Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  REFERENDA OGóLNOKRAJOWE

    Wyniki referendum ogólnokrajowego

  http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

  Udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum


  Lista załączników
  1. udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.docx
  2. Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania

  Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o podziale na obwody głosowania.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kalendarz czynności

  Kalendarz czynności

  Odnośnik do strony PKW

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji do spraw referndum

  Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji do spraw referndum


  Lista załączników
  1. zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania

  Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania


  Lista załączników
  1. głosowanie przez pełnomocnika.docx
  2. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.docx
  3. zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zaświadczeniu o prawie do głosowania

  Informacja o zaświadczeniu o prawie do głosowania


  Lista załączników
  1. informacja o zaświadczeniu.docx
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Głosowanie korespondencyjne

  Głosowanie korespondencyjne


  Lista załączników
  1. głosowanie korespondencyjne.docx
  2. zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju.

  Odnośnik do strony PKW

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  Odnośnik do strony PKW

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 20

  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  Odnośnik do strony PKW

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Miejsca do plakatowania

  Miejsca do plakatowania


  Lista załączników
  1. miejsca do plakatowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referendum 6.09.2015

  Referendum 6.09.2015

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra