Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2018)

    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Pods

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Przedszkola Publicznego w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - SOPZ.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowych i przesyłu


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.71.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę GN.271.71.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Koszenie terenów zielonych na Gminie Kołbaskowo

  Koszenie terenów zielonych na Gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skłądania ofert.pdf
  2. załączniki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolęcin długości ok. 1200 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Smolęcin  długości ok. 1200 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokól z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołbaskowo długości ok. 1000 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kołbaskowo  długości ok. 1000 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo - Warzymice długości ok. 800 m.

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  na odcinku Będargowo - Warzymice  długości ok. 800 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z wyboru i otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów długości ok. 1100 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kurów  długości ok. 1100 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostoja do granicy administracyjnej m. Szczecin dł

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Ostoja do granicy administracyjnej m. Szczecin  długości ok. 1000 m


  Lista załączników
  1. zaproszenia.pdf
  2. zakres opracowania.pdf
  3. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Pods

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz Przedszkola Publicznego w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx
  4. Załącznik nr 3 - SOPZ.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  7. Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.60.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.60.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.54.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.54.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Smolęcin - Ko

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Smolęcin - Kołbaskowo z drogą krajowa Nr 13


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo - Warnik sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo - Warnik


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę służ. przesyłu GN.271.41.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wycenę GN.271.41.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podziały nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na podziały nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.31-32.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.31.2018.KL.pdf
  3. protokół GN.271.32.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wyceny nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.33-34.2018.KL.pdf
  2. protokół GN.271.33.2018.KL.pdf
  3. protokół GN.271.34.2018.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza doskładania ofert na wycenę służebności gruntowej i przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza doskładania ofert na wycenę służebności gruntowej i przesyłu


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe GN.271.24.2018.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. GN.271.24.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Prace pielęgnacyjne drzew w m. Stobno, gm. Kołbaskowo".

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Prace pielęgnacyjne drzew w m. Stobno, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. załacznik nr 1 - ekspertyza dendrologiczna.pdf
  3. załącznik nr 2.pdf
  4. załacznik nr 3.pdf
  5. załacznik nr 4.pdf
  6. załącznik nr 5 - projekt umowy.pdf
  7. zestawienie ofert + wybór oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Będargowo

  Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Będargowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do zlożenia oferty oświetlenie Będargowo.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. Specyfikacja - Będargowo - Oświetlenie.DOC.pdf
  4. Przedmiar Robót - Będargowo - Oświetlenie.pdf
  5. Projekt Budowlano - Wykonawczy - pdf.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobno do posesji 13,13a,14a.

  Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobno do posesji 13,13a,14a.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złozenia oferty oświetlenie Stobno.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. Specyfikacja T.W.iO.R.B..pdf
  4. Przedmiar Robót - Stobno - Oświetlenie.pdf
  5. Projekt budowlano wykonawczy.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe na wycenę opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. opł. adiac. GN.271.8.2018.ER.docx.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych.


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę opłat planistycznych.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. opł. plan. GN.271.7.2018.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra