Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 •       -- Rozstrzygnięcia przetargów 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2012
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia przetargów 2012

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. zał skan mapy ew Będargowo.pdf
  4. zał skan wyrysu mpzp Będargowo.pdf
  5. Załącznik do wtórnik mapy.pdf
  6. Załącznik Rajkowo.pdf
  7. Załączniki 1-7.doc
  8. Załączniki Rajkowo.pdf
  9. zakres wtónika mapy zasadniczej Ustowo Warzymice Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  2. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
  3. Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianach.doc
  4. Załącznik Nr 4a do SIWZ.xls
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimna

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Informacje do przetargu na dowożenie uczniów do szkół w 2013 r.pdf
  3. SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
  9. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
  10. Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
  11. załącznik Nr 8a - plan dowożenia - SP Będargowo.pdf
  12. załącznik Nr 8b - plan dowożenia - ZPO Kołbaskowo.pdf
  13. załącznik Nr 8c - plan dowożenia - GM Przecław.pdf
  14. Załącznik nr 9 do SIWZ.doc
  15. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i ośrodków


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. załącznik nr 1.doc
  4. Załącznik Nr 2.doc
  5. Załącznik Nr 3.doc
  6. Załącznik nr 4.doc
  7. Załacznik nr 5.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2.doc
  5. Załącznik nr 3.doc
  6. Załącznik nr 4.doc
  7. Załącznik nr 5.doc
  8. Załącznik nr 6.doc
  9. Załącznik nr 7.doc
  10. załacznik Nr 8 do SIWZ - Kursy objęte przetargiem 2013.doc
  11. Załącznik nr 9 do SIWZ-umowa wzór.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kurów.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kurów.


  Lista załączników
  1. Przetarg ogranicz. na dz. nr 47-86, obręb Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moczyłach.

  Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moczyłach.


  Lista załączników
  1. Przetarg na dz. 264-23, obręb Moczyły.pdf
  2. mapa ewid. Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ z dn. 05.11.2012.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ umowa.doc
  7. Zał. Nr 5 do SIWZ - projekt konkursowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa wyposażenia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rosówku

  Dostawa wyposażenia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rosówku


  Lista załączników
  1. SIWZ.doc
  2. zał. Nr 1 do SIWZ.doc
  3. Zał. Nr 2 do SIWZ.doc
  4. Zał. Nr 3 do SIWZ.doc
  5. Zał. Nr 4 do SIWZ.doc
  6. Zał nr 5 do SIWZ Meble.docx
  7. Zał nr 6 do SIWZ Sprzęt komp.docx
  8. Ogłoszenie.pdf
  9. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
  10. Odpowiedź pyt. Nr 1.pdf
  11. Odpowiedź pyt. Nr 2.pdf
  12. Odpowiedź pyt. Nr 3.pdf
  13. Odpowiedź pyt. Nr 4.pdf
  14. Odpowiedź pyt. Nr 5.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ z 23.10.2012.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ umowa.doc
  7. Załącznik Nr 5 .docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gmi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie II.pdf
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  4. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  7. Załącznik nr 6 umowa.doc
  8. SIWZ z dn. 18.10.2012.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gmi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo" (zajęcia z muzyki).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik nr 6 umowa.doc
  9. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gmi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik nr 6 umowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na rewitalizację zabytkowego parku w miejscowości Kurów gmina Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na  rewitalizację zabytkowego parku w miejscowości Kurów gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie.doc
  5. Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie.doc
  6. załącznik nr 4.doc
  7. załącznik nr 5.doc
  8. załącznik nr 6.doc
  9. Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc
  10. załącznik nr 9.pdf
  11. zal nr 8.zip
  12. Odpowiedź do wykonawców pyt. nr 1.pdf
  13. Zmiana Nr 1 do SIWZ.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na rozbudowę oczyszcalni ścieków w Przecławiu

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na rozbudowę oczyszcalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie postępowania w BZP - Rozbudowa oczyszczalni.pdf
  2. SIWZ - 2012.06.28.doc
  3. załącznik 9 część 1.zip
  4. załącznik 9 część 2.zip
  5. załącznik 9 część 3.zip
  6. załączniki 1-8 i 10-11.zip
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - oczyszczalnia
  8. Odpowiedź w.wykonawcy z dn. 12.09.2012 r..pdf
  9. Zmiana Nr 1 do SIWZ z dn. 14.09.2012 r..pdf
  10. Odpowiedź w.wykonawców z dn. 14.09.2012 r..pdf
  11. Odpowiedź do w.wykonawców z dn. 18.09.2012.pdf
  12. Odpowiedź do wykonawców n.4 z dn. 21.09.2012 r.pdf
  13. Odpowiedź do wykonawców n.5 z dn. 21.09.2012 r.pdf
  14. Odpowiedź do wykonawców n.6 z dn. 19.09.2012 r.pdf
  15. Odpowiedź do wykonawców n.7 z dn. 19.09.2012 r.pdf
  16. Odpowiedź do wykonawców n.8 z dn. 20.09.2012 r.pdf
  17. Odpowiedź do wykonawców n.11 z dn. 25.09.2012 r.pdf
  18. Odpowiedź do wykonawców n.9 z dn. 20.09.2012 r.pdf
  19. osadnik wtorny.zip
  20. reaktor biologiczny.zip
  21. do Odpowiedzi Nr 12 Dokumenatcja geotechniczna.rar
  22. do Odpowiedzi Nr 13 RYS.11.pdf
  23. Odpowiedź do wykonawców n.12 z dn. 02.10.2012 r.pdf
  24. Odpowiedź do wykonawców n.13 z dn. 02.10.2012 r.pdf
  25. Odpowiedź do wykonawców n.14 z dn. 02.10.2012 r.pdf
  26. Odpowiedź do wykonawców n.15 z dn. 02.10.2012 r.pdf
  27. Zmiana Nr 2 do SIWZ z dn. 25.09.2012 (odp. na pyt. nr 10) .pdf
  28. Odpowiedź do wykonawców n.16 z dn. 04.10.2012 r.pdf
  29. Odpowiedź do wykonawców n.17 z dn. 04.10.2012 r.pdf
  30. Odpowiedź do wykonawców n.18 z dn. 09.10.2012 r.pdf
  31. Odpowiedź do wykonawców n.19 z dn.10.10.2012 r.pdf
  32. Zmiana Nr 3 do SIWZ z dn. 09.10.2012 .pdf
  33. Zmiana Nr 4 do SIWZ z dn. 11.10.2012 .pdf
  34. Odpowiedź do wykonawców n. 20 z dn. 12.10.2012 r.pdf
  35. Odpowiedź do wykonawców n. 21 z dn. 12.10.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjneg pn. Rozbudowa oczyszczalni ściekó

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjneg pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. SIWZ Nadzór oczyszczalnia.zip
  2. Ogłoszenie postępowania w BZP - nadzór oczyszczalnia.pdf
  3. część 1 załącznika 8.zip
  4. część 2 załącznika 8.zip
  5. część 3 załącznika 8.zip
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nadzór.pdf
  7. SIWZ na Pełnienie nadzoru inwest. wersja po zmianie z dn. 07.09.2012 r..doc
  8. Zmian Nr 1 do SIWZ - nadzór.pdf
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dn. 11.09.12.pdf
  10. Zmiana Nr 2 do SIWZ - nadzór.pdf
  11. Odpowiedź Nr 1 do w.wykonaw. z dn. 14.09.2012.pdf
  12. Odpowiedź na zapytanie Nr 2 z dn. 24.09.2012 r.pdf
  13. Odpowiedź na zapytanie Nr 3 z dn. 27.09.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na  wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ z dn. 22.08.2012 Będargowo.doc
  3. wypis z mpzp Będargowo.doc
  4. zał skan mapy ew Będargowo.pdf
  5. zał skan wyrysu mpzp Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne

  Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do wykonawców z dn. 14.08.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postępowaniu na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły

  Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postępowaniu na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytania wykonawcy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postepowaniu na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły

  Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postepowaniu na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły


  Lista załączników
  1. odpowiedzi do zapytaniaw postepowaniu na budowe świetlicy wiejskiej w mc Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 w przetargu nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zmiana Nr 2 w przetargu nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmian Nr 2.pdf
  2. wypis z mpzp Będargowo.doc
  3. zał 7 skan wyrysu z mpzp Przylep.pdf
  4. zał 8 skan mapy ew Przylep.pdf
  5. zał 9 skan mapy ew Moczyły.pdf
  6. zał 10 skan wyrysu mpzp Będargowo.pdf
  7. zał 11 skan mapy ew Będargowo.pdf
  8. zał 12 skan wypisu z mpzp Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ umowa.doc
  7. Załącznik Nr 5 - Specyfikacja zamówienia - projekt konkursowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo

  Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 - budowa świetlicy Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. SIWZ.doc
  2. Zał1.doc
  3. Zał2.doc
  4. Zał3.doc
  5. Zal4_wykaz-osob.doc
  6. Zał5.doc
  7. Zal6_wykaz-prac-podobnych.doc
  8. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  9. zal 9 przedmiar.zip
  10. Ogłoszenie - świetlica Moczyły.pdf
  11. zal 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
  12. zalącznik nr 8.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 - geodezja.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Przetarg nieograniczony na  wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Poprawiony załacznik Nr 4 do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecław

  Poprawiony załacznik Nr 4 do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zał nr 4 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecławiu

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał Nr 1 do SIWZ.doc
  4. Zał Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Zał Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Zał nr 4 do SIWZ.doc
  7. Zał Nr 5 do SIWZ.doc
  8. Zał nr 6 do SIWZ.doc
  9. Zał Nr 7 do SIWZ.doc
  10. zal 8.zip
  11. Zał Nr 9 STWiOR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanię w przetargu nieograniczony na dostawę wyposażenia do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia e

  Odpowiedź na zapytanię w przetargu nieograniczony na dostawę wyposażenia do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Odpowiedź wszyscy wykonawcy 27.06.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie z 25.06.2012.doc
  2. SIWZ z dn. 25.06.2012.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zał5.doc
  8. Zal6_wykaz-prac-podobnych.doc
  9. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  10. zal 8.zip
  11. zal 9.zip
  12. zal 10.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów sz

  Przetarg nieograniczony na  dostawę wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ umowa.doc
  7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Specyfikacja zamówienia - projekt konkursowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie z dn. 15.06.2012 r. część I.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,

  Odpowiedź na zapytanie w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do wykonawców z dn. 06.06.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,

  Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź wszyscy wykonawcy 18.06.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla

  Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do wykonawców I 15.06.12.pdf
  2. Odpowiedź do wykonawców II 15.06.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów kla

  Zmiana Nr 1 w przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Zmieniony załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
  2. Zmiana Nr 1 do SIWZ Wyposażenie EFS.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 (zmianiony załącznik Nr 9 - przedmiar robót) w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i k

  Zmiana Nr 1 (zmianiony załącznik Nr 9 - przedmiar robót) w przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ Będargowo.pdf
  2. zał. Nr 9 do SIWZ KAN DESZCZ - BʘDARGOWO - PRZEDMIAR zaktualizowany.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół

  Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu (część I - meble)


  Lista załączników
  1. Unieważnienie czynności wyboru oferty - cz. I meble.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów kla

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ umowa.doc
  7. załącznik nr 5 Specyfikacja - pomoce dydaktyczne - systemowy.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont drogi gminnej w Ostoi gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zał5.doc
  8. Zal6_wykaz-prac-podobnych.doc
  9. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  10. zal 8.zip
  11. zal9 przedmiar robót.pdf
  12. zal 10.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowied na zapytanie w przetargu nieograniczony na przebudow i rozbudow sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Bdargowie, gmina

  Odpowied na zapytanie w przetargu nieograniczony na przebudow i rozbudow sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Bdargowie,  gmina Kobaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowied do wykonawcw z dn. 01.06.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Rozstrzygnięcie postępowania - CZĘŚĆ I, w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie postępowania - część I.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie, gmina Koł

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w Będargowie,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zał5.doc
  8. Zal6_wykaz-prac-podobnych.doc
  9. zał.nr 7 projekt umowy.doc
  10. zal8.zip
  11. zal9.zip
  12. zal10.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców z dn.16.05.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców z 15.05.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców z dn.15.05.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szk

  Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Załącznik Nr 5 do SIWZ ZMIENIONY dn. 15.05.2012 Meble.doc
  2. Zmiana Nr 3 do treści SIWZ - wyposażenie gimnazjum.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Zapytanie do przetargu2.doc
  2. Odpowiedź do Wykonawców 2 z dn.14.05.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców 1 z dn.14.05.12.pdf
  2. Zapytanie do przetargu1.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 10.05.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmieniony załącznik Nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Zmieniony załącznik Nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Załącznik Nr 5 do SIWZ ZMIENIONY dn. 11.05.2012 Meble.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 8 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szk

  Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 8 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 2 do treści SIWZ - wyposażenie gimnazjum.pdf
  2. Załącznik Nr 8 do SIWZ ZMIENIONY Sprzęt dydaktyczny.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do Wykonawców z dn. 11.05.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytania z dn. 09.05.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 6 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szk

  Zmiana do treści SIWZ oraz zmieniony załącznik Nr 6 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do treści SIWZ - wyposażenie gimnazjum.pdf
  2. Załącznik Nr 6 do SIWZ zmianiony dn. 09.05.2012 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmieniony załącznik Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Zmieniony załącznik Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Załącznik Nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. Parter Rys_A_1.pdf
  3. Piętro I Rys_A_2.pdf
  4. Poddasze Rys_A_3.pdf
  5. SIWZ.doc
  6. Załącznik Nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc
  7. Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie.doc
  8. Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie.doc
  9. Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc
  10. Załącznik Nr 5 do SIWZ Meble.doc
  11. Załącznik Nr 7 do SIWZ rtv i agd.doc
  12. Załącznik Nr 8 do SIWZ Sprzęt dydaktyczny.doc
  13. Załącznik Nr 9 do SIWZ Sprzęt biurowy.doc
  14. Załącznik Nr 6 do SIWZ Sprzęt komputerowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym narealizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gmin

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym narealizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik nr 6 do siwz.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym narealizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gmin

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym narealizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ z 17.04.2012 r.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ Roboty Geodezyjne.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ 03.04.2012 .doc
  3. załączniki 1-5.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmienione załączniki 1-7 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na budowę świelticy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne gmina Kołbaskowo

  Zmienione załączniki 1-7 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na budowę świelticy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zał1.doc
  2. Zał2.doc
  3. Zał3.doc
  4. Zal4_wykaz-osob.doc
  5. Zał5.doc
  6. Zal6_wykaz-prac-podobnych.doc
  7. zał.nr 7 projekt umowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonytm na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szk

  Zmiana Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonytm na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 dodatkowe zajęcia GM II.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Załącznik do projektu budowlanego dotyczący ogrodzenia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne g

  Załącznik do projektu budowlanego dotyczący ogrodzenia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogrodzenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w G

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik Nr 6 opis_przedmiotu_zamowienia.docx
  9. Załącznik nr 7 umowa.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Załączniki 1-6.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowośc

  Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne,  gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie z dn. 22.03.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szk

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkól podstawowych w gminie Kołbaskowo ”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ I-III z dn. 28.03.2012 r.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
  5. Załacznik Nr 3 do SIWZ.doc
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  7. Załacznik Nr 5 do SIWZ.doc
  8. Załącznik Nr 6 wzór umowy.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowośc

  Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne,  gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytania - świetlica Siadło Górne.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjn

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania - usł. edu. GIM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dl

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkól podstawowych w gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Unieważnienie postępowania - usł. edu. I-III.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę  świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne,  gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zał4_wykaz-osob.doc
  7. Zał5.doc
  8. Zał6_wykaz-prac-podobnych.doc
  9. zał7 projekt umowy.doc
  10. zał. Nr 8 projekt budowlany i wykonawczy.zip
  11. zał. Nr 9 przedmiar robót.zip
  12. zał. Nr 10 STWiORB.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komuterowego

  Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komuterowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ po zmianach .doc
  3. załączniki 1-5.doc
  4. Zmiana Nr 2 do SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonytm na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szk

  Zmiana Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonytm na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ - usługi edukacyjne GM.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego


  Lista załączników
  1. Odpowiedź do wykonawców z dn. 12.03.12.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komuterowego

  Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komuterowego


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu komputerowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu komputerowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ Komputery.doc
  3. Załączniki Nr 1-5 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w G

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.doc
  2. SIWZ GM 2012.doc
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
  4. Załącznik nr 2 do siwz.doc
  5. Załącznik nr 3 do siwz.doc
  6. Załącznik nr 4 do siwz.doc
  7. Załącznik nr 5 do siwz.doc
  8. Załącznik Nr 6 opis_przedmiotu_zamowienia_kl 4_6_Kolbaskowo.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmieniony tekst ogłoszenia oraz zmienione załączniki do przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidu

  Zmieniony tekst ogłoszenia oraz zmienione załączniki do przetargu nieograniczonego na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkól podstawowych w gminie Kołbaskowo ”


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. Za5 oswiad uprawnienia _u. edukacyjne.doc
  3. Zal2_oswiad wykluczenie_u. edukacyjne.doc
  4. Zal3_oswiad warunki_u. edukacyjne.doc
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szk

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-III szkól podstawowych w gminie Kołbaskowo ”


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Wzór umowy_usługi edukacyjne.docx
  4. Za5 oswiad uprawnienia _u. edukacyjne.doc
  5. Zal2_oswiad wykluczenie_u. edukacyjne.doc
  6. Zal3_oswiad warunki_u. edukacyjne.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 3 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą s

  Zmiana Nr 3 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 3 do SIWZ - przebudowa świetlica Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie oraz zmianiony załącznik Nr 6 do SIWZ (wzór umowy) w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze

  Odpowiedź na zapytanie oraz zmianiony załącznik Nr 6 do SIWZ (wzór umowy) w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie z dn. 28.02.2012 r.pdf
  2. Zał Nr 6 - umowa roboty budowlaneUG Kolbaskowo.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „przebudowę przystanków autobusowych, utwardzenie terenu oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Usto

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „przebudowę przystanków autobusowych, utwardzenie terenu oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kołbaskowo-Moczyły-Kamieniec, gmina Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. OR - Opis techniczy Moczyły.pdf
  3. OR Opis techniczy - Kamieniec.pdf
  4. OR Opis techniczy - Ustowo, Kurów.pdf
  5. OR Opis techniczy Siadło Górne, Dolne.pdf
  6. Przedmiar robót.pdf
  7. przyjęcie zgłoszenia.pdf
  8. PT Opis techniczy - Kamieniec.pdf
  9. PT Opis techniczy - Moczyły.pdf
  10. PT Opis techniczy - Ustowo, Kurów.pdf
  11. rysunki.zip
  12. SIWZ.doc
  13. STWiORB.pdf
  14. zalaczniki.zip
  15. zatwierdzenie organizacji ruchu.pdf
  16. zgoda na roboty budowlane.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gmin

  Zmiana Nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo” oraz zmianiony załącznik Nr 5 do SIWZ


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ - selektywna zbiórka.pdf
  2. zmianiony załącznik Nr 5 do SIWZ - selektywna zbiórka odpadów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą s

  Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 2 do SIWZ - przebudowa świetlica Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świ

  Odpowiedź na zapytania w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. odpowiedź do Wykonawców z 21.02.12 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie 02.2012.doc
  2. SIWZ Selektywna zb. luty 2012 r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą

   Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Zmiana Nr 1 do SIWZ - przebudowa świetlica Kurów.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o.

  Odpowiedź na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkól w Przecławiu


  Lista załączników
  1. odpowiedź do Wykonawców z 17.02.12 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o.

  Odpowiedź na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkól w Przecławiu


  Lista załączników
  1. odpowiedź do Wykonawców z 16.02.12 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz

  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. odpowiedź na pytanie z dn. 13.02.2012 r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. Zal4_wykaz-osob.doc
  7. Zal5_wykaz-prac-podobnych.doc
  8. Zał Nr 6 - umowa roboty budowlaneUG Kolbaskowo.doc
  9. zał.nr 7 projekt budowlano wykonawczy.zip
  10. zał. Nr 8 przedmiar robót.zip
  11. zal nr 9.zip
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu


  Lista załączników
  1. 0głoszenie.doc
  2. SIWZ.doc
  3. Zał1.doc
  4. Zał2.doc
  5. Zał3.doc
  6. zał.4 umowa.doc
  7. Zał. Nr 5 Dokumentacja techniczna - ZS w Przecławiu.pdf
  8. zał nr 6 kotłownia Przecław_PRD.pdf
  9. zał. Nr 7 SST kotł Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na 2012 r.doc
  2. SIWZ Materiały biurowe 01.2012.doc
  3. załączniki 1-5 do siwz - materiały biurowe.2012.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra