Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
  • Dane
  • Stanowiska
  • Informacja o rachunkach bankowych
  • Deklaracja dostępności
  • ORGAN
  • Wójt Gminy
  • Rada
  • Komisje
  • Oświadczenia majątkowe
  • PRAWO LOKALNE
  • Uchwały Rady
  • Sprawozdania kwartalne Wójta
  • Statut
  • Regulamin
  • Zarządzenia Organów Wykonawczych
  • Protokoły
  • Podatki i opłaty
  • Zwrot podatku akcyzowego
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
  • Przetargi 2020
  • Przetargi 2019
  • Przetargi 2018
  • Przetargi 2017
  • Przetargi 2016
  • Przetargi 2015
  • Przetargi 2014
  • Przetargi 2013
  • Przetargi 2012
  • Przetargi 2011
  • Przetargi 2010
  • Przetargi 2009
  • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
  • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
  • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
  • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
  • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
  • Inne postępowania 2024
  • Inne postępowania 2023
  • Inne postępowania 2022
  • Inne postępowania 2021
  • Inne postępowania 2020
  • Inne postępowania 2019
  • Inne postępowania 2018
  • Inne postępowania 2017
  • Plan zamówień publicznych 2024
  • Plan zamówień publicznych 2023
  • Plan zamówień publicznych 2022
  • Plan zamówień publicznych 2021
  • Plan zamówień publicznych 2020
  • Plan zamówień publicznych 2019
  • Plan zamówień publicznych 2018
  • Plan zamówień publicznych 2017
  • ZATRUDNIENIE
  • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
  • Konkursy na stanowisko
  • PRZEPISY PRAWNE
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  • Dzierżawa
  • Sprzedaż
  • Scalenia i podziały nieruchomości
  • SPISY POWSZECHNE
  • Narodowy Spis Powszechny 2021
  • Narodowy Spis Powszechny 2011
  • Drugi spis próbny 2020
  • Spis rolny 2020
  • WYBORY
  • Aktualności wyborcze
  • Wybory do Izb Rolniczych
  • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Referenda lokalne
  • Referenda ogólnokrajowe
  • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
  • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  • POZOSTAŁE
  • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
  • Interpelacje
  • Petycje
  • Petycje do Rady Gminy
  • Łowiectwo
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Nieodpłatne porady prawne
  • Oferty inwestycyjne
  • Stowarzyszenia i związki członkowskie
  • Audyt i kontrole
  • Gospodarka Komunalna
  • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
  • Decyzje SKO
  • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
  • STRATEGIA ROZWOJU
  • Projekty partnerskie
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Azbest 2013
  • Azbest 2014
  • Azbest 2015
  • Azbest 2017
  • Azbest 2018
  • Azbest 2022
  • Informacja o środowisku i jego ochronie
  • Waloryzacja przyrodnicza
  • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Planowane pomiary PEM
  • Decyzje Środowiskowe
  • INFORMACJE
  • Instytucje kultury
  • Komunikaty
  • Aktualności
  • Rejestry i ewidencje
  • Informacje nieudostępnione w BIP
  • Jednostki organizacyjne
  • Jednostki pomocnicze
  • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
  • Informacje o stanie mienia komunalnego
  • Budżet
  • Kwalifikacja wojskowa
  • Jakość wody
  • Porozumienia
  • Kanały technologiczne
  • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
  • Budżet obywatelski
  • Wybory ławników
  • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
  • Ochrona danych osobowych RODO
  • Koordynator ds. dostępności
  • Taryfy wody
  • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  • Tryb administracyjny
  • Tryb uproszczony
  • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
  • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
  • Informacje
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • Rejestr zmian w BIP

    Rejestr zmian na stronie BIP
    2012-04-25 13:39:11 publikacja: Nagranie z XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23.04.2012 r.
    kategoria: 2012
    Dodanie publikacji

    1
    Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra