Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Inne postępowania 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Inne postępowania 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Spis rolny 2020
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2020

    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2021 roku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi urzędu gminy oraz wymiany d

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi  urzędu gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 1a - opis zaoferowanego produktu.docx
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  8. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  10. Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  11. Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  12. Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  13. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  14. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  15. Załącznik nr 8 - scenariusz prezentacji działania systemu.pdf
  16. Załącznik nr 9 - kwestionariusz oceny jakości.pdf
  17. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  18. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  19. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf
  20. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  21. Zmiana nr 2 do ogłoszenia.pdf
  22. Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANACH.doc
  23. Informacja z otwarcia ofert 28.09.2020.pdf
  24. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  8. Załącznik nr 4b do Umowy.docx
  9. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  10. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa.zip
  14. Załącznik nr 8 STWIORB.zip
  15. Załącznik nr 9 przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  17. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  18. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.

  Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.

  UWAGA - Unieważnienie przetargu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. projekt wykonawczy.zip
  3. SIWZ.pdf
  4. Załącznik nr 1 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
  8. Załącznik nr 4a do umowy.docx
  9. Załącznik nr 4b do Umowy.docx
  10. Załącznik nr 4c do umowy.docx
  11. Załącznik nr 4d do umowy.docx
  12. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  13. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  14. załącznik nr 7 projekt budowlany.zip
  15. Załącznik nr 8 STWiORB.pdf
  16. załącznik nr 9 przedmiar robót.zip
  17. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  18. Odpowiedź pytania 20.07.20.pdf
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20. Odpowiedź pytania 22.07.20.pdf
  21. P-253_STWiOR_v2 - zmiana 2020.07.211.docx
  22. Zawiadomienie o unieważnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, strojenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, strojenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ - gotowe.docx
  3. Załącznik 1a - asortymentowo-cenowy - gotowe.docx
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty - gotowe.doc
  5. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy - gotowe.docx
  6. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty - GOTOWE.docx
  7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - gotowe.docx
  8. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów - GOTOWE.doc
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - GOTOWE.doc
  10. Załącznik nr 8 - wzór umowy - GOTOWE.docx
  11. Załącznik nr 8a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur - GOTOWE.doc
  12. Załącznik nr 8b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv - GOTOWE.doc
  13. Załącznik nr 8c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW - GOTOWE.doc
  14. Załącznik nr 8d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy - GOTOWE.doc
  15. Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy - GOTOWE.docx
  16. Ogłoszenie o zmianie.pdf
  17. Odpowiedzi na zapytania I.pdf
  18. informacja o otwarciu ofert.pdf
  19. informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo.

  Link do platformy elektronicznej obsługującej postępowanie: https://gmina-kolbaskowo.ezamawiajacy.pl/

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kołbaskowo”.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kołbaskowo”.

  Link do transmisji online z otwarcja ofert: https://us02web.zoom.us/j/84398103218

  Otwarcie ofert rozpocznie się o godzinie 11:00 11.05.2020 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.docx
  5. Załącznik nr 3 do siwz.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
  12. Załącznik nr 6 do siwz.docx
  13. załącznik nr 7 do siwz dokumentacja projektowa.zip
  14. załącznik nr 8 so siwz STWiORB.zip
  15. załącznik nr 9 do siwz przedmiar.zip
  16. Załącznik nr 10 do siwz.docx
  17. Odpowiedzi na pytania zestaw 1.pdf
  18. Odpowiedzi na pytania zestaw 2.pdf
  19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20. Odpowiedzi na pytania zestaw 3.pdf
  21. Odpowiedzi na pytania zestaw 5.pdf
  22. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  23. Odpowiedzi na pytania zestaw 4.pdf
  24. Odpowiedzi na pytania zestaw 8.pdf
  25. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  26. Odpowiedzi na pytania zestaw 6.pdf
  27. Odpowiedzi na pytania zestaw 7.pdf
  28. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług prz

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  7. Załącznik nr 4a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc
  8. Załącznik nr 4b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc
  9. Załącznik nr 4c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc
  10. Załącznik nr 4d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc
  11. Załącznik nr 5 - istotne postanowienia do umowy.pdf
  12. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  13. Załącznik nr 7 - przykłaowy wzór grupa kapitałowa.doc
  14. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  15. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejs

  Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników i kontenerów.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.docx
  3. Załącznik nr 1 oferta cenowa.docx
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPS)vJA.docx
  7. Załącznik 4a, 4b, 4c.docx
  8. Załącznik nr 5 wzór umowy.pdf
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  10. Załącznik nr 7 - przykłaowy wzór grupa kapitałowa.doc
  11. Załącznik nr 8 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.docx
  12. Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf
  13. Zmiana nr 1 do ogłoszenia.pdf
  14. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf
  15. Załącznik nr 1 oferta cenowa - PO ZMIANACH.docx
  16. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  17. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra