Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2020

    Utrzymanie czystości i porządku oraz usługi koszenia na terenie Gminy Kołbaskowo w 2021 r.

  Utrzymanie czystości i porządku oraz usługi koszenia na terenie Gminy Kołbaskowo w 2021 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. ZP wartość szacunkowa.xlsx
  4. ZP wniosek_o_zamowienie.docx
  5. ZP Załącznik nr 1a formularz oferty.doc
  6. ZP Załącznik nr 1b formularz oferty.doc
  7. ZP załącznik nr 2 do siwz.docx
  8. ZP Załącznik nr 3 do siwz.docx
  9. ZP Załącznik nr 4b - opis zamówienia.doc
  10. ZP Załącznik nr 5b projekt umowy koszenie.docx
  11. ZP Załącznik Nr 6.1.xlsx
  12. ZP Załącznik Nr 6.2.xlsx
  13. ZP Załącznik Nr 6.3.docx
  14. ZP Załącznik Nr 6a miejsca do sprzątania.xlsx
  15. ZP ZAŁĄCZNIK NR 6b szacunkowe powierzchnie do koszenia.xlsx
  16. ZP Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
  17. ZP Załącznik nr 8 do siwz.docx
  18. ZP Załącznik nr 9 do siwz.docx
  19. ZP Załącznik nr 4a - opis zamówienia.doc
  20. ZP Załącznik nr 5a projekt umowy sprzątanie.docx
  21. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w p

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  9. Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  10. Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  11. Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  13. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  14. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  15. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  17. Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANACH.doc
  18. Załącznik nr 5 - wzór umowy PO ZMIANACH.doc
  19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej

  Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
  7. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 4b do Umowy.docx
  9. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. Załącznik Nr 7 dokumentacja projektowa pdf.zip
  14. Załacznik nr 8 Specyfikacja techniczna.zip
  15. Załacznik nr 9 przedmiar robót.zip
  16. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  17. Odpowiedź na pyt. 1.pdf
  18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  19. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  21. 00_Tekst_GWP_3817_Ustowo-Kurów_KF.pdf
  22. Odpowiedź na pyt. 2.pdf
  23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.docx
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji.docx
  11. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  12. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji.docx
  11. Zmiana ogłoszenia 07.12.2020.pdf
  12. Zmiana Nr 1.pdf
  13. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  14. Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi urzędu gminy oraz wymiany d

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi  urzędu gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1a - opis zaoferowanego produktu.docx
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  8. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  10. Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  11. Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  12. Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  13. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  14. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  15. Załącznik nr 8 - scenariusz prezentacji działania systemu.pdf
  16. Załącznik nr 9 - kwestionariusz oceny jakości.pdf
  17. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  20. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  21. Zmiana nr 2 do ogłoszenia.pdf
  22. Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANACH.doc
  23. Informacja z otwarcia ofert 28.09.2020.pdf
  24. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 4b do Umowy.docx
  9. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 STWIORB.zip
  15. Załącznik nr 9 przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  17. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  18. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.

  Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.

  UWAGA - Unieważnienie przetargu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. projekt wykonawczy.zip
  3. SIWZ.pdf
  4. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
  8. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  9. Załącznik nr 4b do Umowy.docx
  10. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  11. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  12. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  13. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  14. załącznik nr 7 projekt budowlany.zip
  15. Załącznik nr 8 STWiORB.pdf
  16. załącznik nr 9 przedmiar robót.zip
  17. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  18. Odpowiedź pytania 20.07.20.pdf
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20. Odpowiedź pytania 22.07.20.pdf
  21. P-253_STWiOR_v2 - zmiana 2020.07.211.docx
  22. Zawiadomienie o unieważnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, strojenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, strojenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ - gotowe.docx
  3. Załącznik 1a - asortymentowo-cenowy - gotowe.docx
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty - gotowe.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy - gotowe.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty - GOTOWE.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - gotowe.docx
  8. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów - GOTOWE.doc
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - GOTOWE.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór umowy - GOTOWE.docx
  11. Załącznik nr 8a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur - GOTOWE.doc
  12. Załącznik nr 8b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv - GOTOWE.doc
  13. Załącznik nr 8c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW - GOTOWE.doc
  14. Załącznik nr 8d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy - GOTOWE.doc
  15. Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy - GOTOWE.docx
  16. Ogłoszenie o zmianie.pdf
  17. Odpowiedzi na zapytania I.pdf
  18. informacja o otwarciu ofert.pdf
  19. informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo.

  Link do platformy elektronicznej obsługującej postępowanie: https://gmina-kolbaskowo.ezamawiajacy.pl/

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kołbaskowo”.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kołbaskowo”.

  Link do transmisji online z otwarcja ofert: https://us02web.zoom.us/j/84398103218

  Otwarcie ofert rozpocznie się o godzinie 11:00 11.05.2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. załącznik nr 7 do siwz dokumentacja projektowa.zip
  14. załącznik nr 8 so siwz STWiORB.zip
  15. załącznik nr 9 do siwz przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  17. Odpowiedzi na pytania zestaw 1.pdf
  18. Odpowiedzi na pytania zestaw 2.pdf
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20. Odpowiedzi na pytania zestaw 3.pdf
  21. Odpowiedzi na pytania zestaw 5.pdf
  22. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  23. Odpowiedzi na pytania zestaw 4.pdf
  24. Odpowiedzi na pytania zestaw 8.pdf
  25. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  26. Odpowiedzi na pytania zestaw 6.pdf
  27. Odpowiedzi na pytania zestaw 7.pdf
  28. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług prz

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - istotne postanowienia do umowy.pdf
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  13. Załącznik nr 7 - przykłaowy wzór grupa kapitałowa.doc
  14. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  15. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejs

  Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników i kontenerów.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.docx
  3. Załącznik nr 1 oferta cenowa.docx
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPS)vJA.docx
  7. Załącznik 4a, 4b, 4c.docx
  8. Załącznik nr 5 wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  10. Załącznik nr 7 - przykłaowy wzór grupa kapitałowa.doc
  11. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.docx
  12. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  13. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  14. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  15. Załącznik nr 1 oferta cenowa - PO ZMIANACH.docx
  16. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  17. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra