Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Inne postępowania 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Inne postępowania 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Spis rolny 2020
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Deklaracja dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OCHRONA ŚRODOWISKA   \  INFORMACJA O śRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu zawieszonego post

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  26 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o  podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego  pn: ‘’Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo’’


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla inwestycji   „Budowie hal produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5 obręb Stobno gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie KONSBUD.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn:’’ „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie - decyzja.pdf
  2. decyzja - wózki widłowe.pdf
  3. charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 12 sierpnia 2020

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  12 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn:’’ „Budowie hal produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5 obręb Stobno gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania Konsbud.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zakończenia postępowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  07 sierpnia 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn:’’ Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie o zamiarze zakonczenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w m. Smolęcin

  Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w m. Smolęcin


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informujemy, że w POSTANOWIENIU z dnia 16 czerwca 2020 r., został nałożony na inwestora Grupa Projektowa PORT Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raport

  Informujemy, że w POSTANOWIENIU z dnia 16 czerwca 2020 r., został nałożony na inwestora Grupa Projektowa PORT Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. postanowienie nałożenia raportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 15 czerwca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania admi

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  15 czerwca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zawieszenie postępowania - Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” na działkach ewidencyjnych nr 257/3, 264/36, 264/37, 267 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Moczyły- wszczęcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalną oraz zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnych 102/3, 103/5, obręb Stobno, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Stobno - wszczecie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu adminis

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  20 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości  wniesienia uwagi i wniosków  od 1 czerwca 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r. pisemnie na adres:

   

  Urząd Gminy Kołbaskowo

  72-001 Kołbaskowo 106

  fax 091-311-95-10 w. 22

   

  lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres biuro@kolbaskowo.pl (z podaniem tytułu wiadomości – „Uwagi i wnioski do obwieszczenia GK.6220.1.2020.MŁ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 262 ze zm.)pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki.”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf
  2. 2020_02_060_Grupa Projektowa PORT_ROŚ Kołbaskowo_03.2020.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administr

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  13 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31, 199/32; gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. wszczęcie postępowania -3-.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 5 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu zawieszonego postępowan

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  5 maja 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu  zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie 5.05.2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania adminis

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  2 marca 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.:

  „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie- zawieszenie postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu obowiązku sporządzen

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  21 lutego 2020 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych pn.:

  „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie nałożenie raportu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28 stycznia 2020 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  28  stycznia 2020 r., o wszczęciu  postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi na działce nr 264/37 obręb Moczyły w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Moczyły Marina.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 27 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  27  stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania realizowanej hali magazynowej, na halę produkcyjną wózków widłowych wraz z przebudową realizowanych obiektów, zrealizowaną na działkach o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo, powiat policki”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie 27 stycznia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17  stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: :„Budowa zespołu do 75 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami oraz przedszkolem i stacją transformatorową, z zagospodarowaniem terenu obejmującym zbiornik retencyjny, drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków i z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/102 z obrębu ewidencyjnego Ostoja, gm. Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hali produkcyjno – magazynowej z wiatami i budynkiem socjalno – biurowym oraz na uruchomieniu produkcji wózków widłowych, zlokalizowanej na działkach nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 (po podziale działek 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 254/1) obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2020 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo- usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo” na terenie działki nr 199/7, 199/10, 199/30, 199/31 i 199/32 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 października 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowisk

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 16 października 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Raport.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2016-2017

  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 za lata 2016-2017


  Lista załączników
  1. Raport z POŚ za lata 2016-2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania p

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 maja 2019 r., dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na ś

  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 maja 2019 r., dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała XXXIX/413/2018 z dnia 29.10.2018

  Uchwała XXXIX/413/2018 z dnia 29.10.2018


  Lista załączników
  1. zmiana nr II PGN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowa

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z częścią biurowo – socjalną z usługami nieuciążliwymi, jako kontynuacja istniejącego zespołu hal (4-segmentowego) w m. Stobno 74, gm. Kołbaskowo, dz. ewid. 100/36 i 100/37 obręb Stobno,”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 stycznia 2019 r., o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowy

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 11 stycznia 2019 r., o prowadzonym postępowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla  inwestycji:  Budowa zespołu do 75 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami oraz przedszkolem i stacją transformatorową, z zagospodarowaniem terenu obejmującym zbiornik retencyjny, drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków i z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 1/102 z obrębu geodezyjnego Ostoja, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowad

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu domków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek nr 489/1 i 489/2 oraz fragmencie działki nr 26 z obrębu ewidencyjnego Kamieniec, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie Wojta Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla p

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo – usługowo – produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja PGN

  Aktualizacja PGN


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE -PGN 2018.docx
  2. GminaKołbaskowo_Ogłoszenie ws aktualizacjiPGN_BIP_tab.ogłoszeń.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zmiany decyzji środowiskowej


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.33 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.33 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu 25 kwietnia 2018 r,. wydał decyzję znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł, zmieniającą decyzję z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOs-II.6220.1.17.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.29 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł.29 informujące, iż Prezydent Miasta Szczecin w dniu 25 kwietnia 2018 r,. wydał decyzję znak: WGKiOŚ-II.1.57.2017.DMł, zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprow

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24 kwietnia 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Market budowalny typu „dom i ogród” Szczecin – Kołbaskowo, zlokalizowanego na działce nr 47/38 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.27 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.27 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 marca 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.23 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Sz

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 marca 2018 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.23 , w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 06.03.2018 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 marca 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Pargowo, gm. Kołbaskowo na działce nr 9/17 obręb Pargowo."


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGK

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.20117.DMł, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2018 r

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.20117.DMł,

  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa

  oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 stycznia 2018 r. znak: GK.6220.8.2017.MK

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 23 stycznia 2018 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego w Kołbaskowie na działkach nr ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    BUDOWA ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r.,

  znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK,

  uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin"

  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r., dot. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin postępowania w sprawie zmiany d

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r., dot. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonie ulic Duńska - Szczecińska - Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowie zespołu budynków handlowo - usługowo - produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r., znak: WONS-OŚ.442.2.2017.AT.KK dot. postępowania w zak

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r., znak: WONS-OŚ.442.2.2017.AT.KK dot. postępowania w zakresie planowania przestrzennego na terytorium Niemiec w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Europejska linia połączenia gazowego EUGAL".


  Lista załączników
  1. obwieszczenie RDOŚ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 22 sierpnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Kołbaskowa na działkach o r ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/3, 209/4 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 7 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budo

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 7 sierpnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowie małej stacji paliw N12 wraz z infrastrukturą techniczną w Warzymicach, dz. nr 43/9 obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy europejskiej linii połączenia gazowego EUGAL

  Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy europejskiej linii połączenia gazowego EUGAL


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina o wydaniu decyzji środowiskowe

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina o wydaniu decyzji środowiskowe


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 r., znak: WOPN-ON.6220.33.2017.AR w sprawie możliwości zapoz

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 r., znak: WOPN-ON.6220.33.2017.AR w sprawie możliwości zapoznania się z treścią projektów dotyczących rezerwatów przyrody


  Lista załączników
  1. WOPN-ON.6200.33.2017.AR obwieszczenie.pdf
  2. WOPN-ON.6200.33.2017.AR załaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie informacji o przekazaniu stronie polskiej zaktu

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie informacji o przekazaniu stronie polskiej zaktualizowanej dokumentacji projektu : "Drugiej Zmiany Regionalnego Programu Rozwoju Przestrzeni


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie,.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadz

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 5 lipca 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Rozbudowa instalacji magazynowania i dystrybucji paliw o dodatkowe stanowiska TIR w Kołbaskowie".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., dotyczące przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., dotyczące przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


  Lista załączników
  1. obwieszczenie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa małej stacji paliw N12 wraz z infrastrukturą techniczną w Warzymicach, dz. nr 43/9 obręb Warzymice, gm. Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Kołbaskowa na działkach o nr ewid. 203, 204, 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/3, 209/4 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. obwieszczenie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowo-produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 113/5 i 113/7 obręb Kamieniec, gm. Kołbaskowo."


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 12 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przepro

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo, z dnia 12 kwietnia 2017 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowie hal magazynowo – produkcyjnych z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 7/1, 6, 5, 4/1, 4/2, 218/1, 218/2 obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie dla społeczeństwa..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 31.03.2017

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 31.03.2017


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 9.03.2017

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 9.03.2017


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celó

  Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celów p. poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych, energii elektrycznej, oświetlenia terenu, wraz z parkingiem, komunikacją wewnętrzną i urządzeniami zagospodarowania terenu, dla dz. nr 47/11 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Decyzja + charakterystyka przedsięwzięcia..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zmieniających zarządzenia w sprawie u

  Obwieszczenie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celó

  Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: salon i serwis samochodowy wraz z myjnią, blacharnią oraz zewnętrznymi instalacjami: wody, wody do celów p. poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych, energii elektrycznej, oświetlenia terenu, wraz z parkingiem, komunikacją wewnętrzną i urządzeniami zagospodarowania terenu, dla dz. nr 47/11 obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie..pdf
  2. Zawiadomienie..pdf
  3. zalaczniki.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2

  Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. DECYZJA.pdf
  2. Charakterystyka Przedsięwzięcia - załącznik do decyzji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projek

  Obwieszczanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków ekologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo (Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13).”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 7 lipca 2016 r. o sporządzeniu projektów

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 7 lipca 2016 r. o sporządzeniu projektów


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualizacja PGN dla Gminy Kołbaskowo

  Aktualizacja PGN dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2

  Budowa hal magazynowo – produkcyjnych oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 258/2 obręb Moczyły, gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie..pdf
  2. Zawiadomienie..pdf
  3. Raport.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo

  Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Warzymice - RAPORT 2014r.zip
  3. Warzymice-RAPORT-uzupełnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o przyjęciu PGN

  Obwieszczenie o przyjęciu PGN


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. Podsumowanie_sooś_Kołbaskowo.pdf
  3. Pos_Kołbaskowo.pdf
  4. uchwała XI.101.2015 w spr. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
  5. zał. do uchwały XI.101.2015.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie

  Obwieszczenie


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.docx
  2. Obwieszczenie.pdf
  3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
  5. Formularz_zgłaszania_uwag.docx
  6. Informacja o konsultacjach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007-2032

  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007-2032


  Lista załączników
  1. azbest.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    NAWÓZ ORGANICZNY

  NAWÓZ ORGANICZNY


  Lista załączników
  1. Informacja.docx
  2. Nawóz organiczny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji paliw wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i ciężarowych, na działkach nr 56/1 i 56/5 w m. Kołbaskowo

  Budowa stacji paliw wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i ciężarowych, na działkach nr 56/1 i 56/5 w m. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie.pdf
  2. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93 obręb Warzymice gm. Kołbaskowo

  Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techniczną część dz. nr 93  obręb Warzymice gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa siłowni wiatrowych w Będargowie

  Budowa siłowni wiatrowych w Będargowie


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
  2. zawiadomienie z art. 61 kpa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla in

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przecław


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych


  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.),

   

  STAROSTA POLICKI

   

  podaje do publicznej wiadomości

   

  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa trzynastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych odpowiednio na działkach nr ewid. 201/61, 201/62, 201/63, 201/64, 201/65, 201/68, 201/69, 201/70, 201/71, 210/73, 201/74, 201/76 i 201/77 położonych w Siadle Dolnym, obręb Siadło Dolne, gm. Kołbaskowo”.

  Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowań administracyjnych oznaczonych sygnaturami spraw: AB.DK.7351-60K/10, AB.DK.7351-56K/10, AB.DK.7351-62K/10, AB.DK.7351-45K/10, AB.DK.7351-46K/10, AB.DK.7351-48K/10, AB.DK.7351-47K/10, AB.DK.7351-54K/10 AB.DK.7351-61K/10, AB.DK.7351-57K/10, AB.DK.7351-58K/10, AB.DK.7351-55K/10, AB.DK.7351-59K/10, wszczętych na wnioski złożone w kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu 21 kwietnia  2010 r. przez Aleksandra Mosora, działającego w imieniu firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., z siedzibą w Warszawie, Zakład Budownictwa Szczecin, w sprawie pozwoleń na budowę dla ww. zamierzeń budowlanych.

   

  Organem właściwym do wydania przedmiotowych decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Policki.

   

  Organem właściwym do wydania postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

   

  Informuję, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

  Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną – kancelaria@policki.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia 22 listopada 2010 r.,  w Starostwie Powiatowym w Policach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Tanowska 8 72-010 Police, II piętro, pokój 223, w godzinach pracy urzędu,  tj. w poniedziałek od 900 do 1700 a w pozostałe dni od 730 do 1530.

   

  Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

   

   

  STAROSTA POLICKI

  Leszek Guździoł

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
  uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji:budowa siłowni wiatrowej BARNISŁAW,
  działki nr 156/6; 50/7; 96/1 obręb Barnisław gm. Kołbaskowo

  Lista załączników
  1. zawiadomienie.doc
    udostępnił Admin dnia 2010-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
  i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko

   

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)  oraz  art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kołbaskowo uchwały Nr VIII/72/07 z dnia 09 lipca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Siadło Dolne i Siadło Górne oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

  Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

  Zainteresowani mogą zapoznać się  z  dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w terminie do dnia 30.04.2009r. pokój Nr 6.

   

  Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kołbaskowo,

  w terminie do dnia 30.04.2009r.

  Uwaga i wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kołbaskowo.

   

   

                                                                                     Wójt Gminy Kołbaskowo

                                                                                           Józef Żukowski

   

   

   

   

    udostępnił Admin dnia 2009-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - Siadło Dolne

  Lista załączników
  1. obwieszczenie.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE o sporzadzaniu prognozy.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o środowisku

  Informacja o środowisku

  Ekokarty

    udostępnił Admin dnia 2008-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra