Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-10-11 11:02:03 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-08-19 09:26:57 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-08-19 09:24:49 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-05-10 12:43:23 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 17:15:52 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-03-04 16:06:30 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-02-20 11:32:00 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-02-13 14:51:45 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-02-06 16:24:54 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-01-07 09:48:16 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-12-18 17:42:51 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-12-18 17:41:00 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-20 15:39:44 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-16 09:59:09 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-15 16:37:58 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-15 16:37:33 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-15 16:33:14 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-08 16:40:02 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-04 16:03:31 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-08-09 09:29:17 publikacja: STANOWISKA
  kategoria: Stanowiska
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |  6   |   7   |   8   |   9
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra