Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  PODZIAł GMINY NA OKRęGI WYBORCZE I OBWODY GłOSOWANIA

    Uchwała Rady Gminy - Podział na Okręgi Wyborcze

  Uchwała Rady Gminy - Podział na Okręgi Wyborcze


  Lista załączników
  1. Uchwała Rady Gminy- Podział na Okręgi Wyborcze.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy - Podział na Obwody Głosowania

  Uchwała Rady Gminy - Podział na Obwody Głosowania


  Lista załączników
  1. Uchwała Rady Gminy- Podział na Obwody Głosowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 marca 2014 roku

  Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 marca 2014 roku:

  1) Uchwała nr XXXV/435/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  2) Uchwała nr XXXV/436/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych


  Lista załączników
  1. uchwała XXXV.435.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wybor
  2. Uchwała XXXV.436.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXIII/293/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów

  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXIII/293/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXIII.293.2012 w spr. podziału gminy na obwody głosowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXI/259/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XXI/259/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu


  Lista załączników
  1. uchwała nr XXI.259.2012 w spr. podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich grani
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XX/235/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo nr XX/235/2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu


  Lista załączników
  1. uchwała nr XX.235.2012 w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich gra
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra