Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2017
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  PETYCJE   \  2018

    Petycja OR.152.5.2018

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Treść petycji”,
  2) Data złożenia petycji: 15.11.2018 r. (wpływ wersji elektronicznej),
  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 Warszawa,
  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji:
  5) Sposób załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Odpowiedź na petycję”.


  Lista załączników
  1. Treść petycji.pdf
  2. Odpowiedź na petycję.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja OR.152.4.2018

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Treść petycji”,
  2) Data złożenia petycji: 28.09.2018 r. (wpływ wersji elektronicznej),
  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 Warszawa,
  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Wykonane czynności”,
  5) Sposób załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Odpowiedź na petycję”.


  Lista załączników
  1. Treść petycji.pdf
  2. Odpowiedź na petycję.pdf
  3. Wykonane czynności.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja OR.152.3.2018

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Treść petycji”,
  2) Data złożenia petycji: 13.09.2018 r. (wpływ wersji elektronicznej)
  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 Warszawa,  S4E S.A. ul. Samuela Lindego 1C  Kraków
  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji:
  5) Sposób załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Odpowiedź na petycję”.


  Lista załączników
  1. Treść petycji.pdf
  2. Odpowiedź na petycję.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja OR.152.2.2018

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Treść petycji”,
  2) Data złożenia petycji: 04.05.2018 r. (wpływ wersji elektronicznej)
  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 Warszawa
  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji:
  5) Sposób załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Odpowiedź na petycję”.


  Lista załączników
  1. Treść petycji.pdf
  2. Odpowiedź na petycję.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja OR.152.1.2018

  1) Odwzorowanie cyfrowe petycji: plik pdf o nazwie “Treść petycji”,
  2) Data złożenia petycji: 19.04.2018 r.,
  3) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach): brak informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
  4) Przebieg postępowania, w tym informacje dot. zasięganych opinii oraz przewidywanego terminu załatwienia petycji:
  5) Sposób załatwienia petycji: plik pdf o nazwie “Odpowiedź na petycję”.


  Lista załączników
  1. Tresc petycji.pdf
  2. Odpowiedz na petycje.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra