Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

    Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo

  Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo


  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

  Wanda Kaplewska-Poczepko

  Kierownik Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół  tel. 91 3119733 e-mail zeas@kolbaskowo.pl

  Kamila Białek

  Księgowa Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół tel. 91 3119734

  Mariola Świąder

  Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół tel. 91 3119734

  Joanna Kurek

  Księgowa w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół tel. 91 3119734

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Barbara Makiewicz-Trąbka

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 91 5065570

  Ewa Adamczuk

  Główna księgowa tel. 91 5065572

  Renata Skoczylas

  Samodzielny referent d/s organizacyjno – księgowych tel. 91 3119592, 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl

  Faks Numer faksu 91 5065579

  Pracownicy Socjalni

  Danuta Jeznach

  Specjalista pracy socjalnej tel 91 3119566, 91 5065574

  Ernest Wierzbicki

  Specjalista pracy socjalnej tel. 91 3119566, 91 5065574

  Kamila Filipiak

  Koordynator specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065573

  Małgorzata Wieczorek

  Starszy pracownik socjalny tel. 91 5065575

  Joanna Nowowiejska

  Pracownik socjalny tel. 91 5065575

  Dorota Krzywicka

  Pracownik socjalny tel. 91 5065577

  Referat Świadczeń Społecznych

  Sylwia Krężelok

  Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów tel.91 5065578

  Monika Płusko-Żurawik

  Inspektor ds.funduszu alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych tel. 91 5065578


  Lista załączników
  1. Rejestr jednostek org.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra