Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
  • Dane
  • Stanowiska
  • Informacja o rachunkach bankowych
  • Deklaracja dostępności
  • ORGAN
  • Wójt Gminy
  • Rada
  • Komisje
  • Oświadczenia majątkowe
  • PRAWO LOKALNE
  • Uchwały Rady
  • Sprawozdania kwartalne Wójta
  • Statut
  • Regulamin
  • Zarządzenia Organów Wykonawczych
  • Protokoły
  • Podatki i opłaty
  • Zwrot podatku akcyzowego
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
  • Przetargi 2020
  • Przetargi 2019
  • Przetargi 2018
  • Przetargi 2017
  • Przetargi 2016
  • Przetargi 2015
  • Przetargi 2014
  • Przetargi 2013
  • Przetargi 2012
  • Przetargi 2011
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2009
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
  • Inne postępowania 2021
  • Inne postępowania 2020
  • Inne postępowania 2019
  • Inne postępowania 2018
  • Inne postępowania 2017
  • Plan zamówień publicznych 2021
  • Plan zamówień publicznych 2020
  • Plan zamówień publicznych 2019
  • Plan zamówień publicznych 2018
  • Plan zamówień publicznych 2017
  • ZATRUDNIENIE
  • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
  • Konkursy na stanowisko
  • PRZEPISY PRAWNE
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  • Dzierżawa
  • Sprzedaż
  • Scalenia i podziały nieruchomości
  • SPISY POWSZECHNE
  • Narodowy Spis Powszechny 2021
  • Narodowy Spis Powszechny 2011
  • Drugi spis próbny 2020
  • Spis rolny 2020
  • WYBORY
  • Aktualności wyborcze
  • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Referenda lokalne
  • Referenda ogólnokrajowe
  • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
  • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  • POZOSTAŁE
  • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
  • Interpelacje
  • Petycje
  • Petycje do Rady Gminy
  • Łowiectwo
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Nieodpłatne porady prawne
  • Oferty inwestycyjne
  • Stowarzyszenia i związki członkowskie
  • Audyt i kontrole
  • Gospodarka Komunalna
  • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
  • Decyzje SKO
  • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
  • STRATEGIA ROZWOJU
  • Projekty partnerskie
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Azbest 2013
  • Azbest 2014
  • Azbest 2015
  • Azbest 2017
  • Azbest 2018
  • Informacja o środowisku i jego ochronie
  • Waloryzacja przyrodnicza
  • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
  • INFORMACJE
  • Aktualności
  • Koordynator ds. dostępności
  • Komunikaty
  • Budżet
  • Budżet obywatelski
  • Informacje nieudostępnione w BIP
  • Informacje o stanie mienia komunalnego
  • Jakość wody
  • Jednostki organizacyjne
  • Jednostki pomocnicze
  • Kanały technologiczne
  • Kwalifikacja wojskowa
  • Ochrona danych osobowych RODO
  • Rejestry i ewidencje
  • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
  • Zarządzenia Wójta
  • Porozumienia
  • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
  • Wybory ławników
  • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
  • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  • Tryb administracyjny
  • Tryb uproszczony
  • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • Rejestr zmian w BIP

    Rejestr zmian na stronie BIP
    2011-12-09 14:42:46 publikacja: Stawki podatków na terenie Gminy Kołbaskowo na 2012 r
    kategoria: 2011
    Usunięcie załączników (2)

    2011-12-09 14:42:46 publikacja: Stawki podatków na terenie Gminy Kołbaskowo na 2012 r
    kategoria: 2011
    Usunięcie załączników (2)

    2011-12-09 14:19:21 publikacja: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodz
    kategoria: Archiwalne
    Usunięcie załącznika

    2011-12-09 12:33:31 publikacja: Odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy uczniów do szkó
    kategoria: Przetargi 2011
    Usunięcie załącznika

    2011-12-09 12:17:29 publikacja: Odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy uczniów do szkó
    kategoria: Przetargi 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-09 11:10:19 publikacja: Zmiana Nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na dowozy uczniów do szkół na terenie g
    kategoria: Przetargi 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-09 10:52:57 publikacja: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodz
    kategoria: Archiwalne
    Dodanie publikacji

    2011-12-09 10:35:22 publikacja: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Sekretarz Gminy
    kategoria: 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-08 20:21:26 publikacja: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo
    kategoria: Przetargi 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-07 13:59:49 publikacja: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołb
    kategoria: Przetargi 2011
    Usunięcie załącznika

    2011-12-07 12:32:45 publikacja: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy
    kategoria: 2011
    Usunięcie załącznika

    2011-12-07 11:14:24 publikacja: Oświadczenia majątkowe pracowników UG oraz jednostek organizacyjnych gminy złożone po 30.04.2011 r.
    kategoria: Oświadczenia majątkowe
    Usunięcie załącznika

    2011-12-07 11:02:19 publikacja: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołb
    kategoria: Przetargi 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-07 11:00:04 publikacja: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy
    kategoria: 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-07 10:56:47 publikacja: Protokół z XII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 października 2011r.
    kategoria: 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-05 11:38:49 kategoria:2012 Dodanie kategorii

    2011-12-02 14:15:24 publikacja: Stawki podatków na terenie Gminy Kołbaskowo na 2012 r
    kategoria: 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-02 14:05:34 publikacja: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków
    kategoria: Przetargi 2011
    Dodanie publikacji

    2011-12-02 14:02:32 publikacja: Zaproszenie do składania ofert dot. okresowego przeglądu technicznego, konserwacji i usuwania awarii elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu wł
    kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
    Dodanie publikacji

    2011-12-02 11:10:36 publikacja: Zarządzenie nr 120-2011
    kategoria: Archiwalne
    Dodanie publikacji

    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127   |   128   |   129   |   130   |   131   |   132   |   133   |   134   |   135   |   136   |   137   |   138   |   139   |   140   |   141   |   142   |   143   |   144   |   145   |   146   |   147   |   148   |   149   |   150   |   151   |   152   |   153   |   154   |   155   |   156   |   157   |   158   |   159   |   160   |   161   |   162   |   163   |   164   |   165   |   166   |   167   |   168   |   169   |   170   |   171   |   172   |   173   |   174   |   175   |   176   |   177   |   178   |   179   |   180   |   181   |   182   |   183   |   184   |   185   |   186   |   187   |   188   |   189   |   190   |   191   |   192   |   193   |   194   |   195   |   196   |   197   |   198   |   199   |   200   |   201   |   202   |   203   |   204   |   205   |   206   |   207   |   208   |   209   |   210   |   211   |   212   |   213   |   214   |   215   |   216   |   217   |   218   |   219   |   220   |   221   |   222   |   223   |   224   |   225   |   226   |   227   |   228   |   229   |   230   |   231   |   232   |   233   |   234   |   235   |   236   |   237   |   238   |   239   |   240   |   241   |   242   |   243   |   244   |   245   |   246   |   247   |   248   |   249   |   250   |   251   |   252   |   253   |   254   |   255   |   256   |   257   |   258   |   259   |   260   |   261   |   262   |   263   |   264   |   265   |   266   |   267   |   268   |   269   |   270   |   271   |   272   |   273   |   274   |   275   |   276   |   277   |   278   |   279   |   280   |   281   |   282   |   283   |   284   |   285   |   286   |   287   |   288   |   289   |   290   |   291   |   292   |   293   |   294   |   295   |   296   |   297   |   298   |   299   |   300   |   301   |   302   |   303   |   304   |   305   |   306   |   307   |   308   |   309   |   310   |   311   |   312   |   313   |   314   |   315   |   316   |   317   |   318   |   319   |   320   |   321   |   322   |   323   |   324   |   325   |   326   |   327   |   328   |   329   |   330   |   331   |   332   |   333   |   334   |   335   |   336   |   337   |   338   |   339   |   340   |   341   |   342   |   343   |   344   |   345   |   346   |   347   |   348   |   349   |   350   |   351   |   352   |   353   |   354   |   355   |   356   |   357   |   358   |   359   |   360   |   361   |   362   |   363   |   364   |   365   |   366   |   367   |  368   |   369   |   370   |   371   |   372   |   373   |   374   |   375   |   376   |   377   |   378   |   379   |   380   |   381   |   382   |   383   |   384   |   385   |   386   |   387   |   388   |   389   |   390   |   391   |   392   |   393   |   394   |   395   |   396   |   397   |   398   |   399   |   400   |   401   |   402   |   403   |   404   |   405   |   406   |   407   |   408   |   409   |   410   |   411   |   412   |   413   |   414   |   415   |   416   |   417   |   418   |   419   |   420   |   421   |   422   |   423   |   424   |   425   |   426   |   427   |   428   |   429   |   430   |   431   |   432   |   433   |   434   |   435   |   436   |   437   |   438   |   439   |   440   |   441   |   442   |   443   |   444   |   445   |   446   |   447   |   448   |   449
    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra