Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 •       -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Działalność regulowana – odpady komunalne
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY   \  2018

    ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018 ROKU

  ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018 ROKU


  Lista załączników
  1. ODBIR ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH W MARCU 2018.docx
  2. GABARYTY marzec 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018r

  Harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018r


  Lista załączników
  1. harmonogram.pdf
  2. harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2018.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje

  Informacje


  Lista załączników
  1. akt (3) ustalenie opłaty 13.04.2015.pdf
  2. DEKLARACJA.docx
  3. Gmina Kołbaskowo - harmonogram.xlsx
  4. Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
  5. j. t. Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf
  6. PSZOK godziny otwarcia.docx
  7. uchwała w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat 16.11.2015.pdf
  8. uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rekre
  9. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 1
  10. uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 1
  11. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 14marca 2016r
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra