Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  ULGI,UMORZENIA,POMOC PUBLICZNA

    Sprawozdania z udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności cywilnoprawnych za rok 2023

  Sprawozdania z udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności cywilnoprawnych za rok 2023


  Lista załączników
  1. sprawozdanie z udzielonych ulg GOKSiR.pdf
  2. sprawozdanie z udzielonych ulg GOPS w Rosówku.pdf
  3. sprawozdanie z udzielonych ulg Przedszkole publiczne Przecław.pdf
  4. sprawozdanie z udzielonych ulg Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  5. sprawozdanie z udzielonych ulg SP w Będargowie.pdf
  6. sprawozdanie z udzielonych ulg Szkoła podstawowa w Przecławiu.pdf
  7. sprawozdanie z udzielonych ulg UG w Kołbaskowie.pdf
  8. sprawozdanie z udzielonych ulg ZEAS w Kołbaskowie.pdf
  9. sprawozdanie z udzielonych ulg Zespół placówek oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  10. sprawozdanie z udzielonych ulg Zespół szkolno-przedszkolny w Przylepie.pdf
  11. sprawozdanie z udzielonych ulg ZWIK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis.


  Lista załączników
  1. Wykaz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2023 w zakres

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2023 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty


  Lista załączników
  1. Wykaz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2022 w zakres

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2022 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty.

  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 15 maja 2023 r.


  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2022 r. udzielił ulg, odroczeń, ...
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2021 w zakres

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty.

  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2021 r. udzielił ulg, odroczeń, ...
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2020 w zakres

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty.

  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 17 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2020 r. udzielił ulg, odroczeń, ...
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis.

  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 15 maja 2023 r.


  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2022 r. udzielił pomocy publicznej.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis.

  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2021 r. udzielił pomocy publicznej.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzieli
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020
  roku Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis.
  Podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzedzie Gminy Kołbaskowo od dnia 17 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2020 r. udzielił pomocy publicznej.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania z udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności cywilnoprawnych za rok 2022

  Sprawozdania z udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności cywilnoprawnych za rok 2022


  Lista załączników
  1. sprawozdanie z udzielonych ulg GOKSiR.pdf
  2. sprawozdanie z udzielonych ulg GOPS.pdf
  3. sprawozdanie z udzielonych ulg przedszkole publiczne.pdf
  4. sprawozdanie z udzielonych ulg Publiczny Żłobek.pdf
  5. sprawozdanie z udzielonych ulg SP w Będargowie.pdf
  6. sprawozdanie z udzielonych ulg SP w Przecławiu.pdf
  7. sprawozdanie z udzielonych ulg UG Kołbaskowo.pdf
  8. sprawozdanie z udzielonych ulg ZEAS.pdf
  9. sprawozdanie z udzielonych ulg Zespół Placóek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  10. sprawozdanie z udzielonych ulg Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie.pdf
  11. sprawozdanie z udzielonych ulg ZWIK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 rok

  Sprawozdania o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 rok


  Lista załączników
  1. udzielone ulgi 2021 GOPS Rosówek.pdf
  2. udzielone ulgi 2021 Publiczny Żłobek w Przecławiu.pdf
  3. udzielone ulgi 2021 SP w Będargowie.pdf
  4. udzielone Ulgi 2021 SP w Przecławiu.pdf
  5. udzielone Ulgi 2021 Urząd Gminy Kołbaskowo.pdf
  6. udzielone ulgi 2021 Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  7. udzielone Ulgi 2021 ZWiK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 r. - UG

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 r. - UG


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie - ulgi 2020 UG.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 r. - ZWiK

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 r. - ZWiK


  Lista załączników
  1. Sprawozd Ulgi ZWiK.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVII/214/2020

  Uchwała Nr XVII/214/2020


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII 214 2020.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2019 udzielił pomocy publicznej

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2019 udzielił pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2019 udzieliłpomocy publicznej
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozył spłate na raty

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozył spłate na raty


  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub r
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie w 2019 r.

  Sprawozdania o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie w 2019 r.


  Lista załączników
  1. Pomoc publiczna luty 2019.pdf
  2. Pomoc publiczna marzec 2019.pdf
  3. Pomoc publiczna pażdziernik 2019.pdf
  4. Pomoc publiczna wrzesień 2019.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz dotyczący udzielonych przez Wójta w 2018 r. w zakresie podatków odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz wykaz w zakresie udzielonej pomocy pu

  Wykaz dotyczący udzielonych przez Wójta w 2018 r. w zakresie podatków odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz wykaz w zakresie udzielonej pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz.pdf
  2. Pomoc publiczna marzec 2018.pdf
  3. Pomoc publiczna wrzesień2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz dotyczący udzielonych przez Wójta w 2017 r. w zakresie podatków odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz wykaz w zakresie udzielonej pomocy pu

  Wykaz dotyczący udzielonych przez Wójta w 2017 r. w zakresie podatków odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz wykaz w zakresie udzielonej pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania z udzielonej pomocy 2017

  Sprawozdania z udzielonej pomocy 2017


  Lista załączników
  1. Pomoc publczna wrzesień 2017.pdf
  2. pomoc publiczna czerwiec 2 2017.pdf
  3. pomoc publiczna czerwiec 2017 .pdf
  4. pomoc publiczna kwiecień 2017.pdf
  5. pomoc publiczna marzec 2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2016 rok

  Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2016 rok


  Lista załączników
  1. agri_2016_wer00_UG_Kołbaskowo.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2016 r. udzielił ulg i pomocy publicznej

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2016 r. udzielił ulg i pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2016 roku udzielił pomocy publiczne
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2016 roku udzielił ulg.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2015 rok.

  Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2015 rok.


  Lista załączników
  1. agri_2015_wer00_UG_Kołbaskowo.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2015 r. udzielił ulg i pomocy publicznej.

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2015 r. udzielił ulg i pomocy publicznej.


  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2015 udzielił pomocy publiczne
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2015 udzielił ulg.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2015 rok

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2015 rok


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2014 roku udzielił ulg i pomocy publicznej

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2014 roku udzielił ulg i pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2014 roku udzielił pomocy publiczne
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w 2014 roku udzielił ulg.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie za 2014

  Sprawozdanie za 2014


  Lista załączników
  1. agri_2014_wer00_UG_Kołbaskowo.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014 rok Gmina Kołbaskowo

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014 rok Gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014 rok Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołba

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014 rok Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2013 r.

  Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2013 r.


  Lista załączników
  1. agri_2013_wer00_UG_Kołbaskowo.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy w roku 2013 udzielił ulg i pomocy publicznej

  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy w roku 2013 udzielił ulg i pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz 1.pdf
  2. Wykaz 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowi

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych ulgach PGK za 2013 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych - Urząd Gminy Kołbaskowo

  Sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych - Urząd Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych ulgach UG za 2013 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykazów osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy w 2012 r. udzielił ulg i pomocy publicznej

  Wykazów osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy w 2012 r. udzielił ulg i pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. Wykaz 1.pdf
  2. Wykaz 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2012 r

  Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za 2012 r


  Lista załączników
  1. agri_2012_wer00_UG_Kołbaskowo.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonych ulgach

  Sprawozdanie o udzielonych ulgach


  Lista załączników
  1. sprawozdanie o udzielonych ulgach PGK.pdf
  2. sprawozdanie o udzielonych ulgach Urząd Gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz

  Wykaz


  Lista załączników
  1. Wykaz 1.pdf
  2. Wykaz 2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis

  Sprawozdania o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis


  Lista załączników
  1. agri_2011_wer00_UG_Kolbaskowo_gmina.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2010 ud

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2010 udzielił pomocy publicznej


  Lista załączników
  1. wykaz pomoc publiczna.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2010 w

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, umorzeń, odroczeń  lub rozłożył spłatę na raty


  Lista załączników
  1. wykaz ulgi.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych maj

  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołbaskowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunki stosowania ulg z urzędu


  Lista załączników
  1. uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzialania ulg.pdf
  2. załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI 436 10.pdf
  3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI 436 10.pdf
  4. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis

  Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis


  Lista załączników
  1. agri_2009_wer02_UG_Kołbaskowo_gmina.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2009 ud
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2009 udzielił pomocy publicznej

  Lista załączników
  1. wykaz udzielonej pomocy.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2009 w
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Kołbaskowo w roku 2009 w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulg, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty

  Lista załączników
  1. wykaz.pdf
    udostępnił Admin dnia 2010-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę podatku
  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę podatku

  Lista załączników
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń
    udostępnił Admin dnia 2009-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
  Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna

  Lista załączników
  1. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2007 udzielono pomocy publicznej.doc
  2. wykaz osób prawnych, którym w roku 2007 w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń lub rozłożo
    udostępnił Admin dnia 2008-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra