Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2016
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2016

    Ogoszenie postpowania na wybr partnera i umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane.

  Ogoszenie postpowania na wybr partnera i umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane.

  Ze względu na duży rozmiar załączników należy je wszystkie pobrać zachowując nazwę pliku z ogłoszenia (domyślnie system zmienia nazwy):

  projekt wykonanczy GOK.part01.rar - projekt wykonanczy GOK.part14.rar

  oraz

  projekt budowlany GOK.part1.rar - projekt budowlany GOK.part2.rar

  Po pobraniu wszystkich dopiero rozpakować.


  Lista załączników
  1. OPiW - zaczniki.zip
  2. projekt budowlany GOK.part1.rar
  3. projekt budowlany GOK.part2.rar
  4. Projekt umowy o partnerstwie publiczno prywatnym wersja 22 grudnia 2016 r. .doc
  5. projekt wykonanczy GOK.part01.rar
  6. projekt wykonanczy GOK.part02.rar
  7. projekt wykonanczy GOK.part03.rar
  8. projekt wykonanczy GOK.part04.rar
  9. projekt wykonanczy GOK.part05.rar
  10. projekt wykonanczy GOK.part06.rar
  11. projekt wykonanczy GOK.part07.rar
  12. projekt wykonanczy GOK.part08.rar
  13. projekt wykonanczy GOK.part09.rar
  14. projekt wykonanczy GOK.part10.rar
  15. projekt wykonanczy GOK.part11.rar
  16. projekt wykonanczy GOK.part12.rar
  17. projekt wykonanczy GOK.part13.rar
  18. projekt wykonanczy GOK.part14.rar
  19. przedmiar GOK.rar
  20. STWiORB GOK.rar
  21. zal_2_Specyfikacja_techniczna_obiektu.zip
  22. Ogłoszenie.pdf
  23. OPiW.pdf
  24. Zmiana nr 1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2017 roku z Gminy Kołbaskowo do Szkół i Placówek Sz

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2017 roku z Gminy Kołbaskowo do Szkół i Placówek Szkolno-Wychowawczych.

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2-oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4-wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5-wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  8. Załącznik nr 5-wzór gwarancji należytego wykonania umowy.pdf
  9. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  10. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  11. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  12. Zmiana ogłoszenia.pdf
  13. INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf
  14. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, Gmin

  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, Gmina Kołbaskowo

  Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, Gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. Informacje do przetargu.pdf
  3. SIWZ.pdf
  4. Zał. nr 1 do SIWZ.doc
  5. Zał. nr 2 do SIWZ.docx
  6. Zał. nr 3 do SIWZ.docx
  7. załącznik nr 1 do siwz.pdf
  8. Załącznik nr 2 do siwz.pdf
  9. załacznik nr 3 do siwz.pdf
  10. załącznik nr 4 do siwz.pdf
  11. Załącznik nr 5 - harmonogram SP w Będargowie.pdf
  12. Załącznik nr 6 - harmonogram PG w Przecławiu.pdf
  13. Załącznik nr 7 - harmonogram ZPO w Kołbaskowie.pdf
  14. załącznik nr 8 do siwz.pdf
  15. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  16. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
  17. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barnisła

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2-oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  9. Załącznik nr 10 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx
  10. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa.rar
  11. Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna w.i o.r.b.rar
  12. Załącznik nr 9 - Przedmiar.rar
  13. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  14. INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisk

  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE kołbaskowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i  projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w obrębie Karwowo i Przecław


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE Karwow i Przeclaw.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.

  Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  2. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na budowę przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na budowę przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.

  Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 do siwz.doc
  3. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  4. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.doc
  6. dostawa.zip
  7. przedmiar.rar
  8. STWiORB.rar
  9. projekt wykonawczy cz 1.zip
  10. projekt wykonawczy cz 2.zip
  11. projekt wykonawczy cz 3.zip
  12. projekt wykonawczy cz 4.zip
  13. projekt budowlany cz 1.zip
  14. projekt budowlany cz 2.zip
  15. projekt budowlany cz 3.zip
  16. SIWZ.pdf
  17. Zmiana nr 1 do siwz.pdf
  18. Odpowiedź do wykonawców pyt. nr 2.pdf
  19. Zmiana nr 2 do siwz.pdf
  20. SIWZ po zmianie nr 2.pdf
  21. Odpowiedź nr 1.pdf
  22. Odpowiedź nr 3.pdf
  23. załacznik do odpowidzi nr 3 IS PW Przedszkole WEWNETRZNE opis. 2016.10.15.pdf
  24. K-04-01-02_ZBROJENIE WYLEWEK(594x600).pdf
  25. Odpowiedź nr 4.pdf
  26. Odpowiedź nr 5.pdf
  27. Zestawienie płyt prefabrykowanych.pdf
  28. Zmiana nr 3 do siwz.pdf
  29. Zmiana nr 4 do siwz.pdf
  30. Odpowiedź nr 6.pdf
  31. Zmiana nr 5 do siwz.pdf
  32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  33. Zmiana nr 6 do siwz.pdf
  34. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
  35. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  36. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowoś

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowości Przecław, gmina Kołbaskowo.

  Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

  W załączniku przykładowy wzór oświadczenia.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2-oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - projekt budowlany i wykonawczy.rar
  8. Załącznik nr 6 - Specyfikacja.pdf
  9. Załącznik nr 7 - Przedmiar Robót.pdf
  10. Zmiana ogłoszenia Nr 1.pdf
  11. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ.pdf
  12. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  13. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  3. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  4. umowa wzór (załącznik nr 4).pdf
  5. STWiORB (załącznik nr 5).rar
  6. Przedmiar robót (załącznik nr 5).rar
  7. projekt budowlano wykonawczy czy. I do zgloszenia z 10.11.2015 (załącznik nr 5).rar
  8. projekt budowlano wykonawczy cz. II do zgłoszenia z 20.05.2016 (załącznik nr 5).rar
  9. SIWZ.pdf
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.10.16.pdf
  11. Odpowiedź na zest. nr 1.pdf
  12. Załącznik nr 1 do siwz.doc
  13. Odpowiedź na zest. nr 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Warnik do mi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Warnik do miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo.

  Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

  W załączniku przykładowy wzór oświadczenia.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1-formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2-oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załacznik nr 4 - wzór umowy.pdf
  7. Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa.rar
  8. Załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna.rar
  9. Załącznik nr 7 - przedmiar.rar
  10. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  11. ZAŁĄCZNIK NR 7 - PRZEDMIAR - PO ZMIANACH.rar
  12. INFORMACJE z otwarcia ofert- WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu.pdf
  13. Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 195028Z w miejscowości Rosówek w systemie zaprojektuj i wybuduj

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 195028Z w miejscowości Rosówek w systemie zaprojektuj i wybuduj


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz usług.doc
  9. Załącznik nr 7 wykaz osob.doc
  10. Załącznik nr 8 zobowiązanie.doc
  11. Załącznik nr 9 koncepcja.pdf
  12. Załącznik nr 10 wzór umowy.pdf
  13. Załącznik nr 11 program funkcjonalno uz.zip
  14. Odpowiedź z dn. 25.07.2016 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.:

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  10. Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf
  11. Załącznik nr 9 Projekt budowlano - wykonawczy.rar
  12. Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna.rar
  13. Załącznik nr 11 Przedmiar robót.rar
  14. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 3 - do wszystkich.pdf
  17. Odp. na zestaw pytań nr 4 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Moczyły,

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Moczyły, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 zobowiązanie.doc
  9. Załącznik nr 7 wzór umowy.pdf
  10. Załącznik nr 8 - Projekt zagospodarowania cmentarza.zip
  11. Załącznik nr 9 - SSTWiOR rewaloryzacja.pdf
  12. Załącznik nr 10 - ST Wymagania ogolne rewitalizacja.pdf
  13. Załącznik nr 11 - przedmiar.pdf
  14. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. załącznik nr 1 do umowy dzierżawy PSZOK.pdf
  4. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  5. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  6. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  7. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  8. Załącznik nr 5 wykaz uslug.doc
  9. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  10. Załącznik nr 7 wykaz narzedzi.doc
  11. Załącznik nr 8 zobowiązanie.doc
  12. Załącznik nr 9 ochrona danych osobowych.pdf
  13. Załącznik nr 10 projekt umowy.pdf
  14. Załącznik nr 11 opis przedmiotu.pdf
  15. Załącznik nr 12 umowa dzierżawy PSZOK.pdf
  16. Załącznik nr 1a.docx
  17. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  18. Załącznik nr 1 formularz oferty - PO ZMIANACH.doc
  19. Załącznik nr 5 wykaz uslug - PO ZMIANACH.doc
  20. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  21. Zmiana ogłoszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice, gmina Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  10. Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf
  11. Załącznik nr 9 projekt.zip
  12. Załącznik nr 10 STWIOR.zip
  13. Załącznik nr 11 przedmiar.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo, gmina Kołbask

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 ośw. wykluczenie.doc
  5. Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc
  6. Załącznik nr 4 ośw. warunki.doc
  7. Załącznik nr 5 wykaz prac.doc
  8. Załącznik nr 6 wykaz osob.doc
  9. Załącznik nr 7 zobowiązanie.doc
  10. Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf
  11. Załącznik nr 9 Projekt budowlano - wykonawczy.zip
  12. Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna.zip
  13. Załącznik nr 11 Przedmiar robót.zip
  14. Pozwolenie.pdf
  15. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  16. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra