Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 •       -- 2019
        -- 2018
        -- 2017
        -- 2016
        -- 2015
        -- 2014
        -- 2013
        -- 2012
        -- 2011
        -- 2010
        -- 2009
        -- 2008
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Inne postępowania 2018
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  UCHWAłY RADY   \  2009

    Uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy
  Uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy

  Lista załączników
  1. uchwały, załączniki, plany.zip
    udostępnił Admin dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXVIII
  Sesja XXVIII

  Lista załączników
  1. Sesja XXVIII.rar
    udostępnił Admin dnia 2010-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXVII
  Sesja XXVII

  Lista załączników
  1. Sesja XXVII.rar
    udostępnił Admin dnia 2010-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXVI
  Sesja XXVI

  Lista załączników
  1. XXVI Sesja.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXV
  Uchwały z sesjii

  Lista załączników
  1. XXV Sesja.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXIV
  Uchwały w załączniku

  Lista załączników
  1. Sesja XXIV.rar
    udostępnił Admin dnia 2009-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXIII

  Uchwały sesja XXIII


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXIII.267.09.docx
  2. Uchwała Nr XXIII.268.09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX230 08 Rady Gminy Kołbaskowo.docx
  3. Uchwała Nr XXIII.272.09 w sprawie zmiany uchwały nr XII.142.08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 01 lu
  4. Uchwała Nr XXIII.273.09 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu otwartego nieogran
  5. Uchwała Nr XXIII.273.09 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu otwartego nieogran
  6. załacznik do Uchwały Nr XXIII.268.09 r.xlsx.xlsx
  7. załacznik do Uchwały Nr XXIII.268.09.xlsx.xlsx
  8. Uchwała Nr XXIII.269.09 Plan Barnisław.rar
  9. Uchwała Nr XXIII.270.09 Plan Kołbaskowo.rar
  10. Uchwała Nr XXIII.271.09 Plan Siadło Górne.rar
    udostępnił Admin dnia 2016-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXII
  Uchwały sesja XXII

  Lista załączników
  1. uchwała Nr XXII.258.09 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody gł
  2. uchwała Nr XXII.259.09 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyb
  3. uchwała Nr XXII.262.09w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Henryka Klimko i upoważnienia Wó
  4. Uchwała Nr XXII.263.09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówek s
  5. Uchwała Nr XXII.264.09 w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania dla na
  6. uchwała Nr XXII.265.09 w sprawie zawarcia porozumienia o współdziałaniu Gminy Kołbaskowo z inny
  7. Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII.265.09.doc
  8. Załącznik do Uchwały Nr XXII.258.09.doc
  9. Załącznik do Uchwały Nr XXII.259.09.doc
    udostępnił Admin dnia 2009-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sesja XXI
  Uchwały z z sesjii XXI

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXI.244.09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.doc
  2. uchwała Nr XXI.245.09. w spr. zmiany uchwały Nr XX.230.08 Rady Gminy Kołbaskowo .docx
  3. Uchwała Nr XXI.246.09 w spr. nadania nazwy ulicy w m. Siadło Dolne.doc
  4. Uchwała Nr XXI.247.09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.doc
  5. Uchwała Nr XXI.250.09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbask
  6. Uchwała Nr XXI.251.09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
  7. Uchwała Nr XXI.252.09 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Kołbaskowo.
  8. Uchwała Nr XXI.253.09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy.
  9. Uchwała Nr XXI. 248.09 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości .doc
  10. załacznik Nr 1 do uchw. Nr XXI.245.09 xlsx.xlsx
  11. załacznik Nr 2 do uchw. Nr XXI.245.09 xlsx.xlsx
  12. załacznik Nr 3 do uchw. Nr XXI.245.09.xlsx
    udostępnił Admin dnia 2009-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra