Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PONIżEJ 30 000 EURO (2016)

    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod nowobudowaną sieć elektroenergetyczną na działce 1/42, obręb Przylep.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod nowobudowaną sieć elektroenergetyczną na działce 1/42, obręb Przylep.


  Lista załączników
  1. GN.271.174.2016.ER.pdf
  2. prot. z wyb.oferty GN.271.174.2016.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich


  Lista załączników
  1. GN.271.175.2016.ER.pdf
  2. zaprosz. do skł. ofert na wyc. opł. adiac. podziały.pdf
  3. prot. z wyb. oferty GN.271.175.2016.ER.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ich sprzedaży

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ich sprzedaży


  Lista załączników
  1. GN.271.170.2016.KL.pdf
  2. GN.271.172.2016.KL.pdf
  3. protokół z wyboru ofert GN.271.170.2016.KL.pdf
  4. protokół z wyboru ofert GN.271.172.2016.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. służ. przes.ENEA.pdf
  2. Prot. z wyb. oferty na wyc. służ. Przes. Enea.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000,00 euro - przedmiot zamówienia pn.: Do

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000,00 euro - przedmiot zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2017. 


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe materiały biurowe.pdf
  2. Wzór umowy.pdf
  3. Załącznik nr 1 - Wykaz mat. na 2017.pdf
  4. załącznik nr 1 Wykaz mat. na 2017 r.docx
  5. Załącznik nr 2 - tusze.pdf
  6. Załącznik nr 2 tusze.docx
  7. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf
  8. Załącznik nr 3 formularz ofertowy.doc
  9. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barnisław

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Barnisław


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłat planistycznych


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. 3-98 Przecław i 45,46-3, 46-4 Ustowo opł. plan.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. opł. plan. 2016.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na : "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejsc

  Zaproszenie do składania ofert na : "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników"


  Lista załączników
  1. zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu pod nowobudo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu pod nowobudowaną siecią wodociągową na działce 33/42 obręb Siadło Dolne rzecz Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skład. ofert na wyc. służ. przes.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych i kontrolnych  w zakresie BHP w Urzędzie Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. oferta-ogólna na obsługę BHP w urzędzie w 2017-2019 r.pdf
  2. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac naprawczych w budynku socjalnym w Rosówku

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac naprawczych w budynku socjalnym w Rosówku


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. protokół z wyboru oferty - Rosówek.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac naprawczych lokalu socjalnego w Moczyłach

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac naprawczych lokalu socjalnego w Moczyłach


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. protokół z wyboru oferty - Moczyły.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu pod sieć wo

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu pod sieć wodociągową.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. służ. dz. Warnik.pdf
  2. protokół z wyb. ofert na służ. Warnik ANR.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej przed sprzedażą


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na wyc. dz. 3-100 Przecław - opł. plan.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wycenę opł. plan. dz. 3-100 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenia do składania ofert na wyceny

  Zaproszenia do składania ofert na wyceny


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.142.2016.MW.pdf
  2. zaproszenie GN.271.143.2016.MW.pdf
  3. zaproszenie GN.271.149.2016.MW.pdf
  4. GN.271.149.2016.MW.pdf
  5. protokół GN.271.143.2016.MW.pdf
  6. protokół GN.271142.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbas

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : budowa przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek związanych z inwestycją pn. ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow

  Wykonanie  zastępcze usunięcia wad i usterek związanych z inwestycją  pn. ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru ofery.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Warnik do miejs

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej z miejscowości  Warnik do miejscowości Barnisław


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek w Barnisławiu

  Zaproszenie do rzeczoznawców majątkowych na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek w Barnisławiu


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.125.2016.MW.pdf
  2. dec.podziałowa Barnisław usługi, nowy plan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty planistycznej w obrębie Ustowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty planistycznej w obrębie Ustowo.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert. na wyc. opł. plan. obr.Ustowo.pdf
  2. protokół z wyboru oferty na wycenę opł. plan. Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury techniczne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej w miejscowości Przecław


  Lista załączników
  1. protokół z wyb. oferty na wyc. dz.opł.adiac.obr. Przecław.docx.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny służebności przesyłu w Przecławiu

  Wykonanie wyceny służebności przesyłu w Przecławiu


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.116.2016.MW.pdf
  2. protok GN.271.116.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury techniczne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej w miejscowości Przecław


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe na wyc. opł. adiac. infr. droga i kan. deszcz. Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny działek w Przylepie przeznaczonych do sprzedaży

  Gmina Kołbaskowo zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny działek w Przylepie przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.111.2016.MW.pdf
  2. protokól GN.271.111.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przejazdu i przechodu na działkach gminnych, położonych w obrębie Barnisław.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przejazdu i przechodu na działkach gminnych, położonych w obrębie Barnisław.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert. na wyc. służ. przej. i prz. Barnisław.pdf
  2. prot. z wyb. oferty na wyc. służebności dz. obr. Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Urząd Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie granic działki numer 2/183 obręb Przecław

  Urząd Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wznowienie granic działki numer 2/183 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.99.2016.MWKL.pdf
  2. mapka Przecław dz 2-183.pdf
  3. protokół GN.271.99.2016.MW.pdf
  4. ponowne zaproszenie GN.271.99.2016.MW.pdf
  5. pprotokół 2 GN.271.99.2016.MW.pdf
  6. uzupełnienie protokołu GN.271.99.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na obsługe gastronomiczną imprezy plenerowej Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewaną w m Moczyły

  Zaproszenie do złożenia oferty na obsługe gastronomiczną imprezy plenerowej Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewaną w m Moczyły w dniu 3 wrzesnia 2016


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. załacznik nr 1.docx
  3. załacznik nr 2.doc
  4. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.97.2016.KL.pdf
  2. protokół GN.271.97.2016.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne”

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne”


  Lista załączników
  1. zappytanie ofertowe_jedzenie_dożynki 2016.doc
  2. załacznik nr 1 dożynki 2016.docx
  3. Załacznik nr 2 dożynki 2016.doc
  4. załacznik nr 1 dożynki 2016 - AKTUALIZACJA 25.06.2016.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Geodeci – wznowienie granic dz 2/89 i 2/84 obręb Przecław

  Geodeci – wznowienie granic dz 2/89 i 2/84 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. GN.271.88.2016.MW.pdf
  2. protokół GN.271.88.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł ofert GN.271.87.2016.KL.pdf
  2. protokół z wyb ofert GN.271.87.2016.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności drogowej przez działkę gminną nr 261/1, obręb Moczyły

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności drogowej przez działkę gminną nr 261/1, obręb Moczyły


  Lista załączników
  1. zapr do skład ofert na wycenę służebności.pdf
  2. protokół GN.271.77.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na rozgraniczenie dz. 93 obręb Warzymice

  Zaproszenie do składania ofert na rozgraniczenie dz. 93 obręb Warzymice


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert na rozgraniczenie.pdf
  2. protokół GN.271.76.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa sieci wodociągowej w m. Moczyły

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. przebudowa sieci wodociągowej  w m. Moczyły


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rzeczoznawcy majątkowi:wycena dz 2/227 obręb Przecław do celów sprzedaży

  Rzeczoznawcy majątkowi:wycena dz 2/227 obręb Przecław do celów sprzedaży


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.73.2016..MW.pdf
  2. protokół GN.271.73.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości z tytułu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości z tytułu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości


  Lista załączników
  1. oferta na wyc. dz. opł. adiac. podziały 2016r.pdf
  2. prot z wyboru ofert - opł adiacencka.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych


  Lista załączników
  1. zapyt. ofertowe wycena cz. dz. 45,46-3, 46-4 Ustowo.pdf
  2. prot z wyboru ofert - opł planis Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prace geodezyjne

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na prace geodezyjne


  Lista załączników
  1. oferta geodeci wznow. granic i obl. pow. bezum.pdf
  2. wybór oferty GN. 271.66.2016.ER.MW geodez.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych

   Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych.

   

  W związku z ogłoszonym zapytaniem nie wpłynęły żadne oferty w wyznaczonym terminie


  Lista załączników
  1. zaprosz. do akł. ofert na wyc. dz. opłaty plan.2.pdf
  2. prot. z wyb. ofert na wyc. dz. Ustowo opł. plan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „VI Targi Produktów Regionalnych Kiełbaskowo w Kołb

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „VI Targi Produktów Regionalnych Kiełbaskowo w Kołbaskowie”.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe Kiełbaskowo w Kołbaskowie.pdf
  2. załacznik nr 1.doc
  3. załacznik nr 2.doc
  4. rostrzygnięcie Kiełbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych

   Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat planistycznych

  W I ogłoszeniu nie wpłynęły żadne oferty.


  Lista załączników
  1. zaprosz. do skł. ofert na opłaty planist. dz. Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagordzenia za ustanowienie służebności prz

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagordzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ewid. 3/132, obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł.ofert na wycenę służ. dz. 3-132 Przecław.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na wyc. służ.przes. Enea dz. 3-132 Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „V Ćwierćmaraton Bielika ”

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „V Ćwierćmaraton Bielika ”


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert Ćwierćmaraton.pdf
  2. Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego.doc
  3. Zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.doc
  4. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz. nr 47/27 obręb Kurów” - w trybie „zaprojektuj i zrób”

  Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz. nr 47/27 obręb Kurów” - w trybie „zaprojektuj i zrób”


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. wykaz prac.doc
  3. wykaz osób.doc
  4. mapa I.pdf
  5. mapa II.pdf
  6. ogłoszenie o ofertach.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/26 obręb Przecław

  Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/26 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. wariant1_mapka_do_kosztorysu_korekta[2].pdf
  3. Przeclaw_parkingi_opis[1].pdf
  4. Miejsca postojowe - ZADANIE nr 1 PR[1].pdf
  5. obwieszczenie z wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dotyczącej rozbiórki budynku remizy OSP w Będargowie

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dotyczącej rozbiórki budynku remizy OSP w Będargowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - nadzór.pdf
  2. załaczniki.zip
  3. protokół z wyboru ofert - nadzór nad pracami rozbiórkowymi.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbiórka budynku remizy OSP w Będargowie

  Rozbiórka budynku remizy OSP w Będargowie


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert - rozbiórka obiektu.pdf
  2. załaczniki.zip
  3. protokół z wyboru ofert - rozbiórka obiektu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen na potrzeby nabycia nieruchomości – dz. 18/2 i 24/2 obręb Przylep, dz. 5/51 i 5/68 obr

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie wycen na potrzeby nabycia nieruchomości – dz. 18/2 i 24/2 obręb Przylep, dz. 5/51 i 5/68 obręb Ostoja oraz dz. 10/42 obręb Rajkowo


  Lista załączników
  1. GN.271.39.2016.KL.pdf
  2. protokół GN.271.39.2016.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert: podział działki 153 obręb Kołbaskowo

  Zaproszenie do składania ofert: podział działki 153 obręb Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.38.2016.MW.pdf
  2. protokół z wyboru oferty GN.271.38.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert: podział działki 2/26 obręb Przecław

  Zaproszenie do składania ofert: podział działki 2/26 obręb Przecław


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.35.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczyły długości ok. 2000 m.

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Moczyły  długości ok. 2000 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa długości

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa  długości ok. 1.250m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieniec na ul. Chabrowa długości ok. 800 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kamieniec na ul. Chabrowa  długości ok. 800 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dla geodetów: podział działki 56/1 obręb Siadło Dolne

  Zaproszenie do składania ofert dla geodetów: podział działki 56/1 obręb Siadło Dolne


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.27.2016.MW.pdf
  2. protokół GN.271.27.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert dla geodetów: podział działki 16/2 obręb Bobolin

  Zaproszenie do składania ofert dla geodetów: podział działki 16/2 obręb Bobolin


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.26.2016.MW.pdf
  2. protokół GN.271.26.2016.MN.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do skladania ofert na podział działki 1/44 obręb Przylep

  Zaproszenie do skladania ofert na podział działki 1/44 obręb Przylep


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.25.2016.MW.pdf
  2. mapa 1-1000.pdf
  3. wyrys z mpzp.pdf
  4. protokół GN.271.25.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości z tytułu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości z tytułu ustalenia opłat adiacenckich z podziału nieruchomości.


  Lista załączników
  1. oferta na wyceny dot. opłat adiacenckich z podziału nier.uchom.pdf
  2. protokół z wyb. ofertę na wycenę dz. opłaty adiacenckie z podziału.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w charakterze gospodarza boisk gminnych w miejscowościach Przecław, Kołbaskowo, Moczyły


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. formularz oferty.pdf
  3. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na podział dz o nr ew. 116/74, obręb Kamieniec

  Zaproszenie do składania ofert na podział dz o nr ew. 116/74, obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. zaproszenie GN.271.22.2016.MW.pdf
  2. protokół GN.271.22.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wycen na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz nr ew. 12/11, obręb Warnik i dz nr ew. 114/17, obręb Kamieniec

  Wykonanie wycen na potrzeby sprzedaży nieruchomości - dz nr ew. 12/11, obręb Warnik i  dz nr ew. 114/17, obręb Kamieniec


  Lista załączników
  1. zapr do skł ofert GN.271.17.2016.MW.pdf
  2. protokół z GN.271.17.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie POŁĄCZENIA I PODZIAŁU DZIAŁEK W USTOWIE


  Lista załączników
  1. GN.271.18.2016.MW.pdf
  2. protokół GN.271.18.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działkę 44, obręb Ustowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu przez działkę 44, obręb Ustowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert nw wyc. służ. prz.dz. 44 Ustowo Enea.pdf
  2. protokół z wyb. oferty na służ. przesyłu dz.44 Ustowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo"

  Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Kołbaskowo"


  Lista załączników
  1. Oferta.pdf
  2. Oświadczenia załączniki 4-10.docx
  3. Projekt umowy.pdf
  4. Wykaz nieruchomości.pdf
  5. Formularz cenowy.docx
  6. Formularz ofertowy.docx
  7. wyniki zapytania ofertowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor Nadzoru nad pracami rekultywacji składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Kołbaskowo

  Inspektor Nadzoru nad pracami rekultywacji składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie - rekultywacja insp. nadzoru.pdf
  2. wykaz osób.doc
  3. wykaz prac.doc
  4. projekt.zip
  5. oferta cenowa inspektor nadzoru.doc
  6. zestawienie ofert - inspektor nadzoru.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prace związane z rekultywacja składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Kołbaskowo

  Prace związane z rekultywacja składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie rekultywacja.pdf
  2. wykaz osób.doc
  3. wykaz prac.doc
  4. projekt.zip
  5. oferta cenowa.doc
  6. 031214 KOŁBASKOWO-KOSZTORYS NAKŁADCZY.pdf
  7. Odpowiedź dla firmy KOWAL Filip Pietrusewicz.docx
  8. umowa.doc
  9. Zestawienie ofert - wykonanie rekultywacji.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości - dz nr ew. 120, obręb Smolęcin – na potrzeby jej sprzedaży

  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro - przedmiot zamówienia: wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości - dz nr ew. 120, obręb Smolęcin – na potrzeby jej sprzedaży


  Lista załączników
  1. GN.271.15.2016.KL.pdf
  2. protokół z wyboru ofert GN.271.15.2016.MW.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie stałej organizacji ruchu Przecław – Kurów

  Wykonanie stałej organizacji ruchu Przecław – Kurów


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. mapa poglądowa.pdf
  3. mapy szczegółowe.pdf
  4. oferta cenowa.doc
  5. wybór oferenta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobno do posesji Nr 13, 13a, 14a długości ok. 300

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Stobno do posesji Nr 13, 13a, 14a długości ok. 300 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo długości ok. 1000 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Karwowo  długości ok. 1000 m


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowości Przecław długości ok. 700 m.

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w miejscowości Przecław  długości ok. 700 m.


  Lista załączników
  1. zaproszenie.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bedargowo długości ok. 450 m

  Wykonanie dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bedargowo  długości ok. 450 m


  Lista załączników
  1. zaproszenia.pdf
  2. zakres zadania.pdf
  3. Wytyczne do projektowania i wykonawstwa.pdf
  4. umowa na dokumentacje projektową.pdf
  5. protokół z otwarcia i wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu - pełnomocnictwa.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu - pełnomocnictwa.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wyk. tłumaczenia.pdf
  2. protokół z wyb.oferty na tłumaczenie.doc.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


  Lista załączników
  1. zaproszenie rzeczoznawcy GN.271.8.2016.KL.pdf
  2. protokół z wyb ofert GN.271.8.2016.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć wodociągową na rzecz Gminy Kołbaskowo.

  Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wycenę służebności przesyłu pod sieć wodociągową na rzecz Gminy Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do skł. ofert na wyc. służ. przes. dz.61 Barnisław.pdf
  2. prot. z wyboru oferty na wyc. służ. dz.61 Barnisław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszenie do składania ofert - przedmiot zamówienia: połączenie 16 działek o nr ew. od 227/3 do 227/18, obręb Barnisław w jedną działkę, a następnie

  Zapraszenie do składania ofert - przedmiot zamówienia: połączenie 16 działek o nr ew. od 227/3 do 227/18, obręb Barnisław w jedną działkę, a następnie jej podział na 10 działek- wydzielenie symboli elementarnych KDL.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, U.S, U.6, U.7, U/P.5, KS.9, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/124/2015 z dnia 16.11.2015r.


  Lista załączników
  1. GN.271.92.2015.MW.pdf
  2. mapa.pdf
  3. załącznik do zamówienia.pdf
  4. protokół GN.271.92.2015.KL.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra