Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  STANOWISKA

    STANOWISKA

  STANOWISKA

  w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie

  1. Małgorzata Schwarz

  Wójt  tel. 91 3119510

  2. Janusz Kwidziński

  Sekretarz Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553

  3. Irena Ostrowska

  Skarbnik Gminy tel. 91 3119519, 91 8849033

  4. Jerzy Adamiec

  Radca Prawny tel. 91 3119510  Samodzielne stanowiska do spraw

  1. Mirosław Pleszak

  Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

  2. Magdalena Kendyk

  Inspektor ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050

  3. William Łaszcz

  Główny specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego. tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

  4. Waldemar Trusewicz

  Główny specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48, 91 8849048

  5. Mariusz Kuźniewski

  Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w. 34, 91 8849034

  6. Aneta Wyszywana

  Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

  7. Alicja Gadyńska

  Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49, 918849049

  8. Gabriela Gołębiewska

  Refernt ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 34, 91 8849034

  9. Anna Żygadło

  Pomoc administracyjna tel. 91  3119510 w. 49, 91 8849049

  10. Renata Dudek Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

  11. Anna Wierzbicka-Kurpiel

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  12. Beata Sypniewska

  Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel 91 3119510 w. 30, 91 8849030

  13. Kamila Wyrębska-Krzywdzińska

  Inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  14. Magdalena Leśniak

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  15. Stefania Szyszłowska

  Umowa o zastępstwo podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  16. Jarosław Dworzyński Pomoc administracyjna
  17. Monika Moncport Pomoc administracyjna - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stoważyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041

   

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

  1. Joanna Wysoczańska

  Kierownik Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91 3119510 w. 35 91 3119593, 91 8849035

  2. Marta Cygaro

  Pomoc administracyjna tel. 91 3119510 w. 47, 91 8849047

  3. Ewa Rybicka

  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami tel. 91 3119510 w. 47, 918849047

  4. Klementyna Lipińska

  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910 w. 47, 91 8849047

   

  Referat Spraw Obywatelskich

  1. Alicja Gajos-Pietryga

  Kierownik Referatu tel. 91 3119443, 918849023, fax: 91 3119443

  2. Agata Niepogoda-Sobieszczuk

  Inspektor ds. ewidencji ludności Tel. 91 3119443, 91 8849023, 91 3119510 w.23

  3. Agnieszka Stożyńska

  Referent ds. dowodów osobistych tel.91 3119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23 

  4. Eliza Lasota

  Umowa o zastępstwo referent ds. ewidencji ludności tel 913119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23   Referat Finansowy

  1. Irena Ostrowska

  Kierownik Referatu  tel. 91 3119519, 91 8849033

  2. Izabela Tyszka

  Zastępca Skarbnika, tel. 91 3119519, 91 8849033 

  3. Agnieszka Januszewksa

  Referent ds. obsługi kasowej tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

  4. Elżbieta Manikowska

  Główny Specjalista ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych  tel. 91 3119456, 918849031, 91 3119510 w. 31 

  5. Danuta Strąkowska

  Główny Specjalista ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej tel. 91 3119456, 91 8849032, 91 3119510 w. 26

  6. Wacława Dymek

  Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Płac tel. 91 3119456, 91 8849032, 91 3119510 w.32

  7. Adrianna Weretyńska-Nowak

  Główny Specjalista ds. podatku VAT tel.91 3119510 w. 51, 91 8849051

  8. Małgorzata Śmiglicka

  Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.31 

  9. Małgorzata Szczudło

  Inspektor ds. księgowości podatków i opłat tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

  10. Grażyna Jagłowska-Wójciak

  Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 26, 91 8849026

  11. Żanetta Głaz-Łodygowska

  Inspektor ds. windykacji tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

  12. Jolanta Śliwińska

  Referent ds. księgowości budżetowej, tel. 91 311 95 10 w. 28, 91 8849028

  13. Anna Dudała

  Referent ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tel. 91 311 95 10 w. 28, 91 8849028

  14. Anita Sztadilów Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w.32, 91 8849032


  Referat Organizacyjny

  1. Janusz Kwidziński

  Kierownik Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39
   

  2. Maria Stepańska

  Inspektor ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro@kolbaskowo.pl

  3. Marta Bernatowicz

  Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy tel.  91 3119510 w.50, 91 8849050

  4. Aniela Szerszeń

  Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30
   

  5.Żaneta Sokołowska Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30


  STRAŻ GMINNA

  1. Łukasz Galczewski

  Komendant Straży Gminnej tel. 91 3110014

  2. Artur Krzyszycha

  Starszy specjalista tel. 91 3110014


  3. Artur Druciarek

  Młodszy specjalista tel. 91 3110014

  4. Izabela Lipska - Wilk

  Specjalista tel. 91 3110014

  5. Paweł Nelkowski

  Specjalista tel. 91 3110014

  6. Anna Sosnowska

  Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014 

   

   

  Punkt Informacyjno-Gospodarczy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach:
  Przyjmuje w każdy wtorek od godziny 9 - 14 w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

    udostępnił Admin dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra