Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Porozumienia
 • Rejestry i ewidencje
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  AUDYT I KONTROLE

    Kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez “Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” w 2014 roku.

  Kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez “Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” w 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Notatka - kontrola FENIX.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg ze sprawozdania z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącego zadania audytowego A-1/2015 – zadanie zapewniające “Prawidłowość wykorzystania dotacji ud

  Wyciąg ze sprawozdania z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącego zadania audytowego A-1/2015 – zadanie zapewniające “Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Wyciąg - sprawozdanie A-1.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w ZPO Kołbaskowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.

  Kontrola w ZPO Kołbaskowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w SP Będargowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku

  Kontrola w SP Będargowo w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz informacja pokontrolna z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Punktu Przedszkolnego Akademia Maluszka “

  Protokół oraz informacja pokontrolna z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Punktu Przedszkolnego Akademia Maluszka “NANA”.


  Lista załączników
  1. protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Zachodniopomorskiego Niepublicznego Prze

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Zachodniopomorskiego Niepublicznego Przedszkola Montessori “Bona Ventura” w Kurowie


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Wyspa Maluch

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Wyspa Malucha” Przecław 101


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Fale” Fundac

  Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Kołbaskowo dla Przedszkola Niepublicznego “Fale” Fundacji Edukacji Rodzinnej, Przylep ul. Rodzinna 1


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola SP w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.

  Kontrola SP w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Informacja pokontrolna SP Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Kontrola stanu bhp w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Będargowie

  Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Będargowie


  Lista załączników
  1. protokol.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

  Kontrola stanu bhp w Szkole Podstawowej w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2013 i 2014 r. na terenie Gminy Kołbasko

  Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2013 i 2014 r. na terenie Gminy Kołbaskowo, zleconych Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013

  Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz spraw organizacyjnych za okres 2013 – 2014 roku


  Lista załączników
  1. Kontrola FK,Adm. Gimnazjum.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu.

  Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Protokol.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS “VICTORIA 95 Przecław” w okresie od 1 styczn

  Kontrola prawidłowości realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS “VICTORIA 95 Przecław” w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.


  Lista załączników
  1. Informacja pokontrolna VICTORIA 95 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra