Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2014
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2014

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dowozy.pdf
  2. Informacje do przetargu.pdf
  3. SIWZ Dowozy do szkół.docx
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  9. Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
  10. Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
  11. Załącznik nr 8 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 9a do SIWZ.pdf
  13. Załącznik nr 9b do SIWZ.pdf
  14. Załącznik nr 9c do SIWZ.pdf
  15. Załącznik nr 10 do SIWZ.docx
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  17. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie BZP.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Wzór gwarancji.docx
  4. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  5. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  8. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  9. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  10. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  11. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  12. Zał. nr 11.zip
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  14. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  15. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
  17. Zmiana Nr 1 do załącznika nr 8 do SIWZ.pdf
  18. Zmiana Nr 2 do treści SIWZ.pdf
  19. Zał nr 10.zip
  20. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 1.pdf
  21. Zmiana Nr 3 do treści SIWZ.pdf
  22. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 2.pdf
  23. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 3.pdf
  24. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 4.pdf
  25. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 5.pdf
  26. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 6.pdf
  27. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 9.pdf
  28. obmiar konstr.do odp. na zestaw nr 4.xlsx
  29. Zał nr 9.zip
  30. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 7.pdf
  31. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 8.pdf
  32. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 10.pdf
  33. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 11.pdf
  34. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 12.pdf
  35. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 13.pdf
  36. Odp. do wszystkich na zestaw pyt. nr 14.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę 15 przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolęc

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę 15 przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolęcin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał nr 1 do siwz.doc
  4. Zał nr 2 do siwz.doc
  5. Zał nr 3 do siwz.doc
  6. Zał nr 4 do siwz.doc
  7. Zał nr 5 do siwz.doc
  8. Zał nr 6 do siwz.doc
  9. Zał nr 7 do siwz.doc
  10. Zał nr 8 do siwz (projekt umowy).doc
  11. Zał nr 9 projekt budowlany.zip
  12. Zał nr 11 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip
  13. Zał nr 10 przedmiar robót.zip
  14. Odpowiedź zestaw nr 1.pdf
  15. Odpowiedź zestaw nr 2.pdf
  16. Odpowiedź zestaw nr 3.pdf
  17. 05 Organizacja ruchu pdf.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne

  Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siadło Górne


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr 10 przedmiar.pdf
  12. zał. nr 11 STWiORB.pdf
  13. zał. 9 - projekt budowlany i wykonawczy.zip
  14. Odpowiedź na zestaw pytań nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i 124 obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. siwz.doc
  2. Zał nr 1 do siwz.doc
  3. Zał nr 2 do siwz.doc
  4. Zał nr 3 do siwz.doc
  5. Zał nr 4 do siwz.doc
  6. Zał nr 5 do siwz.doc
  7. Zał nr 6 do siwz.doc
  8. Zał nr 7 do siwz.doc
  9. Zał nr 8 do siwz (projekt umowy).doc
  10. Załącznik nr 10 Przedmiar robót.pdf
  11. Załącznik nr 11 Specyfikacje techniczne.pdf
  12. Zał 9a.zip
  13. Zał 9b.zip
  14. Ogłoszenie.pdf
  15. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siadło Dolne.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siadło Dolne.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. zał. nr 10 Przedmiar robót.pdf
  12. zał. nr 11 Specyfikacja techniczna.pdf
  13. Zał. nr 9 do siwz - projekt budowlany.zip
  14. Odpowiedź na pyt. nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kołbaskowo do miejscowości Rosówek

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kołbaskowo do miejscowości Rosówek.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ WODOCIĄG.docx
  3. Załącznik nr 1 Oferta cenowa.doc
  4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
  6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
  7. Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
  8. Załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc
  9. Załącznik nr 7 Wykaz prac podobnych.doc
  10. Załącznik nr 8 Projekt umowy.doc
  11. Załącznik nr 9 projekt budowlany i wykonawczy.zip
  12. Załącznik nr 10 przedmiar.pdf
  13. Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna.pdf
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  15. Zmiana nr 1.pdf
  16. Zmiana nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. zał. nr 1 do siwz.doc
  4. zał. nr 2 do siwz.doc
  5. zał. nr 3 do siwz.doc
  6. zał. nr 4 do siwz gr. kapitałowa.doc
  7. zał. nr 5 do siwz.doc
  8. Zał. Nr 6 wzór umowy.doc
  9. zał. nr 7 do siwz.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w m. Siadło Górne

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w m. Siadło Górne


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał Nr 1 do siwz.doc
  4. Zał Nr 2 do siwz.doc
  5. Zał Nr 3 do siwz.doc
  6. Zał Nr 4 do siwz.doc
  7. Zał Nr 5 do siwz.doc
  8. Zał Nr 6 do siwz.doc
  9. Zał Nr 7 do siwz.doc
  10. Załącznik Nr 8 do siwz.doc
  11. zał. nr 10 przedmiar Siadło Górne.pdf
  12. zał. nr 11 SST Siadło.pdf
  13. Zał. nr 9 do siwz - projekt budowlany.zip
  14. Zał. nr 12 do siwz - inwentaryzacja zieleni.zip
  15. Odpowiedź na pyt. nr 1 i 2 wszyscy wyk.pdf
  16. Siadło gminna poprawki.doc
  17. SST Siadło dr. gminna.pdf
  18. SST Siadło gminna.pdf
  19. Siadło gminna poprawki.doc
  20. Odpowiedzi na pyt. 3,4,5.pdf
  21. Rys 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. Do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w Warzymicy dla zasilania miejscowości Warzymice, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  8. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  9. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  10. zał. nr 11 STWiORB.pdf
  11. Zał. nr 9 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy - częśc I projekt wykonawczy.zip
  12. Zał. nr 9 do siwz - część II projekt budowlany (Wojewoda Zach.).zip
  13. Zał. nr 9 do siwz - część III projekt budowlany (Starosta Policki).zip
  14. Zał. nr 9 do siwz - częśc IV projekt budowlany (Prezydent Szczecina).zip
  15. Zał. nr 10 do siwz - przedmiar robót.zip
  16. Odpowiedź wszyscy wyk. 29.05.14.pdf
  17. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  18. Zmiana nr 1 do siwz.pdf
  19. Odpowiedź wszyscy wyk. 30.05.14.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń na miejsca ćwiczeń zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. SIWZ.doc
  2. Ogłoszenie.pdf
  3. załącznik nr 7 do siwz.docx
  4. załącznik nr 1 do siwz.doc
  5. załącznik nr 2 do siwz.doc
  6. załącznik nr 3 do siwz.doc
  7. załącznik nr 4 do siwz gr. kapitałowa.doc
  8. załącznik nr 5 do siwz.doc
  9. załącznik nr 6 wzór umowy.doc
  10. odpowiedź wszyscy wykonawcy.pdf
  11. Odpowiedź pyt. nr 2. wszyscy wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej je

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  8. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  9. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  10. Zał. nr 9.zip
  11. Zał. nr 10.pdf
  12. Zał. nr 11 do siwz.pdf
  13. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  14. Zmiana nr 1 do siwz.pdf
  15. Opinia_geotechniczna_Warzymice_-_siec_wodociagowa_i_kana.pdf
  16. Warzymice_W-3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. wykaz placów zabaw objętych zamówieniem.docx
  4. zał. nr 1 do siwz.doc
  5. zał. Nr 2 do siwz.doc
  6. zał. nr 3 do siwz.doc
  7. zał. nr 4 do siwz gr. kapitałowa.doc
  8. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  9. Zał. Nr 6 wzór umowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż urządzenia stanowiącego własność Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż urządzenia stanowiącego własność Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ko

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał2 osw wykluczenie.doc
  5. Zał3 grupa kapitalowa.doc
  6. Zał4 ośw warunki.doc
  7. Zał5 wykaz prac podobnych.doc
  8. Zał6 wykaz sprzetu.doc
  9. zał. nr 7 do siwz ośw. wizja_lokalna.doc
  10. Zał 8 umowa z wykonawcą.doc
  11. Zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiot zamówienia.doc
  12. zał. nr 10 do siwz harmonogram.xls
  13. Odpowiedź 1 do wykonawców.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo - Rosówek

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo - Rosówek.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.doc
  4. zał. nr 1 do siwz.pdf
  5. zał. nr 2 do siwz.pdf
  6. zał. nr 3 do siwz.pdf
  7. zał. nr 4 do siwz.pdf
  8. zał. nr 5 do siwz.pdf
  9. zał. nr 6 do siwz.pdf
  10. zał. nr 7 do siwz.pdf
  11. zał. nr 8 do siwz.pdf
  12. zał. nr 9 umowa projekt.pdf
  13. Zał. nr 10 PFU.pdf
  14. Zał. nr 11 Szczegolowy Opis materialowo techniczny.pdf
  15. Zał. nr 12 Wykaz cen.xlsx
  16. Zał. nr 13 warunki wykonania i odbioru DP i Robot.pdf
  17. Odpowiedzi na pytania - część 1.pdf
  18. Odpowiedź wszyscy wykonawcy 1.pdf
  19. Odpowiedź wszyscy wykonawcy 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instala

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją oświetlenia terenu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. siwz_parking.doc
  3. WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.doc
  4. Zał 1 oferta cenowa.doc
  5. Zał 2 ośw. wykluczenie.doc
  6. Zał 3 grupa kapitałowa.doc
  7. Zał 4 ośw. warunki.doc
  8. Zał 5 wykaz robót.doc
  9. Zał 6 wykaz osob.doc
  10. Zał 7 ośw. uprawnienia.doc
  11. Zał 8 wzór umowy.doc
  12. zał. 9 do siwz - utwardzenie działki.zip
  13. zał. nr 10 do siwz - utwardzenie działki.zip
  14. zał. nr 11 do siwz - utwardzenie działki.zip
  15. Odpowiedź 1 i 2 wszyscy wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Przecław–Kołbaskowo–Rosówek

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ ścieżka rowerowa.doc
  3. Zał 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Zał 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Zał 4 ośw. warunki.doc
  7. Zał 5 wykaz robót.doc
  8. Zał 6 wykaz usług.doc
  9. Zał 7 wykaz osob.doc
  10. Zał 8 ośw. uprawnienia.doc
  11. Zał 9 Projekt umowy.doc
  12. Zał 10 PFU.pdf
  13. Zał 11 Szczegolowy Opis materialowo techniczny.pdf
  14. Zał 12 Wykaz cen.xlsx
  15. Zał 13 warunki wykonania i odbioru DP i Robot.pdf
  16. projekt gwarancji należytego wykonania umowy.pdf
  17. Odpowiedź na pyt. nr 1 wszyscy wykonawcy.pdf
  18. Odpowiedź na pyt. nr 2 wszyscy wykonawcy.pdf
  19. Odpowiedź na pyt. nr 3 wszyscy wykonawcy.pdf
  20. Odpowiedź na pyt. nr 4 wszyscy wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż urządzenia stanowiącego własność Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż urządzenia stanowiącego własność Gminy Kołbaskowo - prasa odwadniająca osady ściekowe.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. odpowiedź 1 na zapytanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Stobno, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Stobno, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. oświadczenie zał. nr 1.doc
  4. oświadczenie zał. nr 2.doc
  5. oświadczenie zał. nr 3.doc
  6. oświadczenie zał. nr 4_wykaz-osob.doc
  7. zał Nr 6 projekt umowy.doc
  8. oświadczenie zał. nr 7.doc
  9. oświadczenie zał. nr 5_wykaz-prac-podobnych.doc
  10. WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOW1.doc
  11. Załącznik Nr 8a - projekt budowlany zatoka Ostoja.zip
  12. Załącznik nr 8b do SIWZ - projekt Szczecin - Stobno.zip
  13. Zał. nr 9a PRZEDMIAR Zatoki autobusowe Ostoja.pdf
  14. Zał. nr 9b Stobno przedmiar.pdf
  15. Zał. nr 10A SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSTOJA.pdf
  16. Zał. nr 10B SPECYFIKACJA TECHNICZNA Szczecin - Stobno.pdf
  17. D3 ELBACO.zip
  18. D4 PRZYLEP.zip
  19. Odpowiedź na zestaw pytań nr 1 z dn27022014.doc
  20. Sprostowanie do zapytania złożonego w dniu 27.02.2014.pdf
  21. Odpowiedz na zapytanie nr 2 złożone w dniu 4.03.3014.pdf
  22. Odpowiedź na zapytanie nr 3 złożone w dniu 4.03.2014.pdf
  23. Odpowiedź na zapytanie nr 4 złożone w dniu 5.03.2014.pdf
  24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2014.pdf
  25. Organizacja ruchu - Szczecin - Stobno.zip
  26. Organizacja ruchu - zatoki Ostoja.zip
  27. wiata.pdf
  28. Uzupełnienie do SIWZ z dnia 11.03.2014 - informacja PKP.pdf
  29. D2 PKP PDF.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie.doc
  9. Zał. nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.doc
  12. Zał. nr 9 - projekt budowlany.zip
  13. Zał. nr 11 - STWiOR.zip
  14. Zał. nr 10 - przedmiar robót.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. nr 1 oferta cenowa.doc
  4. Zał. nr 2 oświadczenie.doc
  5. Zał. nr 3 oświadczenie.doc
  6. Zał. nr 4 oświadczenie.doc
  7. Zał. nr 5 wykaz osob.doc
  8. Zał. nr 6 oświadczenie .doc
  9. Zał nr 7 wykaz prac podobnych.doc
  10. Zał. nr 8 projekt umowy.doc
  11. Zał. nr 9 - wymagania formalno-prawne.pdf
  12. Zał. nr 10.zip
  13. Odpowiedzi pyt. nr 1 wszyscy wykonawcy.pdf
  14. Zmiana odp. na pyt. nr 1 Wszyscy wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowej stacji zmiękczania wody wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowej stacji zmiękczania wody wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Analiza wody uzdatnionej.pdf
  3. SIWZ.doc
  4. Zał nr 1.doc
  5. Zał nr 2.doc
  6. Zał nr 3.doc
  7. Zał nr 4.doc
  8. Zał nr 5.doc
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  10. Zmiana nr 1 do siwz.pdf
  11. Odpowiedzi pyt. nr 1 wszyscy wykonawcy.pdf
  12. Odpowiedź na pyt. nr 2,3 wszyscy wykonawcy.pdf
  13. Odpowiedź na pyt. nr 4 wszyscy wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. załączniki 1-6 do siwz.doc
  4. Zał. nr 7 wzór umowy.doc
  5. Załącznik do zadania nr 1.pdf
  6. Załącznik do zadania nr 3.pdf
  7. Załączniki do zadania nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra