Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2017
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2017

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  9. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  10. Unieważnienie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, Gmina Kołbaskowo

  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, Gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. załącznik nr 4 do siwz wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - harmonogram SP w Będargowie.pdf
  8. Załącznik nr 6 - harmonogram PG w Przecławiu.pdf
  9. Załącznik nr 7 - harmonogram ZPO w Kołbaskowie.pdf
  10. Załącznik nr 8 do siwz.docx
  11. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  12. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w miejscowości Moczyły wraz z kanalizacją deszczową

  Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w miejscowości Moczyły wraz z kanalizacją deszczową


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy zweryfikowany.docx
  7. Załącznik nr 4 do siwz projekt umowy.pdf
  8. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  9. Załącznik nr 4b do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  11. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  12. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  13. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  14. Załącznik nr 7 Projekt budowlany cz 1.zip
  15. Załącznik nr 7 projekt budowlany cz 2.zip
  16. Załącznik nr 7 Projekt budowlany cz 3.zip
  17. Załącznik nr 7 Projekt wykonawczy cz 1.zip
  18. Załącznik nr 7 Projekt wykonawczy cz 2.zip
  19. Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna w.i o.r.b..zip
  20. Załacznik nr 9 Przedmiar robót.zip
  21. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  22. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  23. Odpowiedź na pyt. nr 2.pdf
  24. zał. nr 7 opinia geotechniczna.zip
  25. Odpowiedź na pyt. nr 3.pdf
  26. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  27. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Załacznik nr 7 projekt wykonawczy ze względu na rozmiar do pobrania tutaj:

  załącznik nr 7 do siwz projekt wykonanczy GOK.zip


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. umowa projekt.pdf
  4. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  7. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 4b do umowy.docx
  9. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. załącznik nr 7 do siwz projekt budowlany GOK cz1.zip
  14. załącznik nr 7 do siwz projekt budowlany GOK cz2.zip
  15. załacznik nr 8 do siwz STWiORB GOK.rar
  16. załącznik nr 10 do siwz.pdf
  17. załącznik nr 9 przedmiar GOK.zip
  18. załacznik Nr 7 do SIWZ dostawa.zip
  19. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.11.2017.pdf
  21. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  22. Odpowiedź na pyt. nr 2.pdf
  23. Odpowiedź na pyt. nr 3.pdf
  24. Odpowiedź na pyt. nr 4.pdf
  25. Załącznik nr 1 do siwz PO ZMIANIE.docx
  26. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  27. Odpowiedź na pyt. nr 5.pdf
  28. Odpowiedź na pyt. nr 6.pdf
  29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 06.12.2017.pdf
  30. rysunki uzupełniające do odpowiedzi Nr 5.zip
  31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.12.2017.pdf
  32. Zmiana nr 3 do SIWZ.pdf
  33. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  34. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo

  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie BZP.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 do siwz projekt umowy.docx
  7. Załącznik nr 4 do siwz umowa.pdf
  8. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  9. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  10. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  11. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  12. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  13. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  14. załacznik nr 7 do siwz dokumentacja projektowa.zip
  15. załacznik nr 8 do siwz STWiOR.pdf
  16. Załacznik nr 9 do siwz Przedmiar Robót.pdf
  17. Załącznik nr 10 do siwz.pdf
  18. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
  19. informacja z otwarcia ofert.pdf
  20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w mie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  13. Załaczniknr 8 projekt budowlano wykonawczy cz1.zip
  14. Załącznik nr 8 - projekt budowlano wykonawczy cz2.zip
  15. Załącznik nr 8 - projekt budowlano wykonawczy cz3.zip
  16. Załącznik nr 9 - STWIOR.pdf
  17. Załącznik nr 10 - przedmiar robót.zip
  18. Załącznik nr 7 - wykaz osób.doc
  19. Załącznik nr 11 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  20. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  22. Zmiana Nr 1 do Ogłoszenia.pdf
  23. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  24. Zmiana Nr 2 do Ogłoszenia.pdf
  25. Zmiana Nr 2 do treści SIWZ .pdf
  26. INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf
  27. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa drogi gminnej w miejscowości Siadło Górne, dz

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa drogi gminnej w miejscowości Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne – etap I, gmina Kołbaskowo (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Opis do ogłoszenia.docx
  3. SIWZ.pdf
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  5. Załącznik nr 1 do PFU - Wykaz cen.pdf
  6. Załącznik nr 1 do PFU - Wykaz cen.xls
  7. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  8. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  9. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  10. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  11. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  12. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  13. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  14. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  15. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  16. Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf
  17. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Załącznik nr 9 - zdjęcia cz1.zip
  19. Załącznik nr 9 - zdjęcia cz2.zip
  20. INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf
  21. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami

  Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Regulamin konkursu.pdf
  2. Załącznik nr 1.docx
  3. załącznik nr 2.docx
  4. załącznik nr 3.docx
  5. załacznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  6. załacznik nr 5.pdf
  7. 4.TECHNOLOGIA KUCHNI.zip
  8. Kuchnia - pomieszczenia objęte najmem.pdf
  9. Ogłoszenie o konkursie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczyły

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy Kolbaskowo maj2017.pdf
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  8. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  9. Załącznik nr 7 - projekt budowlano-wykonawczy.pdf
  10. Załacznik nr 9 - przedmiar.zip
  11. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  12. Załacznik nr 8 STWiORB.pdf
  13. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  14. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i interaktywnego do szkół i przedszkola na terenie gminy Kołbaskowo”.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i interaktywnego do szkół i przedszkola na terenie gminy Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1a - formularz cenowy.docx
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  8. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  10. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  11. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  12. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  13. Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  14. Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  15. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  16. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  17. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  19. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  20. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Projekt wykonawczy.zip
  3. SIWZ.pdf
  4. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  9. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  10. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  11. Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna.zip
  12. Załacznik nr 9 - przedmiar.zip
  13. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  14. zmiana nr 1.pdf
  15. Odpowiedź do wykonawców 08.05.2017.pdf
  16. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  17. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami

  Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  2. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  3. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  4. Załacznik nr 4 wzór umowy.pdf
  5. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  6. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  7. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.zip
  8. Załącznik nr 8 - STWiOR.zip
  9. Załącznik nr 9 - przedmiar robót.pdf
  10. Załącznik nr 10 wzór gwarancji.pdf
  11. Ogłoszenie.pdf
  12. SIWZ.pdf
  13. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  14. Wodociąg Siadło Górne - przedmiar Z wersja edytowalna.rar
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  17. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
  18. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  9. Załącznik nr 7 - projekt budowlano-wykonawczy.rar
  10. Załącznik nr 8 - STWiORB.rar
  11. Załącznik nr 9 - przedmiar.rar
  12. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  13. Zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
  14. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  18. Odp. na zestaw pytań nr 5 - do wszystkich.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 6 - do wszystkich.pdf
  20. Odp. na zestaw pytań nr 7 - do wszystkich.pdf
  21. Odp. na zestaw pytań nr 8 - do wszystkich.pdf
  22. Odp. na zestaw pytań nr 10 - do wszystkich.pdf
  23. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  24. Zmiana nr 2 do ogłoszenia.pdf
  25. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
  26. Odp. na zestaw pytań nr 9 - do wszystkich.pdf
  27. INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf
  28. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra