Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2017
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2017
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2017

    Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami

  Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  2. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  3. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  4. Załacznik nr 4 wzór umowy.pdf
  5. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  6. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  7. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  8. Załącznik nr 8 - STWiOR.zip
  9. Załącznik nr 9 - przedmiar robót.pdf
  10. Załącznik nr 10 wzór gwarancji.pdf
  11. Ogłoszenie.pdf
  12. SIWZ.pdf
  13. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  14. Wodociąg Siadło Górne - przedmiar Z wersja edytowalna.rar
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  17. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
  18. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  9. Załącznik nr 7 - projekt budowlano-wykonawczy.rar
  10. Załącznik nr 8 - STWiORB.rar
  11. Załącznik nr 9 - przedmiar.rar
  12. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  13. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  14. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 7 - do wszystkich.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 8 - do wszystkich.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 10 - do wszystkich.pdf
  23. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  24. Zmiana nr 2 do ogłoszenia.pdf
  25. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  26. Odp. na zestaw pytań nr 9 - do wszystkich.pdf
  27. INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf
  28. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra