Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
  • Dane
  • Stanowiska
  • Informacja o rachunkach bankowych
  • ORGAN
  • Wójt Gminy
  • Rada
  • Komisje
  • Oświadczenia majątkowe
  • PRAWO LOKALNE
  • Uchwały Rady
  • Sprawozdania kwartalne Wójta
  • Statut
  • Regulamin
  • Zarządzenia Organów Wykonawczych
  • Protokoły
  • Podatki i opłaty
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • Przetargi 2018
  • Przetargi 2017
  • Przetargi 2016
  • Przetargi 2015
  • Przetargi 2014
  • Przetargi 2013
  • Przetargi 2012
  • Przetargi 2011
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2009
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
  • Inne postępowania 2018
  • Inne postępowania 2017
  • Plan zamówień publicznych 2017
  • Plan zamówień publicznych 2018
  • ZATRUDNIENIE
  • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
  • Konkursy na stanowisko
  • PRZEPISY PRAWNE
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  • Dzierżawa
  • Sprzedaż
  • Scalenia i podziały nieruchomości
  • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  • Tryb administracyjny
  • Tryb uproszczony
  • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
  • POZOSTAŁE
  • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
  • Interpelacje
  • Petycje
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Nieodpłatne porady prawne
  • Narodowy Spis Powszechny 2011
  • Oferty inwestycyjne
  • Stowarzyszenia i związki członkowskie
  • Audyt i kontrole
  • Gospodarka Komunalna
  • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
  • Decyzje SKO
  • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
  • WYBORY
  • Aktualności wyborcze
  • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Referenda lokalne
  • Referenda ogólnokrajowe
  • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
  • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  • STRATEGIA ROZWOJU
  • Projekty partnerskie
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Azbest 2013
  • Azbest 2014
  • Azbest 2015
  • Azbest 2017
  • Azbest 2018
  • Informacja o środowisku i jego ochronie
  • Waloryzacja przyrodnicza
  • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
  • INFORMACJE
  • Aktualności
  • Kwalifikacja wojskowa
  • Jakość wody
  • Kanały technologiczne
  • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
  • Komunikaty
  • Rejestry i ewidencje
  • Informacje nieudostępnione w BIP
  • Jednostki organizacyjne
  • Jednostki pomocnicze
  • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
  • Informacje o stanie mienia komunalnego
  • Budżet
  • Zarządzenia Wójta
  • Porozumienia
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • Rejestr zmian w BIP

    Rejestr zmian na stronie BIP
    2017-08-02 22:37:19 publikacja: Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo ZEAS.110.3.2017 na stanowisko ds. płac
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-08-02 11:09:47 publikacja: Zaproszenie do składania ofert na obsługę bankową
    kategoria: Inne postępowania 2017
    Dodanie załącznika

    2017-07-31 14:40:40 publikacja: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina o wydaniu decyzji środowiskowe
    kategoria: Informacja o środowisku i jego ochronie
    Dodanie publikacji

    2017-07-31 13:26:55 publikacja: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 17.07.2017
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-28 18:57:10 publikacja: Wynik konkursu na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami żłobkowymi w P
    kategoria: Rozstrzygnięcia przetargów 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-27 15:14:20 publikacja: Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do wiadomości publicznej wykaz Nr 4/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-24 15:26:24 publikacja: Komunikat o zamknięciu konkursu ofert (rozstrzygnięcie konkursu) na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publi
    kategoria: Rozstrzygnięcia przetargów 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-24 11:48:32 publikacja: Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wyłożeniu do wglądu w siedzibie Urzędu projektu Uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Prz
    kategoria: Scalenia i podziały nieruchomości
    Dodanie publikacji

    2017-07-21 22:44:28 publikacja: Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 14 lipca 2017 r
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-21 13:38:48 publikacja: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 r., znak: WOPN-ON.6220.33.2017.AR w sprawie możliwości zapoz
    kategoria: Informacja o środowisku i jego ochronie
    Dodanie publikacji

    2017-07-20 10:39:38 publikacja: II Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko do spraw pozyskiwania środków z Funduszy Unijny
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-20 10:38:46 publikacja: Gmina Kołbaskowo zaprasza do wyceny służebności pod nowobudowane sieci elektroenergetyczne
    kategoria: Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
    Dodanie załącznika

    2017-07-19 14:43:36 publikacja: Ogłoszenie Wójta Gminy Kołbaskowo o naborze na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-17 18:52:09 publikacja: Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny nieruchomości
    kategoria: Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
    Dodanie załącznika

    2017-07-14 20:44:38 publikacja: Petycja OR.152.4.2017
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-14 15:18:36 publikacja: Petycja OR.152.3.2017
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-14 15:17:00 publikacja: Petycja OR.152.2.2017
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-13 16:34:42 publikacja: Skarga na bezczynność Wójta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - OR.1431.34.2.2017
    kategoria: Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
    Dodanie załącznika

    2017-07-13 16:33:45 publikacja: Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kołbaskowie o naborze na stanowisko urzędnicze – księgowa.
    kategoria: 2017
    Dodanie publikacji

    2017-07-13 11:02:03 publikacja: Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – stołówki przedszkolnej oraz organizację żywienia w Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami
    kategoria: Przetargi 2017
    Dodanie załącznika

    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |  36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127   |   128   |   129   |   130   |   131   |   132   |   133   |   134   |   135   |   136   |   137   |   138   |   139   |   140   |   141   |   142   |   143   |   144   |   145   |   146   |   147   |   148   |   149   |   150   |   151   |   152   |   153   |   154   |   155   |   156   |   157   |   158   |   159   |   160   |   161   |   162   |   163   |   164   |   165   |   166   |   167   |   168   |   169   |   170   |   171   |   172   |   173   |   174   |   175   |   176   |   177   |   178   |   179   |   180   |   181   |   182   |   183   |   184   |   185   |   186   |   187   |   188   |   189   |   190   |   191   |   192   |   193   |   194   |   195   |   196   |   197   |   198   |   199   |   200   |   201   |   202   |   203   |   204   |   205   |   206   |   207   |   208   |   209   |   210   |   211   |   212   |   213   |   214   |   215   |   216   |   217   |   218   |   219   |   220   |   221   |   222   |   223   |   224   |   225   |   226   |   227   |   228   |   229   |   230   |   231   |   232   |   233   |   234   |   235   |   236   |   237   |   238   |   239   |   240   |   241   |   242   |   243   |   244   |   245   |   246   |   247   |   248   |   249   |   250   |   251   |   252   |   253   |   254   |   255   |   256   |   257   |   258   |   259   |   260   |   261   |   262   |   263   |   264   |   265   |   266   |   267   |   268   |   269   |   270   |   271   |   272   |   273   |   274   |   275   |   276   |   277   |   278   |   279   |   280   |   281   |   282   |   283   |   284   |   285   |   286   |   287   |   288   |   289   |   290   |   291   |   292   |   293   |   294   |   295   |   296   |   297   |   298   |   299   |   300   |   301   |   302   |   303   |   304   |   305   |   306   |   307   |   308   |   309   |   310   |   311   |   312   |   313   |   314   |   315   |   316   |   317   |   318   |   319   |   320   |   321   |   322   |   323   |   324   |   325   |   326   |   327   |   328   |   329   |   330   |   331   |   332   |   333   |   334   |   335   |   336   |   337   |   338   |   339   |   340   |   341
    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra