Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2009

    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r


  Lista załączników
  1. sprawozdania.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartały 2009 r
  Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartały 2009 r

  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za III kwartały 2009 r.docx
    udostępnił Admin dnia 2009-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu za I półrocze br.
  Informacja z realizacji budżetu za I półrocze br.

  Lista załączników
  1. Sesja XXVII.rar
  2. Informacja z wyk. budżetu za I półr. 2009 r.rar
  3. XXVII.309.09 plan Kołbaskowo 2009 r.rar
  4. XXVII.310.09 plan Pargowow 2009 r.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania za 2008 r
  Sprawozdania za 2008 r

  Lista załączników
  1. DOCHODY za 2008.xlsx
  2. realizacja GFOŚiGW za 2008 r..xlsx
  3. sprawozdanie opisowe wykonanie budżet za 2008.doc
  4. Sprawozdanie finanansowe biblioteka.xlsx
  5. WYDATKI za 2008.xls
  6. Zalącznik dochody własne za 2008 r.xls
  7. Zał. wyd.inwestycyjne wykonanie za 2008.xlsx
  8. Załączniki do informacji za 2008.xls
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
  Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV.274.09 w sprawie absolutorium za 2008 r.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budżet na 2009 r.
  Budżet na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Budżet 2009.docx
  2. Uchwała Nr XX.230.08.docx
  3. Zał. Nr 1do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  4. Zał. Nr 2 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  5. Załączniki Nr 3, 8, 9. 10, 11, 12, 13 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  6. Zał. Nr 4 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  7. Zał. Nr 5 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  8. Zał. Nr 6 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  9. Zał. Nr 7 do uchw. Nr XX.230.08.xlsx
  10. RB-NDS za I kw 2009 r.rar
  11. Uchwała RIO 1.na 2009 r.rar
  12. Uchwała RIO 2.na 2009 r.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budżet na 2008 r.

  Budżet na 2008 r.


  Lista załączników
  1. Budżet 2008.doc
  2. Uchwała Nr XI.129.07.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium z tyt. wykonania budżetu za rok 2007
  Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium z tyt. wykonania budżetu za rok 2007 

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV.160.08.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo


  Informacja z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo 


  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za I kwartał 2009 r..pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie budżetowe
  Sprawozdanie z umorzeń należności budżetowych 

  Lista załączników
  1. Sprawozdanie
    udostępnił Admin dnia 2009-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania za rok 2005 i 2006
  Dopobrania sprawozdania za rok 2005 i 2006

  Lista załączników
  1. Sprawozdanie budżet za 2005r.rar
  2. Sprawozdanie budżet za 2006 r.rar
    udostępnił Admin dnia 2008-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu za III kwartały 2008 roku
  Do pobrania

  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za III kwartały 2008 r..pdf
    udostępnił Admin dnia 2008-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2008r
  Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2008r

  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za I kwartał 2008 r..pdf
    udostępnił Admin dnia 2008-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2007 r.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2007 r.

  Lista załączników
  1. Sprawozdanie finanansowe biblioteka.pdf
  2. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2007 ROK.pdf
  3. Wydatki 2007 załącznik do sprawozdania.pdf
  4. Zalącznik dochody własne za 2007 r..pdf
  5. Zał. wielo.programy za 2007 r..pdf
  6. Zał.DOCHODY za 2007.pdf
  7. Zał.wydatki strukturalne za 2007 r..pdf
  8. załacznik GFOŚiGW ZA 2007 ROK.pdf
  9. Załączniki do sprawozdania z wyk. budżetu za 2007.pdf
  10. Załi wyd.inwestycyjne wykonanie za 2007.pdf
  11. Sprawozdanie budżet za 2005r.rar
  12. Sprawozdanie budżet za 2006 r.rar
    udostępnił Admin dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra