Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2017)

    Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Przecławiu”

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Przecławiu”


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert .pdf
  2. Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
  3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx
  4. Załacznik nr 3 Formularz cenowy.docx
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do wyceny służebności pod nowobudowane sieci elektroenergetyczne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do wyceny służebności pod nowobudowane sieci elektroenergetyczne


  Lista załączników
  1. oferta na wycenę GN.271.84.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb oferty GN.271.84.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości


  Lista załączników
  1. GN.271.83.2017.KL.pdf
  2. Protokół GN.271.83.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu na działce 21/6 obręb Warzymice na rzecz Gminy Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu na działce 21/6 obręb Warzymice na rzecz Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe GN.271.69.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. GN.271.69.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny dwóch lokali użytkowych – w celu ich sprzedaży

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny dwóch lokali użytkowych – w celu ich sprzedaży


  Lista załączników
  1. GN.271.67.2017.KL.pdf
  2. protokół GN.271.67.2017.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec ul. Chabrowa

  Wykonanie robot budowlanych związanych realizacją inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec ul. Chabrowa


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. umowa roboty bud..doc
  3. STWiORB.pdf
  4. przedmiar.zip
  5. 1_Projekt.zip
  6. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla geodetów – podział dz. 199/25 obręb Kołbaskowo

  Zaproszenie dla geodetów – podział dz. 199/25 obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.59.2017.MW.pdf
  2. protokół GN.271.59.2017.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działki o nr ew. 127/1 i 137/1 obręb Warzymice

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działki o nr ew. 127/1 i 137/1 obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. Zaproszenie znak GN.271.56.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb. oferty GN.271.56.2017.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek nr 123/1 i 72/3, obręb Kamieniec – w celu ich zamiany

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek nr 123/1 i 72/3, obręb Kamieniec – w celu ich zamiany


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.54.2017.KL.pdf
  2. protokół z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Stała organizacja ruchu Kołbaskowo i Warnik

  Stała organizacja ruchu Kołbaskowo i Warnik


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. zapytanie ofertowe-001.pdf
  3. projekt organizacji ruchu.pdf
  4. oferta cenowa .doc
  5. mapy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę gminną o nr ew. 31 Siadło Dolne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę gminną o nr ew. 31 Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe służ. przej. GN.271.43.2017.ER.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na wyc. służ.GN.271.43.2017.ER..doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla geodetów: podział działek w Kamieńcu

  Zaproszenie dla geodetów: podział działek w Kamieńcu


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.38.2017.MW.pdf
  2. Kamieniec wyrys z mpzp.pdf
  3. Kamieniec dz 114-14 i in mapa.pdf
  4. protokół GN.271.38.2017.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo

  Koszenie placów i terenów zielonych na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. załączniki.pdf
  3. rozstrzygnięcie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. opł. plan dz. 47-3 Ustowo.pdf
  2. prot.z wyb.oferty na wyc. opł. plan. dz. 47-3 Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo".

  Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Projekt umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1.pdf
  4. załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx
  5. załącznik nr 3 Formularz cenowy.docx
  6. Załączniki 4-10.docx
  7. rozstrzygnięcie..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działki 120, obręb Smolęcin

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działki 120, obręb Smolęcin


  Lista załączników
  1. GN.271.19.2017.KL - zaproszenie.pdf
  2. GN.271.19.2017.KL - protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły

  Świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły


  Lista załączników
  1. Gospodarz boisk BIP.pdf
  2. zestawienie ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscow

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : remont obiektów sportowych przy Szkole podstawowej w Prze

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : remont obiektów sportowych przy Szkole podstawowej w Przecławiu


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego w ramach projektu “Edukacja warta zachodu”.

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradztwa  zawodowego grupowego i indywidualnego  w ramach projektu “Edukacja warta zachodu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć.doc
  5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu w m. Siadło Górne oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu pr

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. służebności przesyłu w m. Siadło Górne oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę o nr ew. 63, obręb Karwowo


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. służebności Siadło G. i Karwowo.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. służebności .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyj

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę dot. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w obrębie Warzymice


  Lista załączników
  1. Oferta na wycenę opłaty adiacenckie inf. wod. - kan. Warzymice.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. opłaty adiac. Warzymice.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Metodyka w ramach projektu Edukacja warta zachodu.

  Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Metodyka w ramach projektu Edukacja warta zachodu.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Ogłoszenie - ZMIANA.PDF
  5. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - ZMIANA.DOCX
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek 114/14 i nast. obręb Kamieniec

  Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wycenę działek 114/14 i nast. obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.9.2017.MW.pdf
  2. protokół GN.271.9.2017.MW.pdf
  3. uzupełnienie protokołu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew z terenu gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe na wycinkę drzew.pdf
  2. 1 Karwowo - posesja 3.jpg
  3. 2 Karwowo - posesja 4.jpg
  4. 3 Karwowo - posesja 3.jpg
  5. 4 Karwowo - posesja 4.jpg
  6. 5 Ustowo - BIMsPlus.jpg
  7. 6 Ustowo - Silver.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac montersko-instalacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Rosówek 16, 72-001

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac montersko-instalacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.

  Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 8 - 21 od poniedziałku do piątku.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. załącznik nr 1 - rysunek.jpg
  3. Odp. na zestaw pytań nr 1 - do wszystkich.pdf
  4. Odp. na zestaw pytań nr 2 - do wszystkich.pdf
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra