Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  BUDżET   \  2017

    Sprawozdania za 2017r

  Sprawozdania za 2017r


  Lista załączników
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok.pdf
  2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej istytucji kultury za 2017 rok.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo

  Informacja o stanie mienia komunalnego  Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja o stanie mienia komunlanego Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r

  Informacje z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r


  Lista załączników
  1. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r..pdf
  2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r. i wykonaniu planu fi
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na 2017 r.

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na 2017 r.


  Lista załączników
  1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na 2017 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.

  Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.


  Lista załączników
  1. Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r..pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra