Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2008

    Sesja XX
  Sesja XX

  Lista załączników
  1. sesja20.rar
  2. Zał Nr 1 do uchw. Nr XX.233.08.xlsx
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XIX
  Sesja XIX

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIX.217.08.docx
  2. UCHWAŁA Nr XIX.218.08.docx
  3. uchwała Nr XIX.213.08.doc
  4. uchwała Nr XIX.214.08 .doc
  5. uchwała Nr XIX.215.08.doc
  6. uchwała Nr XIX.216.08.doc
  7. Uchwała Nr XIX.219.08.doc
  8. Uchwała Nr XIX.220.08.doc
  9. Uchwała Nr XIX.221.08.doc
  10. Uchwała Nr XIX.222.08.doc
  11. Uchwała Nr XIX.223.08.doc
  12. Uchwała Nr XIX.224.08.docx
  13. Uchwała Nr XIX.225.08.doc
  14. Uchwała Nr XIX.226.08.doc
  15. Uchwała Nr XIX.227.08.doc
  16. Uchwała Nr XIX.228.08.doc
  17. Uchwała Nr XIX.229.08.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XVIII
  Sesja XVIII

  Lista załączników
  1. BOBOLIN-uzasadnienie do uch. Nr XVIII.205.08.doc
  2. BOBOLIN-ZAŁĄCZNIK nr 3 do uch. Nr XVIII.205.08.doc
  3. BOBOLIN-ZAŁĄCZNIK nr 4 do uch. Nr XVIII.205.08.doc
  4. U C H W A Ł A Nr XVIII.209.08.doc
  5. UCHWAŁA Nr XVIII.206.08.docx
  6. UCHWAŁA Nr XVIII.207.08.docx
  7. Uchwała Nr XVIII.205.08.doc
  8. Uchwała Nr XVIII.208.08.docx
  9. Uchwała Nr XVIII.210.08.docx
  10. Uchwała Nr XVIII.211.08.doc
  11. Uchwała Nr XVIII.212.08.doc
  12. Zalącznik Nr 2 do uchwały XVIII.208.08.xlsx
  13. załacznik Nr 1 do uch.XVIII.208.08.xlsx
  14. załacznik Nr 3 do uch.XVIII.208.08.xlsx
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XVII
  Do pobrania

  Lista załączników
  1. Sesja XVII.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XVI
  Sesja XVI

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI.187.08.doc
  2. UCHWAŁA Nr XVI.188.08.doc
  3. Uchwała Nr XVI.189.09.doc
  4. Uchwała Nr XVI.190.08.doc
  5. załacznik Nr 1 do uchw. Nr XVI.189.08.xls
  6. Załącznik Nr 2 do uchw.Nr XVI.189.08.xls
  7. załacznik Nr 3 do uchw. Nr XVI.189.08.xls
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały XV
  Uchwały Rady XV

  Lista załączników
  1. Uchwały i załączniki Nr XV.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja VIII do XI

  Sesja VIII do XI

  Uchwały i protokoły od XII.140 do XIII.159


  Lista załączników
  1. Sesja VIII.rar
  2. Sesja IX.rar
  3. Sesja X.rar
  4. Sesja XI.rar
  5. Uchwaly protokoly od XII.140 do XIII.159.rar
    udostępnił Admin dnia 2008-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Teksty Uchwał
  Teksty Uchwał

  Lista załączników
  1. TEKST UCHWAŁY XIII-154-08 04.04.08.pdf
  2. Uchwała Nr XIV.160.08.doc
  3. Uchwała Nr XIV.161.08.doc
  4. uchwała Nr XIV.162.08.doc
  5. Uchwała Nr XIV.164.08.doc
  6. Uchwała Nr XIV.165.08.doc
  7. Uchwała Nr XIV.166.08.doc
  8. Uchwała Nr XIV.167.08.doc
  9. Uchwała Nr XIV.163.08.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Załączniki do Uchwał Rady

  Załączniki do Uchwał Rady

   


  Lista załączników
  1. Zał_1 Plan - uchwała XIII-154-08 A3.pdf
  2. Zał_1 Plan - uchwała XIII-154-08 A4.pdf
  3. Zał_1 Plan - uchwała XIII-154-08.pdf
  4. Zał_2 UCHWAŁA XIII-154-08.pdf
  5. Zał_3 UCHWAŁA XIII-154-08.doc
  6. Zał_3 UCHWAŁA XIII-154-08.pdf
  7. Zał_4 UCHWAŁA XIII-154-08.doc
  8. Zał_4 UCHWAŁA XIII-154-08.pdf
  9. załacznik GFOŚiGW uch.XIV.xls
  10. załacznik wiel.program. uch.XIV.xls
  11. załącznik przychody rozchody uch.XIV.xls
  12. zał. nr 1 - rysunek planu.XIV.rar
  13. zał. nr 2 - wyrys ze studium.XIV.part1.rar
  14. zał. nr 2 - wyrys ze studium.XIV.part2.rar
  15. zał. nr 3 - Rozstrzygnięcie.XIV.doc
  16. zał. nr 4 - rozstrzygnięcie.XIV.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały Rady

  Uchwały Rady
   
   1.  Budżet Gminy Kołbaskowo na 2008 rok  01 Lutego 2008 10:47
   2.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kołbaskowo  01 Lutego 2008 10:42
   3.  Uchwała XI/139/07 w sprawie planów pracy Komisji  01 Lutego 2008 10:38
   4.  Uchwała XI/138/07 w sprawie planu pracy Rady Gminy  01 Lutego 2008 10:36
   5.  Uchwała XI/137/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kołbaskowo  01 Lutego 2008 10:34
   6.  Uchwała XI/136/07 w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo na rok 2008  01 Lutego 2008 10:33
   7.  Uchwała XI/135/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku  01 Lutego 2008 10:32
   8.  Uchwała XI/134/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2008 roku  01 Lutego 2008 10:31
   9.  Uchwała XI/133/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008  01 Lutego 2008 10:28
   10.  Uchwała XI/132/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok  01 Lutego 2008 10:27
   11.  Uchwała XI/131/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  01 Lutego 2008 10:25
   12.  Uchwała XI/130/07 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007  01 Lutego 2008 10:23
   13.  Uchwała XI/129/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2008 rok  01 Lutego 2008 10:20
   14.  Uchwała XI/128/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  01 Lutego 2008 10:14
   15.  Uchwała XI/127/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołbaskowo i Przecław dla terenu przyległego do autostrady A-6 i drogi krajowej nr 13 w gminie Kołbaskowo  01 Lutego 2008 10:13
   16.  Uchwała X/126/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kołbaskowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego  30 Stycznia 2008 11:21
   17.  Uchwała X/125/07 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi Henryka Klimko i upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu  30 Stycznia 2008 11:20
   18.  Uchwała X/124/07 w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2008  30 Stycznia 2008 11:19
   19.  Uchwała X/119/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego otwartego  30 Stycznia 2008 11:18
   20.  Uchwała X/118/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  30 Stycznia 2008 11:17
   21.  Uchwała X/117/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2006 r.  30 Stycznia 2008 11:15
   22.  Uchwała X/116/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok  30 Stycznia 2008 11:13
   23.  Uchwała X/115/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  30 Stycznia 2008 11:12
   24.  Uchwała X/114/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  30 Stycznia 2008 11:11
   25.  Uchwała X/113/07 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego  30 Stycznia 2008 11:10
   26.  Uchwała X/112/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego  30 Stycznia 2008 11:09
   27.  Uchwała X/111/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  30 Stycznia 2008 11:08
   28.  Uchwała IX/110/07 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji  25 Stycznia 2008 12:25
   29.  Uchwała IX/109/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  25 Stycznia 2008 12:23
   30.  Uchwała IX/108/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  25 Stycznia 2008 12:22
   31.  Uchwała IX/103/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego  25 Stycznia 2008 12:21
   32.  Uchwała IX/102/07 w sprawie opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota"  25 Stycznia 2008 12:20
   33.  Uchwała IX/101/07 w sprawie opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota" (powiększenie rezerwatu)  25 Stycznia 2008 12:18
   34.  Uchwała IX/100/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2006 r.  25 Stycznia 2008 12:16
   35.  Uchwała IX/99/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  25 Stycznia 2008 12:09
   36.  Uchwała IX/98/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok  25 Stycznia 2008 12:06
   37.  Uchwała IX/97/07 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku  25 Stycznia 2008 12:04
   38.  Uchwała IX/96/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty  25 Stycznia 2008 12:02
   39.  Uchwała IX/95/07 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kołbaskowo  25 Stycznia 2008 11:56
   40.  Uchwała IX/94/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo  25 Stycznia 2008 11:55
   41.  Uchwała IX/93/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  25 Stycznia 2008 11:50
   42.  Uchwała IX/92/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  25 Stycznia 2008 11:49
   43.  Uchwała IX/90/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinie na kadencję 2008-2011  25 Stycznia 2008 11:47
   44.  Uchwała IX/89/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy  25 Stycznia 2008 11:46
   45.  Uchwała IX/88/07 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy  25 Stycznia 2008 11:45
   46.  Uchwała VIII/87/07 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/07  23 Stycznia 2008 13:00
   47.  Uchwała VIII/86/07 w sprawie kierunków działania Wójta dotyczących powołania Gminnej Komisji Programowej ds. Monografii Gminy  23 Stycznia 2008 12:58
   48.  Uchwała VIII/85/07 w sprawie planów pracy Komisji  23 Stycznia 2008 12:53
   49.  Uchwała VIII/84/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  23 Stycznia 2008 12:50
   50.  Uchwała VIII/83/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  23 Stycznia 2008 12:49
    udostępnił Admin dnia 2009-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra