Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  ZARZąDZENIA WóJTA   \  2013

    Zarządzenia Wójta 163, 164 / 2013

  Zarządzenia Wójta 163, 164 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.163.2013.pdf
  2. Zarz.164.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 157 - 162 / 2013

  Zarządzenia Wójta 157 - 162 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.157.2013.pdf
  2. Zarz.158.2013.pdf
  3. Zarz.159.2013.pdf
  4. Zarz.160.2013.pdf
  5. Zarz.161.2013.pdf
  6. Zarz.162.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 153 - 156 /2013

   Zarządzenia Wójta 153 - 156 /2013


  Lista załączników
  1. Zarz.153.2013.pdf
  2. Zarz.154.2013.pdf
  3. Zarz.155.2013.pdf
  4. Zarz.156.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 151, 152 / 2013

  Zarządzenia Wójta 151, 152 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.151.2013.pdf
  2. Zarz.152.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 145 - 150 / 2013

  Zarządzenia Wójta 145 - 150 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.145.2013.pdf
  2. Zarz.146.2013.pdf
  3. Zarz.147.2013.pdf
  4. Zarz.148.2013.pdf
  5. Zarz.149.2013.pdf
  6. Zarz.150.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 125 - 131, 133 - 137, 139, 141-144 / 2013

  Zarządzenia Wójta 125 - 131, 133 - 137, 139, 141-144 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.125.2013.pdf
  2. Zarz.126.2013.pdf
  3. Zarz.127.2013.pdf
  4. Zarz.128.2013.pdf
  5. Zarz.129.2013.pdf
  6. Zarz.130.2013.pdf
  7. Zarz.131.2013.pdf
  8. Zarz.133.2013.pdf
  9. Zarz.134.2013.pdf
  10. Zarz.135.2013.pdf
  11. Zarz.136.2013.pdf
  12. Zarz.137.2013.pdf
  13. Zarz.139.2013.pdf
  14. Zarz.141.2013.pdf
  15. Zarz.142.2013.pdf
  16. Zarz.143.pdf
  17. Zarz.144.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 02.12.2013r.

  Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 02.12.2013r.


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu zarządzenia 140-2013.pdf
  2. Zarządzenia Wójta Nr 140 - 2013 z dnia 02.12.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Nr 132/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Nr 132/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 132-2013 z dnia 06.11.2013r. .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 108 - 110, 112 - 115, 118 - 120 / 2013

  Zarządzenia Wójta 108 - 110, 112 - 115, 118 - 120 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.108.2013.pdf
  2. Zarz.109.2013.pdf
  3. Zarz.110.2013.pdf
  4. Zarz.112.2013.pdf
  5. Zarz.113.2013.pdf
  6. Zarz.114.2013.pdf
  7. Zarz.115.2013.pdf
  8. Zarz.118.2013.pdf
  9. Zarz.119.2013.pdf
  10. Zarz.120.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 123/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 123/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. informacja o wyw.zarządz. do sprzedaży Nr 121-2013, 122-2013,i dzierżawy 123-2013.pdf
  2. zarządzenie Nr 123 - 2013 z dnia 09.10.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 122/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 122/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wyw.zarządz. do sprzedaży Nr 121-2013, 122-2013,i dzierżawy 123-2013.pdf
  2. zarządzenie Nr 122-2013 z dnia 09.10.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 121/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 121/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wyw.zarządz. do sprzedaży Nr 121-2013, 122-2013,i dzierżawy 123-2013.pdf
  2. zarządzenie Nr 121-2013 z dnia 09.10.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 111/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 111/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. inf.o wyw. Zarządz. Wójta Nr 111-2013 w spr. dzierżawy .pdf
  2. zarządzenie Nr 111-2013 Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie dzierżawy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 90 - 107 / 2013

  Zarządzenia Wójta 90 - 107 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.90.2013.pdf
  2. Zarz.91.2013.pdf
  3. Zarz.92.2013.pdf
  4. Zarz.93.2013.pdf
  5. Zarz.94.2013.pdf
  6. Zarz.95.2013.pdf
  7. Zarz.96.2013.pdf
  8. Zarz.97.2013.pdf
  9. Zarz.98.2013.pdf
  10. Zarz.99.2013.pdf
  11. Zarz.100.2013.pdf
  12. Zarz.101.2013.pdf
  13. Zarz.102.2013.pdf
  14. Zarz.103.2013.pdf
  15. Zarz.104.2013.pdf
  16. Zarz.105.2013.pdf
  17. Zarz.106.2013.pdf
  18. Zarz.107.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 89 / 2013

  Zarządzenia Wójta 89 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.89.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 88 / 2013

  Zarządzenia Wójta 88 / 2013


  Lista załączników
  1. Informacja Wójta Gminy.pdf
  2. Zarz.88.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 87/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 87/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zarządzenie Nr 87-2013 z dnia 05.07.2013r.pdf
  2. informacja o wyw. zarządzenia Nr 87-2013 w sprawie sprzedaży z dnia 05.07.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 86/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 86/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Nr 86-2013 w sprawie dzierżawy nieruchomości z dnia 05.07.2013r.pdf
  2. informacja o wyw. zarządzenia Nr 86-2013 w sprawie dzierżawy z dnia 05.07.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 85/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży.

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 85/2013 z dnia 05.07.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Nr 85-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dnia 05.07.2013r.pdf
  2. informacja o wyw. zarządzenia Nr 85-2013 w sprawie sprzedaży z dnia 05.07.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 81 - 84 / 2013

   Zarządzenia Wójta 81 - 84 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.81.2013.pdf
  2. Zarz.82.2013.pdf
  3. Zarz.83.2013.pdf
  4. Zarz.84.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta 79, 80 / 2013

  Zarządzenie Wójta 79, 80  / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.79.2013.pdf
  2. Zarz.80.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarzdzenia Wójta 76 - 78 / 2013

  Zarzdzenia Wójta 76 - 78 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.76.2013.pdf
  2. Zarz.77.2013.pdf
  3. Zarz.78.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 75 / 2013

  Zarządzenia Wójta 75 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.75.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 66,67,70 - 74 / 2013

  Zarządzenia Wójta 66,67,70 - 74 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.66.2013.pdf
  2. Zarz.67.2013.pdf
  3. Zarz.70.2013.pdf
  4. Zarz.71.2013.pdf
  5. Zarz.72.2013.pdf
  6. Zarz.73.2013.pdf
  7. Zarz.74.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 69/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 69/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Nr 69-2013 z dnia 24.05.2013r._pdf.pdf
  2. zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 69-2013.pdf.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 68/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 68/2013 w sprawie wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej


  Lista załączników
  1. informacja o wywieszeniu zarządzenia Nr 68-2013.pdf
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 68-2013 z dnia 24.05.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 64,65 / 2013

  Zarządzenia Wójta 64,65 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.64.2013.pdf
  2. Zarz.65.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 56 - 63 / 2013

  Zarządzenia Wójta 56 - 63 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.56.2013.pdf
  2. Zarz.57.2013.pdf
  3. Zarz.58.2013.pdf
  4. Zarz.59.2013.pdf
  5. Zarz.60.2013.pdf
  6. Zarz.61.2013.pdf
  7. Zarz.62.2013.pdf
  8. Zarz.63.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 45 - 49, 54-55 / 2013

  Zarządzenia Wójta 45 - 49, 54-55 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.45.2013.pdf
  2. Zarz.46.2013.pdf
  3. Zarz.47.2013.pdf
  4. Zarz.48.2013.pdf
  5. Zarz.49.2013.pdf
  6. Zarz.54.2013.pdf
  7. Zarz.55.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 50 - 53 / 2013

   Zarządzenia Wójta 50 - 53 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.50.2013.pdf
  2. Zarz.51.2013.pdf
  3. Zarz.52.2013.pdf
  4. Zarz.53.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 42 - 44 / 2013

  Zarządzenia Wójta 42 - 44 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.43.2013.pdf
  2. Zarz.44.2013.pdf
  3. Zarz.42.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 38 - 41 / 2013

  Zarządzenia Wójta 38 - 41 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.38.2013.pdf
  2. Zarz.39.2013.pdf
  3. Zarz.40.2013.pdf
  4. zarzadzenie nr 41.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 27, 35, 37 / 2013

  Zarządzenia Wójta 27, 35, 37 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.27.2013.pdf
  2. Zarz.35.2013.pdf
  3. Zarz.37.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 36 / 2013

   Zarządzenia Wójta 36 / 2013


  Lista załączników
  1. zarzadzenie 36.pdf
  2. zalacznik nr 1 zarzadzenie 36.pdf
  3. zalacznik nr 2 wzory umow.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 34 / 2013

  Zarządzenia Wójta 34 / 2013


  Lista załączników
  1. zarz.nr34.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 32 / 2013

   Zarządzenia Wójta 32 / 2013


  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Nr 32-2013.pdf
  2. zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 32-2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 33 / 2013

   Zarządzenia Wójta 33 / 2013


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr33_2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 24 / 2013

  Zarządzenia Wójta 24 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.24.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 25 - 26 i 28 - 31 / 2013

   Zarządzenia Wójta 25 - 26 i 28 - 31 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.25.2013.pdf
  2. Zarz.26.2013.pdf
  3. Zarz.28.2013.pdf
  4. Zarz.29.2013.pdf
  5. Zarz.30.2013.pdf
  6. Zarz.31.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 23 / 2013

  Zarządzenia Wójta 23 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.23.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 21 - 22 / 2013

  Zarządzenia Wójta 21 - 22 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.21.2013.pdf
  2. Zarz.22.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 19 - 20 / 2013

  Zarządzenia Wójta 19 - 20 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.19.2013.pdf
  2. Zarz.20.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 17-18 / 2013

  Zarządzenia Wójta 17-18 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.17.2013.pdf
  2. Zarz.18.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 16 / 2013

  Zarządzenia Wójta 16 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.16.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 15 / 2013

  Zarządzenia Wójta 15 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.15.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 13 / 2013

  Zarządzenia Wójta 13 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.13.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 11, 12 / 2013

  Zarządzenia Wójta 11, 12 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.11.2013.pdf
  2. Zarz.12.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 9 /2013

  Zarządzenia Wójta 9 /2013


  Lista załączników
  1. Zarz.9.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 8 / 2013

  Zarządzenia Wójta 8 / 2013


  Lista załączników
  1. Zał.1do Zarz.8.2013.pdf
  2. Zał.2do Zarz.8.2013.pdf
  3. Zał.3do Zarz.8.2013.pdf
  4. Zał.4do Zarz.8.2013.pdf
  5. Zał.5doZarz.8.2013.pdf
  6. Zał.6doZarz.8.2013.pdf
  7. Zał.7a doZarz.8.2013.pdf
  8. Zał.7b doZarz.8.2013.pdf
  9. Zał.7c doZarz.8.2013.pdf
  10. Zał.7doZarz.8.2013.pdf
  11. Zał.8a doZarz.8.2013.pdf
  12. Zał.8b doZarz.8.2013.pdf
  13. Zał.8c doZarz.8.2013.pdf
  14. Zał.8d doZarz.8.2013.pdf
  15. Zał.8doZarz.2013.pdf
  16. Zał.8e doZarz.8.2013.pdf
  17. Zarz.8.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 10/2013 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 10/2013 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. informacja o wyw. zarządzenia Nr 10-2013 z dnia 21.01.2013r.pdf
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 10-2013 z dnia 21.01.2013r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 7/2013 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 7/2013 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. informacja o wywiesz. zarządz. Nr 7-2013 z dnia 18.01.2013r.pdf
  2. zarządz. wójta nr 7-2013 dzierżawy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 6 / 2013

  Zarządzenia Wójta 6 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.6.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zarządzenia Wójta 3-5 / 2013

   Zarządzenia Wójta 3-5 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.3.2013.pdf
  2. Zarz.4.2013.pdf
  3. Zarz.5.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia Wójta 1-2 / 2013

  Zarządzenia Wójta 1-2 / 2013


  Lista załączników
  1. Zarz.1.2013.pdf
  2. Zarz.2.2013.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra