Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 •       -- 2024
        -- 2023
        -- 2022
        -- 2021
        -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- Rejestr działalności regulowanej
        -- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POZOSTAŁE   \  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY   \  2013

    Nowy harmonogram wywozu odpadów obowiązujący od 12.08.2013 r

  Nowy harmonogram wywozu odpadów obowiązujący od 12.08.2013 r


  Lista załączników
  1. harmonogram kołbaskowo od 12.08.2013 (kom i sel).xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat

  KOMUNIKAT

  W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI WYNIKAJĄCYMI ZE ZGŁASZANIEM DO FIRMY SITA JANTRA ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH URZĄD GMINY KOŁBASKOWO INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ODBIORU TYCH ODPADÓW PRZYJMUJE URZĄD GMINY KOŁBASKOWO (POK. NR 1)

  - TELEFONICZNIE 91-311-95-10 WEW. 34

  - MAILEM: kuzniewski@kolbaskowo.pl i gadynska@kolbaskowo.pl

  PRZY ZGŁOSZENIU, PROSIMY O PODANIE CZY ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH BĘDZIE STAŁY, CZY INCYDENTALNY (PROSIMY O WSKAZANIE OKRESU).

  ODPADY BIODEGRADOWALNE ODBIERANE BĘDĄ W KAŻDY WTOREK.

   

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wysokości i terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami

  Informacja o wysokości i terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami


  Lista załączników
  1. informacja o wysokości opłaty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

  NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW


  Lista załączników
  1. Harmonogram wtórne od 1.08.2013.xlsx
  2. harmonogram nieselektywne.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    HARMONOGRAM WYWOZU W GMINIE KOŁBASKOWO

  HARMONOGRAM WYWOZU W GMINIE KOŁBASKOWO


  Lista załączników
  1. komunikat.pdf
  2. Harmonogram_Kolbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

  Wszelkie szczegóły wraz z wzorami nowych deklaracji umieszczone zostały na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl w kategorii pozostałe w linku pod nazwą „ Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy”. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie gminy Kołbaskowo pok. nr 1, tel. 91-311-95-10 wew. 34.


  Lista załączników
  1. deklaracja - nieruchomość niezamieszkała.pdf
  2. deklaracja - zabudowa jednorodzinna.pdf
  3. deklaracja - zabudowa wielorodzinna.pdf
  4. informacja dla mieszkańców.pdf
  5. Regulamin-utrzymania-czystości-i-porządku-na-terenie-Gminy-Kołbaskowo.pdf
  6. uchwała - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.pdf
  7. uchwała nr XXVIII.348.2013 w spr. metody ustalenia opłaty i stawki za odbiór odpadów komunalnych
  8. uchwała nr XXVIII.349.2013 w spr. wzoru deklaracji .pdf
  9. uchwała RG - przejęcie wywozu odpadów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra