Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-07-24 22:47:52 publikacja: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOP
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie załącznika

  2013-07-24 22:47:33 publikacja: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOP
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-07-24 22:47:30 publikacja: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOP
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Usunięcie załącznika

  2013-07-24 22:46:02 publikacja: Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania placu zabaw w Będargowie działka Nr ew,gr. 86/7
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-07-23 14:58:56 publikacja: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOP
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-07-23 14:54:02 publikacja: Ogłoszenie o przetargu Barnisław strażnica i inne
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-22 20:11:21 publikacja: Ogłoszenia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kołbaskowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-15 13:04:15 publikacja: Informacja z działalności Wójta za I kwartał 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-12 13:18:31 publikacja: Przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS w Kołbaskowie
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie załącznika

  2013-07-12 13:10:39 publikacja: Przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS w Kołbaskowie
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-12 12:06:37 publikacja: Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczący pracy Straży Gminnej
  kategoria: Komunikaty
  Dodanie publikacji

  2013-07-11 16:37:12 publikacja: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-11 16:35:42 publikacja: Wójt Gminy Kołbaskowo wręczyła stypendia sportowe
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-11 16:30:06 publikacja: Wyprawka szkolna 2013
  kategoria: Komunikaty
  Dodanie publikacji

  2013-07-08 16:50:03 publikacja: Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurów,
  kategoria: Rozstrzygnięcia przetargów 2013
  Dodanie publikacji

  2013-07-08 12:02:09 publikacja: Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chory
  kategoria: Komunikaty
  Dodanie publikacji

  2013-07-08 10:34:33 publikacja: Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
  kategoria: Komunikaty
  Dodanie publikacji

  2013-07-05 10:49:57 publikacja: HARMONOGRAM WYWOZU W GMINIE KOŁBASKOWO
  kategoria: 2013
  Dodanie załącznika

  2013-07-05 10:49:47 publikacja: HARMONOGRAM WYWOZU W GMINIE KOŁBASKOWO
  kategoria: 2013
  Usunięcie załącznika

  2013-07-05 10:48:31 publikacja: Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodz
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127   |   128   |   129   |   130   |   131   |   132   |   133   |   134   |   135   |   136   |   137   |   138   |   139   |   140   |   141   |   142   |   143   |   144   |   145   |   146   |   147   |   148   |   149   |   150   |   151   |   152   |   153   |   154   |   155   |   156   |   157   |   158   |   159   |   160   |   161   |   162   |   163   |   164   |   165   |   166   |   167   |   168   |   169   |   170   |   171   |   172   |   173   |   174   |   175   |   176   |   177   |   178   |   179   |   180   |   181   |   182   |   183   |   184   |   185   |   186   |   187   |   188   |   189   |   190   |   191   |   192   |   193   |   194   |   195   |   196   |   197   |   198   |   199   |   200   |   201   |   202   |   203   |   204   |   205   |   206   |   207   |   208   |   209   |   210   |   211   |   212   |   213   |   214   |   215   |   216   |   217   |   218   |   219   |   220   |  221   |   222   |   223   |   224   |   225   |   226   |   227   |   228   |   229   |   230   |   231   |   232   |   233   |   234   |   235   |   236   |   237   |   238   |   239   |   240   |   241   |   242   |   243   |   244   |   245   |   246   |   247   |   248   |   249   |   250   |   251   |   252   |   253   |   254   |   255   |   256   |   257   |   258   |   259   |   260   |   261   |   262   |   263   |   264   |   265   |   266   |   267   |   268   |   269   |   270   |   271   |   272   |   273   |   274   |   275   |   276   |   277   |   278   |   279   |   280   |   281   |   282   |   283   |   284   |   285   |   286   |   287   |   288   |   289   |   290   |   291   |   292   |   293   |   294   |   295   |   296   |   297   |   298   |   299   |   300   |   301   |   302   |   303   |   304   |   305   |   306   |   307   |   308   |   309   |   310   |   311   |   312   |   313   |   314   |   315   |   316   |   317   |   318   |   319   |   320   |   321   |   322   |   323   |   324   |   325   |   326   |   327   |   328   |   329   |   330   |   331   |   332   |   333   |   334   |   335   |   336   |   337   |   338   |   339   |   340   |   341   |   342   |   343   |   344   |   345   |   346   |   347   |   348   |   349   |   350   |   351   |   352   |   353   |   354   |   355   |   356   |   357   |   358
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra