Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2019)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.56.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.49.2019.KL.pdf
  2. protokół GN.271.49.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  W związku z rezygnacją wykonawcy ponawiamy ofertę na wycenę dot. opłat adiacenckich


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.47.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.47.2019.ER.pdf
  3. oferta 2 na wycenę GN.271.47.2019.ER.pdf
  4. protokół nr 2 - GN.271.47.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.41.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.41.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenia oferty cenowej.pdf
  2. Załączniki do zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z dokumentacja fotograficzną.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.32.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.32.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.31.2019.KL.pdf
  2. GN.271.31.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru ofert na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla za

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokól z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. GN.271.9.2019.KL.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.9.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. zdjecia drzew wykazanych do usuniecia.zip
  3. zmiana nr 1 do treści zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół GN.271.8.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy

  Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. UMOWA Kołbaskowo ZAŁ m.Gminy.xlsx
  3. Załącznik - formularz ofertowy.doc
  4. załącznik - wykaz prac.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra