Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2012   \  ROZSTRZYGNIęCIA PRZETARGóW 2012

    Rozstrzygnięcie postepowania na wykonanie prac godezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postepowania na wykonanie prac godezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia (meble, komputery)

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia (meble, komputery)


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania (komputery).pdf
  2. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie uslug w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie uslug w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków.

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia w części Nr 2 (dostawa sprzętu komputerowego)

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia w części Nr 2 (dostawa sprzętu komputerowego)


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu część 2 (komputery).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla ucz

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Rozstrzygniecie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rosówku

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rosówku


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania przetargowego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczn

  Unieważnienie postępowania przetargowego na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu pn. "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkó

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu pn. "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo" (geografia).


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu pn. "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkó

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu pn. "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo" (muzyka).


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjn

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania (geografia).pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w m. Kurów.

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w m. Kurów.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ro

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania z dn. 10.09.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły gmina Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wyposażenie GM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo.

  Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania geodezja 20.08.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie - droga Ostoja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecławiu.

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wykonanie robót dodatkowych przy inewstycji dotyczącej budowy gimnazjum w Przecławiu.

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wykonanie robót dodatkowych przy inewstycji dotyczącej budowy gimnazjum w Przecławiu.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania roboty dodatkowe gimnazjum.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wykonanie robót dodatkowych przy inewstycji dotyczącej budowy przystanków autobusowych przy linii Nr 70.

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wykonanie robót dodatkowych przy inewstycji dotyczącej budowy przystanków autobusowych przy linii Nr 70.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania roboty dodatkowe przystanki.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo

  Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. unieważnienie postępowania - droga Ostoja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie, gmina Kołbaskowo

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - kanalizacja Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-II

  Rozstrzygnięcie w postępowaniu na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania EFS I-III.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ V, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ V, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Rostrzygnięcie postępowania - część V.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ IV, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławi

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ IV, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - część IV str. 1.pdf
  2. Rozstrzygnięcie postępowania - część IV str. 2.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - część I.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ II, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławi

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ II, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach pr

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie - ECDL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach pr

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie - matematyka.pdf
  2. Rozstrzygnięcie - biologia.pdf
  3. Rozstrzygnięcie - dodatkowe zajęcia I.F.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach pr

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania GM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług geodezyjnych

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług geodezyjnych


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie geodezja 16.04.2012.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie - dostawa sprzetu komputerowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnicie postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na usugi geodezyjne

  Rozstrzygnicie postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na usugi geodezyjne


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnicie geodezja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach pr

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie GM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach pr

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - usł. edukacyjne I-III.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów wielkogabarytowych z teren

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - wielgabarytowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowośc

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo 


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - świetlica Siadło Górne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę przystanków autobusowych, utwa

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę przystanków autobusowych, utwardzenie terenu oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kołbaskowo-Moczyły-Kamieniec gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. rozstrzygnięcie postępowania - zatoki autobusowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - dostawa sprzętuy komputerowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku pod świetlicę wiejsk

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku pod świetlicę wiejską w miejscowości Kurów 


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - świetlica Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wywozu odpadów z pojemników na se

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wywozu odpadów z pojemników na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - zbiórka selektywna odpadów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kotła c.o. wraz z armat

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kotła c.o. wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. rozstrzygnięcie kocioł ZS Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na selektywną zbiórkę odpadó

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na selektywną zbiórkę odpadó

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowuch do Urzędu

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowuch do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie materiały biurowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytko

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne  w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty m.socjalne i komunalne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra