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 92.2017.pdf
  2. Zarządzenie 93.2017.pdf
  3. Zarządzenie 94.2017.pdf
  4. Zarządzenie 95.2017.pdf
  5. Zarządzenie 96.2017.pdf
  6. Zarządzenie 97.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 90 - 91 /2017

  Zarządzenie Wójta 90 - 91 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 90.2017.pdf
  2. Zarządzenie 91.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 86-89 /2017

  Zarządzenie Wójta 86-89 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 86.2017.pdf
  2. Zarządzenie 87.2017.pdf
  3. Zarządzenie 88.2017.pdf
  4. Zarządzenie 89.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 82-85 /2017

  Zarządzenie Wójta 82-85 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 82.2017.pdf
  2. Zarządzenie 83.2017.pdf
  3. Zarządzenie 84.2017.pdf
  4. Zarządzenie 85.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 74-80 /2017

  Zarządzenie Wójta 74-80 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 74.2017.pdf
  2. Zarządzenie 75.2017.pdf
  3. Zarządzenie 76.2017.pdf
  4. Zarządzenie 77.2017.pdf
  5. Zarządzenie 78.2017.pdf
  6. Zarządzenie 79.2017.pdf
  7. Zarządzenie 80.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 81 /2017

  Zarządzenie Wójta 81 /2017


  Lista załączników
  1. Zarzdzenie 81.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 66 - 73 /2017

  Zarządzenia Wójta 66 - 73 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 66.2017.pdf
  2. Zarządzenie 67.2017.pdf
  3. Zarządzenie 68.2017.pdf
  4. Zarządzenie 69.2017.pdf
  5. Zarządzenie 70.2017.pdf
  6. Zarządzenie 71.2017.pdf
  7. Zarządzenie 72.2017.pdf
  8. Zarządzenie 73.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 58 i 65 /2017

  Zarządzenia Wójta 58 i 65 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 58.2017.pdf
  2. Zarządzenie 65.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 54-57 i 59-63 /2017

  Zarządzenia Wójta 54-57 i 59-63 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 54.2017.pdf
  2. Zarządzenie 55.2017.pdf
  3. Zarządzenie 56.2017.pdf
  4. Zarządzenie 57.2017.pdf
  5. Zarządzenie 59.2017.pdf
  6. Zarządzenie 60.2017.pdf
  7. Zarządzenie 61.2017.pdf
  8. Zarządzenie 62.2017.pdf
  9. Zarządzenie 63.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 64/2017

  Zarządzenie Wójta 64/2017


  Lista załączników
  1. zarządzenie o powołaniu komisji .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 46-53 /2017

  Zarządzenia Wójta 46-53 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 46.2017.pdf
  2. Zarządzenie 47.2017.pdf
  3. Zarządzenie 48.2017.pdf
  4. Zarządzenie 49.2017.pdf
  5. Zarządzenie 50.2017.pdf
  6. Zarządzenie 51.2017.pdf
  7. Zarządzenie 52.2017.pdf
  8. Zarządzenie 53.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 41-45 /2017

  Zarządzenia Wójta 41-45 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 41.2017.pdf
  2. Zarządzenie 42.2017.pdf
  3. Zarządzenie 44.2017.pdf
  4. Zarządzenie 45.2017.pdf
  5. Zarządzenie 43.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 33-40 /2017

  Zarządzenia Wójta 33-40 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 33.2017.pdf
  2. Zarządzenie 34.2017.pdf
  3. Zarządzenie 35.2017.pdf
  4. Zarządzenie 36.2017.pdf
  5. Zarządzenie 37.2017.pdf
  6. Zarządzenie 38.2017.pdf
  7. Zarządzenie 39.2017.pdf
  8. Zarządzenie 40.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 30-32 /2017

  Zarządzenia Wójta 30-32 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 30.2017.pdf
  2. Zarządzenie 31.2017.pdf
  3. Zarządzenie 32.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 29 /2017

  Zarządzenie Wójta 29 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 29.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 27-28 /2017

  Zarządzenia Wójta 27-28 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 27.2017.pdf
  2. Zarządzenie 28.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 15-26 /2017

  Zarządzenia Wójta 15-26 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 15.2017.pdf
  2. Zarządzenie 16.2017.pdf
  3. Zarządzenie 17.2017.pdf
  4. Zarządzenie 18.2017.pdf
  5. Zarządzenie 20.2017.pdf
  6. Zarządzenie 21.2017.pdf
  7. Zarządzenie 22.2017.pdf
  8. Zarządzenie 23.2017.pdf
  9. Zarządzenie 24.2017.pdf
  10. Zarządzenie 25.2017.pdf
  11. Zarządzenie 26.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-14 /2017

  Zarządzenia Wójta 1-14 /2017


  Lista załączników
  1. Zarządzenie 1.2017.pdf
  2. Zarządzenie 2.2017.pdf
  3. Zarządzenie 3.2017.pdf
  4. Zarządzenie 4.2017.pdf
  5. Zarządzenie 5.2017.pdf
  6. Zarządzenie 6.2017.pdf
  7. Zarządzenie 7.2017.pdf
  8. Zarządzenie 8.2017.pdf
  9. Zarządzenie 9.2017.pdf
  10. Zarządzenie 10.2017.pdf
  11. Zarządzenie 11.2017.pdf
  12. Zarządzenie 12.2017.pdf
  13. Zarządzenie 13.2017.pdf
  14. Zarządzenie 14.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra