Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2019)

    Zaproszenie do składania ofert do wykonania opinii dendrologicznej

  Zaproszenie do składania ofert do wykonania opinii dendrologicznej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych  w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. oferta na obsługę BHP w urzędzie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Wycinka 23 szt. drzew z terenu Gminy Kołbaskowo."

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Wycinka 23 szt. drzew z terenu Gminy Kołbaskowo."


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz ze zdjęciami.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej n

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w Szczecinie


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. przebudowa terenu rekreacyjnego w ramach zamierzenia "Bezpieczny rowerzysta w gminie

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. przebudowa terenu rekreacyjnego w ramach zamierzenia "Bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenie oferty.pdf
  2. dokumentacja projektowa.zip
  3. przedmiar.zip
  4. STWiOR.pdf
  5. unieważnienie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego w ramach Projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszko

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu komputerowego  i interaktywnego w ramach Projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf
  5. Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx
  6. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy.pdf
  7. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx
  8. Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
  9. Zaproszenie do złożenia oferty.docx
  10. Informacja z otwarcia ofert.jpg
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości do różnych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami od dnia p

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości do różnych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami od dnia podpisania umowy do końca 2019r


  Lista załączników
  1. zapyt.ofertowe GN.271.69.2019.ER.pdf
  2. protokół GN.271.69.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywn

  Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin


  Lista załączników
  1. Zaproszenie PSZOK.pdf
  2. Załącznik nr 2 do zaproszenia złożenia oferty.docx
  3. zaktualizowany załącznik nr 1.docx
  4. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla te

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym  Kamieniec i Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro


  Lista załączników
  1. GN.271.63.2019.KL.pdf
  2. protokół GN.271.63.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych

  Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe zajecia dodatkowe w szkole 2019-2020.pdf
  2. zalacznik nr 1 2019-2020.doc
  3. Zalacznik nr 2 2019-2020.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej, przesyłu i opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.56.2019.ER.pdf
  2. prot. z wyb. oferty GN.271.56.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław"


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.49.2019.KL.pdf
  2. protokół GN.271.49.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości

  W związku z rezygnacją wykonawcy ponawiamy ofertę na wycenę dot. opłat adiacenckich


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.47.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.47.2019.ER.pdf
  3. oferta 2 na wycenę GN.271.47.2019.ER.pdf
  4. protokół nr 2 - GN.271.47.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta GN.271.41.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.41.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nasadzenia drzew w m. Przecław, Kołbaskowo i Karwowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenia oferty cenowej.pdf
  2. Załączniki do zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew z gatunku Cis pospolity


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z dokumentacja fotograficzną.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.32.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.32.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.31.2019.KL.pdf
  2. GN.271.31.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z podziału nieruchomości.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
  2. protokół z wyboru ofert na wycenę GN.271.17.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla za

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokól z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. GN.271.9.2019.KL.pdf
  2. Protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.9.2019.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wycinkę drzew w m. Przecław (al. Kasztanowa), gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. zdjecia drzew wykazanych do usuniecia.zip
  3. zmiana nr 1 do treści zaproszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

  Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół GN.271.8.2019.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy

  Konserwacja oświetlenia ulicznego – majątek Gminy


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. UMOWA Kołbaskowo ZAŁ m.Gminy.xlsx
  3. Załącznik - formularz ofertowy.doc
  4. załącznik - wykaz prac.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra