Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Inne postępowania 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Inne postępowania 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Inne postępowania 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 •       -- 2020
        -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  AKTUALNOśCI   \  2017

    Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o zmianie godzin funkcjonowania Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 19 grudnia 2017 r

  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo o zmianie godzin funkcjonowania Urzędu Gminy Kołbaskowo w dniu 19 grudnia 2017 r


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola podatkowa na terenie Gminy Kołbaskowo

  Kontrola podatkowa na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Apel do mieszkańców - odśnieżanie

  Apel do mieszkańców - odśnieżanie


  Lista załączników
  1. Apel do mieskańców-odśnieżanie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dla mieszkańców - zagrożenie czadem

  Informacja dla mieszkańców - zagrożenie czadem


  Lista załączników
  1. Informacja dla mieszkańców zagrożenie czadem.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dla mieszkańców

  Informacja dla mieszkańców


  Lista załączników
  1. Informacja dla mieszkańców.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka

  Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji w 2017 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne.


  Lista załączników
  1. Informacja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 81 /2017

  Zarządzenie Wójta 81 /2017


  Lista załączników
  1. Zarzdzenie 81.2017.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 maja 2017 r.(piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 maja 2017 r.(piątek) Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że dnia 02.05.2017 Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nie czynny

  Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że dnia 02.05.2017 Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nie czynny


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

  Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


  Lista załączników
  1. SSOM Pracodawca roku.pdf
  2. SSOM Pracodawca roku Reg..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra