Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 14 000 EURO (2009)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:odbiór o
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - przedmiot zamówienia:odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy

  Lista załączników
  1. załącznik.pdf
  2. zaproszenie.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb jej sprzedaży na własnoś
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb jej sprzedaży na własność użytkownikowi wieczystemu

  Lista załączników
  1. wycena dz 1-7 Ostoja.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości stan
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  stanowiącej działkę nr 210 obręb Warzymice

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę dz.210 obr Warzymice.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży Warzymice
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości  działka nr 210/4 i 210/9 obręb Warzymice.

  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert na wycenę dz 210-4 i 210-9 obr Warzymice.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży Kamieniec
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości  obręb Kamieniec

  Lista załączników
  1. zapr2 do skład ofert na wyc dz 19-8 obr Kamieniec.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży Karwowo
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości  obręb Karwowo

  Lista załączników
  1. zapr do skład ofert na wyc dz 94-4 obr Karwowo.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofer na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Remont
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofer na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej na terenie działek nr Ew. 34, 36/6, 36/7, 38/2, 76 w miejscowości Siadło Dolne gm. Kołbaskowo"

  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenie oferty cenowej na wykonanie rolet materiałowych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenie oferty cenowej na wykonanie rolet materiałowych do pomieszczeń świetlicy w Będargowie.


  Lista załączników
  1. Scan_Doc0001.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości

  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert na wycenę Kamieniec.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.

  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert na wyceny.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  określającego wartość nieruchomości niezabudowanej

  Lista załączników
  1. skany.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” budowa kompleksu boisk sportowych oraz zewnętrznymi in
  Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.” budowa kompleksu boisk sportowych  oraz zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną i kanalizacji deszczowej  w Kołbaskowie  – program „Orlik 2012

  Lista załączników
  1. skanuj0001.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i wew
  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  do kontenera socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie działka Nr ew,gr. 125 i wewnętrznej instalacji elektrycznej.

  Lista załączników
  1. lokalizacja boiska.pdf
  2. zaproszenie.pdf
    udostępnił Admin dnia 2009-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra