Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2014

    Uchwały z III sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 grudnia 2014 roku

  Uchwały z III sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 grudnia 2014 roku


  Lista załączników
  1. III.20.2014.pdf
  2. III.21.2014.pdf
  3. III.22.2014.pdf
  4. III.23.2014.pdf
  5. III.24.2014.pdf
  6. III.25.2014.pdf
  7. III.26.2014.pdf
  8. III.27.2014.pdf
  9. III.29.2014.pdf
  10. III.30.2014.pdf
  11. III.31.2014.pdf
  12. Uchwała RIO nr CCXXVI.457.2014.pdf
  13. Uchwała RIO nr CCXXVI.458.2014.pdf
  14. Uchwała RIO nr CCXXVI.459.2014.pdf
  15. III.28.2014.pdf
  16. Rejestr Uchwał z III sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z II sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 grudnia 2014 roku.

  Uchwały z II sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 grudnia 2014 roku.


  Lista załączników
  1. II.11.2014.pdf
  2. II.12.2014.pdf
  3. II.13.2014.pdf
  4. II.14.2014.pdf
  5. II.15.2014.pdf
  6. II.16.2014.pdf
  7. II.17.2014.pdf
  8. II.18.2014.pdf
  9. II.19.2014.pdf
  10. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.pdf
  11. informacja Wójta za III kwartał.pdf
  12. Rejestr Uchwał z II sesji Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z I sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 listopada 2014 roku.

  Uchwały z I sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 28 listopada 2014 roku.


  Lista załączników
  1. I.01.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. I.02.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  3. I.03.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  4. I.04.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  5. I.05.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  6. I.06.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo.pdf
  7. I.07.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Sp
  8. I.08.2014 w spr. uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi(...)
  9. I.09.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.pdf
  10. I.10.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koł.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 6 października 2014 roku

  Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 6 października 2014 roku


  Lista załączników
  1. XLI.494.2014 w sprawie skargi na Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Interdyscyplinarny.pdf
  2. XLI.495.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicz
  3. XLI.496.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inka
  4. XLI.497.2014 w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szc
  5. XLI.498.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami k
  6. XLI.499.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr ew. 47.30 obręb U
  7. XLI.500.2014 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.27 obręb Ustowo.pdf
  8. XLI.501.2014 w sprawie sprzedaży działek w obrębie Warzymice.pdf
  9. XLI.502.2014 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.28 obręb Ustowo.pdf
  10. XLI.503.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach o nr ew. 209.63, 209
  11. XLI.504.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu g
  12. XLI.505.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej G
  13. XLI.506.2014 w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półr
  14. XLI.507.2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestr
  15. XLI.508.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki o
  16. Informacja dyrektora Gimnazjum w Przecławiu za rok szkolny 2013-2014.pdf
  17. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie za rok szkolny 2013-2014.pdf
  18. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu za rok szkolny 2013-2014.pdf
  19. Informacja dyrektora ZPO w Kołbaskowie za rok szkolny 2013-2014.pdf
  20. Informacja o kształtowaniu sie WPF za I półrocze 2014 roku.pdf
  21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 roku (część tabelaryczn
  22. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 roku.pdf
  23. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządej instytucji kultury.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XL sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 września 2014 roku.

  Uchwały z XL sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 września 2014 roku.


  Lista załączników
  1. XL.483.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
  2. XL.484.2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i robot
  3. XL.485.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.412.2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013
  4. XL.486.2014 w sprawie skargi dotyczącej naruszenia procedury naboru na Stanowisko urzędnicze ds. org
  5. XL.487.2014 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półrocz
  6. XL.488.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki o n
  7. XL.489.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg
  8. XL.490.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 3.132, obrę
  9. XL.491.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr 213, obrę
  10. XL.492.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ew. 118.13 obręb Kamieniec na okres
  11. XL.493.2014 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu gminy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 23 czerwca 2014 roku.

  Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 23 czerwca 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Informacja Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja Straży Granicznej o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Kołbaskowo .pdf
  3. KPP Police OCENA 2013 Stanu Bezpieczeństwa.pdf
  4. Sprawozdanie z działalności PGK.pdf
  5. XXXIX.471.2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia Programu pomocy de minimi
  6. XXXIX.472.2014 w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2014 roku.pdf
  7. XXXIX.473.2014 w sprawie skargi dotyczącej naruszenia terminu załatwiania spraw przez Kierownika Gmi
  8. XXXIX.474.2014 w sprawie skargi na sposób powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przecławiu i D
  9. XXXIX.475.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
  10. XXXIX.476.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.412.2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2
  11. XXXIX.477.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonan
  12. XXXIX.478.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazw
  13. XXXIX.479.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo
  14. XXXIX.480.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ew. 2.114, obręb Przecław,
  15. XXXIX.481.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ew. 44, obręb Ustowo, na o
  16. XXXIX.482.2014 w sprawie kontroli doraźnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 maja 2014 roku.

  Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 26 maja 2014 roku.


  Lista załączników
  1. XXXVIII.458.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf
  2. XXXVIII.459.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII.281.2012 w sprawie zasad
  3. XXXVIII.460.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.298.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uch
  4. XXXVIII.461.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.348.2013 z dnia 20 maja 2013 r. w spr metody us
  5. XXXVIII.462.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przest
  6. XXXVIII.463.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przest
  7. XXXVIII.464.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przest
  8. XXXVIII.465.2014 w spr wyr zgody na ust służebn na dz o nr 31, 76.1, 76.2, 36.4, 36.6, 36.7, 38.2,
  9. XXXVIII.466.2014 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 47.29 obręb Ustowo.pdf
  10. XXXVIII.467.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce o nr 227.5, o
  11. XXXVIII.468.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr
  12. XXXVIII.469.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działek o nr ew. 227.4 i 227.5,
  13. XXXVIII.470.2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Starosty Polic
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

  Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29 kwietnia 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Uchwała XXXVII.456.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf
  2. Uchwała XXXVII.457.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.412.2013 Rady gminy Kołbaskowo z dnia
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 18 kwietnia 2014 roku.

  Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 18 kwietnia 2014 roku.


  Lista załączników
  1. XXXVI.446.2014.pdf
  2. XXXVI.447.2014.pdf
  3. XXXVI.448.2014.pdf
  4. XXXVI.449.2014.pdf
  5. XXXVI.450.2014.pdf
  6. XXXVI.451.2014.pdf
  7. XXXVI.452.2014.pdf
  8. XXXVI.453.2014.pdf
  9. XXXVI.454.2014.pdf
  10. XXXVI.455.2014.pdf
  11. zał do uchwały XXXVI.446.zip
  12. Informacja Wójta z dzialalnosci za I kwartal 2014 roku.pdf
  13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2013.pdf
  14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowycH.pdf
  15. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 marca 2014 roku

  Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 17 marca 2014 roku


  Lista załączników
  1. XXXV.432.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf
  2. XXXV.433.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.412.2013. wpf.pdf
  3. XXXV.434.2014 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf
  4. XXXV.435.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze.pdf
  5. XXXV.436.2014 zm. uchwałę w spr podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania.pdf
  6. XXXV.437.2014 w spr. wyr. zg. na użycz. dz nr 52.7 i 71.3, o. Przecł. oraz dz. nr 125 o. Kołb.pdf
  7. XXXV.438.2014 w spr sprzedaży dz o nr ew. 227.3, 227.14, 227.15 i 227.16,Barnisław.pdf
  8. XXXV.439.2014 w sprawie nabycia nieruchomości dz nr 142.1, Warzymice.pdf
  9. XXXV.440.2014 w spr nabycia nieruchomości dz nr 264.36, obręb Moczyły.pdf
  10. XXXV.441.2014 w spr zgody na służ. przes. dz nr 258, 274, 289, 3.133, 3.59, 3.77,Przecław.pdf
  11. XXXV.442.2014 w spr wyr zg na dzierżawę dz nr 75.6 i 75.7, obręb Siadło Dolne.pdf
  12. XXXV.443.2014 zmieniająca statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.pdf
  13. XXXV.444.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.pdf
  14. XXXV.445.2014 w sprawie uchylenia uchwały NR XVIII.190.2012 .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwały z XXXIIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 3 lutego 2014

  Uchwały z XXXIIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 3 lutego 2014


  Lista załączników
  1. uchwała XXXIV.422.2014 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbask
  2. uchwała XXXIV.423.2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy
  3. uchwała XXXIV.424.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.pdf
  4. uchwała XXXIV.425.2014w sprawie zaniechania inwestycji.pdf
  5. uchwała XXXIV.426.2014 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na działce o nr ew. 153 obręb Koł
  6. uchwała XXXIV.427.2014 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Przecław
  7. uchwała XXXIV.428.2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świ
  8. uchwała XXXIV.429.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko
  9. uchwała XXXIV.430.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
  10. uchwała XXXIV.431.2014 w sprawie nabycia udziałów w działce o nr ew. 58 obręb Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra