Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 •       -- 2015
        -- 2011
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   \  2011

    :”Informacje o rozpoczęciu prac przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 9 października 2011r.

  :”Informacje o rozpoczęciu prac przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 9 października 2011r.


  Lista załączników
  1. okw1.doc
  2. okw2.doc
  3. okw3.doc
  4. okw4.doc
  5. okw5.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

  Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. Informacja o składach komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców

  Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców


  Lista załączników
  1. udostępnienie do wglądu spisów wyborców.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. zarządzenie w sprawie powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz

  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r


  Lista załączników
  1. informacja o warunkach głosowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do Sejmu

  Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o podziale na obwody głosowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

  Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo  w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r


  Lista załączników
  1. Komunikat-miejsca do plakatowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wzór karty zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  Wzór karty zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. druk zgłoszenia kandydatów na członków okw.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


  Lista załączników
  1. Informacja- wyborcy niepełnosprawni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybory do sejmu i do senatu RP

  Wybory do sejmu i do senatu RP


  Lista załączników
  1. Postanowienie w spr. zarządzenia wyborów.pdf
  2. kalendarz_wyborczy_2011.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra