Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • SPISY POWSZECHNE   \  NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

    Ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrza spisowego

  Ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrza spisowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrzów spisowych.pdf
  2. Formularz do pobrania.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na Ambasadora NSP2021 w województwie zachodniopomorskim

  Informujemy mieszkańców o  Konkursie na Ambasadora NSP2021 w województwie zachodniopomorskim. Akcja ma na celu promocję Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminach naszego województwa. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się osoby fizyczne, grupy zorganizowane, instytucje, przedsiębiorstwa oraz urzędy gmin.

  Każdy uczestnik lub grupy uczestników konkursu, którzy wykażą przeprowadzenie działań promocyjnych zgodnie z Regulaminem, otrzymają gadżety NSP2021, ponadto spośród Ambasadorów zostaną wyłonieni i nagrodzeni uczestnicy najbardziej aktywni.

  Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) należy przesłać do 31 sierpnia br. na adres e-mail: e.konarska-michalczyk@stat.gov.pl lub KonkursyUSSZC@stat.gov.pl.

  Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Statystycznego w Szczecinie >>

   
  Przypominamy, że samospisu można dokonać w aplikacji na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/


  Lista załączników
  1. Regulamin konkursu na Ambasadora NSP2021.pdf
  2. zal._2_formularz_zgloszeniowy_do_konkursu_na_ambasadora_nsp_w_gminie (7).pdf
  3. zal._4_sprawozdanie_z_przeprowadzonych_dzialan.pdf
  4. zaŁ. 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
  5. zał. 3 Harmonogram_konkursu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Gminnego Biura Spisowego

  Szanowni Państwo,

  Obecnie realizujemy bardzo ważną fazę prac spisowych, której uczestnikami są zarówno respondenci jak i rachmistrzowie spisowi. Prace tego etapu potrwają do 30 września 2021 r.

  Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz zapewnienie ochrony przekazywanym przez respondentów danym spisowym, Gminne Biuro Spisowe
  w Kołbaskowie apeluje o  zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

  • jest możliwość sprawdzenia rachmistrza spisowego  za pośrednictwem infolinii bądź aplikacji https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ;
  • rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;
  • każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający: imię i nazwisko, numer, godło, informację
   o przetwarzaniu danych osobowych;
  • jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonił do respondentów w tej sprawie;
  • rachmistrz spisowy nie pyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty
   w domu, numer konta, PIN do karty, czy dane do logowania do bankowości internetowej.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie należy zgłaszać na infolinię spisową  lub do Gminnego Biura Spisowego
  w Kołbaskowie (tel. 91 884-90-23).

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Stanowisko do samospisu

  Gminne Biuro Spisowe w Kołbaskowie informuje,  że w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo jest udostępnione dla mieszkańców stanowisko komputerowe przeznaczone do samospisu.

   

  W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o zgłaszanie zamiaru dokonania samospisu w urzędzie – pod nr tel. 91 884 90 23.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

  Szanowni Państwo

  Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone  jest największe badanie statystyczne - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

   

  Formularz spisowy oraz wszystkie najważniejsze informacje o spisie są dostępne na stronie https://spis.gov.pl/.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat Centralnego Biura Spisowego

  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

  Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

  Janusz Dygaszewicz

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

  Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów


  Lista załączników
  1. Plakat nabór rachmistrzów.docx
  2. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_v.22.01.2021.docx
  3. Nabór_ogłoszenie.docx
  4. Formularz do pobrania.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego

  ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego


  Lista załączników
  1. zarządzenie.PowołanieGBS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra