Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2018

    Sprawozdanie z wykonania budżetu

  Sprawozdanie z wykonania budżetu


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo 2018 r..pdf
  2. Informacja o stanie mienia komunalnego 2018 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2018 r

  Informacje z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2018 r


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie RB-27S.pdf
  2. Sprawozdanie RB-28S.pdf
  3. Sprawozdanie RB-N.pdf
  4. Sprawozdanie RB-NDS.pdf
  5. Sprawozdanie RB-Z.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018

  Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018


  Lista załączników
  1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r

  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r


  Lista załączników
  1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok


  Lista załączników
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2018 r

  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2018 r


  Lista załączników
  1. Rb-27S I kwartał.pdf
  2. Rb-28S_I kwartał 2018.pdf
  3. Rb-N_ I kwartał 2018.pdf
  4. Rb-NDS_I kwartał 2018.pdf
  5. Rb-Z_ I kwartał 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029


  Lista załączników
  1. Projekt WPF na lata 2018-2029.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok

  Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu na 2018 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra