Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Rejestr działalności regulowanej
        -- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY   \  2018

     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo za 2017 rok

   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbaskowo za 2017 rok.


  Lista załączników
  1. ANALIZA ZA 2017 ROK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018 ROKU

  ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018 ROKU


  Lista załączników
  1. ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018.docx
  2. GABARYTY marzec 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018r

  Harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018r


  Lista załączników
  1. harmonogram.pdf
  2. harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2018.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje

  Informacje


  Lista załączników
  1. akt (3) ustalenie opłaty 13.04.2015.pdf
  2. DEKLARACJA.docx
  3. Gmina Kołbaskowo - harmonogram.xlsx
  4. Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
  5. j. t. Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf
  6. PSZOK godziny otwarcia.docx
  7. uchwała w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat 16.11.2015.pdf
  8. uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rekre
  9. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 1
  10. uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 1
  11. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 14marca 2016r
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra