Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2010

    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010


  Lista załączników
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.pdf
  2. SPRAWOZDANIE.za 2010 rok.pdf
  3. WYDATKI ZA 2010r.xlsx
  4. Zalącznik dochody własne za 2010.xlsx
  5. Zał. wyd.inwestycyjne za 2010r.xlsx
  6. załacznik limity wydatków na projekty ze środków UE. za .2010r.xlsx
  7. załacznik wiel.program.inwest. 2010r.xlsx
  8. Załączniki do budżet za 2010.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2010 r.

  Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2010 r.


  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za III kwartał 2010 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2010 r

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2010 r


  Lista załączników
  1. zalaczniki.rar
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2010r
  Informacja z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2010r

  Lista załączników
  1. I N F O R M A C J A budżet za I kwartał 2010 r.docx
    udostępnił Admin dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    "Budżet Gminy Kołbaskowo na 2010 rok"
  "Budżet Gminy Kołbaskowo na 2010 rok"

  Lista załączników
  1. budżet gminy kołbaskowo na 2010 rok - uchwały i załączniki.zip
    udostępnił Admin dnia 2010-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra