Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2013   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2013

    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w B

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie dowozy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wywozu odcieków z tere

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie odcieki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drgi gminnej Nr 195023Z z przeb

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drgi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłaczami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych zami

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie ucz. niepełn.jpg
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Uniewaznienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ponowne rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4

  Ponowne rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecław Ustowo, Gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecł

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwację rowu melioracyjnego „Rów A Kasztanówka” na odcinku od km 0+000 do km 2+103,4 Przecław Ustowo, Gmina Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę wodociągu zasilającego miejscowość Przecław, gmina K

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę wodociągu zasilającego miejscowość Przecław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie wodociągi.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację rowów melioracyjnych

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację rowów melioracyjnych


  Lista załączników
  1. DOC151013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy oraz GOPS w Kołbaskowie

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy oraz GOPS w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurów,

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurów, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont korytarza na parterze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont korytarza na parterze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Będargowo, Warnik, Siadło Górne, Warz

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę miejsc wypoczynku z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Będargowo, Warnik, Siadło Górne, Warzymice gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo.

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo.”

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo.”

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo.”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo”

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin,  gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik, gmina Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra