Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Koordynator ds. dostępności
 • Komunikaty
 • Budżet
 • Budżet obywatelski
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Jakość wody
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Kanały technologiczne
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Rejestry i ewidencje
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  STANOWISKA

    STANOWISKA

  STANOWISKA

  w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie

  1. Małgorzata Schwarz

  Wójt  tel. 91 3119510

  2. Janusz Kwidziński

  Sekretarz Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553

  3. Izabella Tyszka

  Skarbnik Gminy tel. 91 3119519, 91 8849033

  4. Jerzy Adamiec

  Radca Prawny tel. 91 3119510  Samodzielne stanowiska do spraw

  1. Mirosław Pleszak

  Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

  2. Magdalena Kendyk

  Inspektor ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050

  3. William Łaszcz

  Główny specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego. tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037

  4. Waldemar Trusewicz

  Główny specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48, 91 8849048

  5. Anna Wierzbicka-Kurpiel

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  6. Olga Głuchowska
  Umowa o zastępstwo - Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  7. Beata Sypniewska

  Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel 91 3119510 w. 30, 91 8849030

  8. Magdalena Leśniak

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041

  9. Jarosław Dworzyński Pomoc administracyjna - samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środkow z funduszy unijnych i promocji gminy.
  10. Monika Moncport-Sosnowska Referent - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041
  11. Magdalena Dziaczek
  Pomoc administracyjna - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041

   

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

  1. Joanna Naus

  Kierownik Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91 3119510 w. 35 91 3119593, 91 8849035

  2. Marta Cygaro

  Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami tel. 91 3119510 w. 47, 91 8849047

  3. Klementyna Lipińska

  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910 w. 47, 91 8849047

  4. Mateusz Wesołowski

  Referent ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910 w. 47, 91 8849047

   

  Referat Spraw Obywatelskich

  1. Alicja Gajos-Pietryga

  Kierownik Referatu tel. 91 8849045, fax: 91 8849023

  2. Agnieszka Stożyńska

  Inspektor ds. dowodów osobistych tel. 91 8849023,  91 3119510 w.23 

  3. Eliza Lasota

  Inspektor ds. ewidencji ludności tel. 91 8849023,  91 3119510 w.23   Referat Finansowy

  1. Adrianna Weretyńska - Nowak

  Zastępca Skarbnika Gminy, Kierownik Referatu Finansowego  tel. 91 3119519, 91 8849033

  2. Beata Bednarz

  Referent - Stanowisko ds. majątku gminy, ubezpieczeń i obsługi kasowej tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

  3.Margarita Ćwiklińska

  Referent - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  tel. 91 3119456, 918849031, 91 3119510 w. 31 

  4. Dorota Walczak

  Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
    tel.  91 8849032, 91 3119510 w. 32 

  5. Wacława Dymek

  Inspektor - Stanowisko ds. płac tel. 91 8849052, 91 3119510 w.52

  6. Małgorzata Kubaj

  Główny Specjalista - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.31 

  7. Małgorzata Szczudło

  Główny Specjalista - Stanowisko ds. księgowości podatkowej tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

  8. Grażyna Jagłowska-Wójciak

  Inspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 26, 91 8849026

  9. Iwona Właśniewska

  Podinspektor - Stanowisko ds. windykacji w zakresie należności podatkowych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31

  10. Iwona Brach

  Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie dochodów niepodatkowych i opłat lokalnych, tel. 91 311 95 10 w. 28, 91 8849028

  11. Anna Dudała

  Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 91 311 95 10 w. 51, 91 8849051

  12. Alicja Czerwińska
  Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej  tel. 91 3119510 w.26, 91 8849026
  13. Izabela Gujgo
  Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel.  91 3119510 w. 32, 91 8849032,
  14. Dorota Klugiewicz
  Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 32, 91 8849032
  15. Aneta Moroz Referent - Stanowisko ds. podatku VAT tel. 91 3119510 w. 28, 91 8849028


  Referat Organizacyjny

  1. Janusz Kwidziński

  Kierownik Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39
   

  2. Młgorzata Lachecka

  Referent ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro@kolbaskowo.pl

  3. Marta Bernatowicz

  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy tel.  91 3119510 w.50, 91 8849050

  4. Aniela Szerszeń

  Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30
   

  5.Żaneta Sokołowska Inspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa

  1. Mariusz Kuźniewski

  Kierownik referatu tel. 91 3119510 w. 34, 91 8849034

  2. Aneta Wyszywana

  Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

  3. Agnieszka Januszewska

  Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49, 918849049

  4. Małgorzata Taterka

  Umowa o zastępstwo - Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49, 918849049

  5. Sylwia Horbaczewska

  Referent ds. gospodarki komunalnej tel 91 3119510 w. 49, 918849049

  6. Marta Nabelska

  Referent ds. gospodarki komunalnej tel 91 3119510 w. 49, 918849049

  7. Gabriela Gołębiewska

  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 34, 91 8849034

  8. Anna Żygadło

  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 49, 91 8849049

  9. Renata Dudek

  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

  10. Jerzy Skokowski Robotnik gospodarczy.


  STRAŻ GMINNA

  1. Paweł Nelkowski

  Komendant Straży Gminnej tel. 91 3110014

  2. Artur Druciarek

  Młodszy inspektor tel. 91 3110014

  3. Borys Zygadlik

  Starszy strażnik tel. 91 3110014

  4. Marta Nowak
  Starszy strażnik tel. 91 3110014

  5. Anna Sosnowska-Giedyk

  Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014 

   

   

  Punkt Informacyjno-Gospodarczy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach:
  Przyjmuje w każdy wtorek od godziny 9 - 14 w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

  STANOWISKA

  w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie


  1.   Małgorzata Schwarz  Wójt    tel. 91 3119510  2. Janusz   Kwidziński  Sekretarz   Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553  3. Irena   Ostrowska  Skarbnik   Gminy tel. 91 3119519, 91 8849033  4. Jerzy   Adamiec  Radca   Prawny tel. 91 3119510

  Samodzielne stanowiska do spraw


  1.   Mirosław Pleszak  Inspektor   ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037  2.   Magdalena Kendyk  Inspektor   ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050  3. William   Łaszcz  Główny   specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego. tel.   91 3119313, 913119510 w. 37, 91 8849037  4.   Waldemar Trusewicz  Główny   specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48,   91 8849048  5. Mariusz   Kuźniewski  Główny   specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.   34, 91 8849034  6. Aneta Wyszywana  Główny   specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.   38, 91 8849038  7. Alicja   Gadyńska  Referent   ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel 91 3119510 w. 49,   918849049  8.   Gabriela Gołębiewska  Refernt ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91  3119510 w. 34, 91 8849034  9. Anna Żygadło  Pomoc   administracyjna tel. 91  3119510 w. 49, 91 8849049


  10. Renata Dudek Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w. 38, 91 8849038

  11. Anna   Wierzbicka-Kurpiel  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041  12. Beata Sypniewska  Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel 91 3119510   w. 30, 91 8849030  13. Kamila   Wyrębska-Krzywdzińska  Inspektor    ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony  zdrowia i   stowarzyszeń tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041  14.  Magdalena Leśniak  Inspektor ds.   pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041


  15. Stefania Szyszłowska

  Umowa o zastępstwo podinspektor ds.   pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w. 41, 91 8849041


  16. Jarosław Dworzyński Pomoc   administracyjna
  17. Monika Moncport Pomoc administracyjna - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu,oświaty, ochrony zdrowia i stoważyszeń tel. 91 3119510 w41, 91 8849041

   


  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego


  1. Joanna   Wysoczańska  Kierownik   Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91   3119510 w. 35 91 3119593, 91 8849035  2. Marta Cygaro  Pomoc administracyjna tel. 91 3119510 w. 47, 91 8849047  3. Ewa   Rybicka  Podinspektor   ds. gospodarki nieruchomościami tel. 91 3119510 w. 47, 918849047  4.   Klementyna Lipińska  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 913115910   w. 47, 91 8849047   


  Referat Spraw Obywatelskich


  1. Alicja   Gajos-Pietryga  Kierownik   Referatu tel. 91 3119443, 918849023, fax: 91 3119443  2. Agata   Niepogoda-Sobieszczuk  Inspektor   ds. ewidencji ludności Tel. 91 3119443, 91 8849023, 91 3119510 w.23  3. Agnieszka Stożyńska  Referent ds. dowodów osobistych tel.91 3119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23 


  4. Eliza Lasota

  Umowa o zastępstwo referent ds. ewidencji ludności tel 913119443, 91 8849023,  91 3119510 w.23 

  Referat Finansowy


  1. Irena   Ostrowska  Kierownik   Referatu  tel. 91 3119519, 91 8849033  2. Izabela   Tyszka  Zastępca   Skarbnika, tel. 91 3119519, 91 8849033   3. Agnieszka Januszewksa


  Referent ds. obsługi kasowej   tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

  4.   Elżbieta Manikowska  Główny   Specjalista ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych  tel. 91 3119456,   918849031, 91 3119510 w. 31   5. Danuta   Strąkowska  Główny   Specjalista ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej tel. 91 3119456, 91 8849032,   91 3119510 w. 26  6. Wacława   Dymek  Inspektor   ds. Księgowości Budżetowej i Płac tel. 91 3119456, 91 8849032, 91 3119510   w.32  7.   Adrianna Weretyńska-Nowak  Główny   Specjalista ds. podatku VAT tel.91 3119510 w. 51, 91 8849051  8.   Małgorzata Śmiglicka  Inspektor   ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91   3119510 w.31   9.   Małgorzata Szczudło  Inspektor   ds. księgowości podatków i opłat tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.   31  10.   Grażyna Jagłowska-Wójciak  Inspektor   ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w. 26, 91 8849026  11.   Żanetta Głaz-Łodygowska  Inspektor   ds. windykacji tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w. 31  12.   Jolanta Śliwińska  Referent   ds. księgowości budżetowej, tel. 91 311 95   10 w. 28, 91 8849028  13. Anna   Dudała  Referent   ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tel. 91 311 95   10 w. 28, 91 8849028


  14. Anita Sztadilów Inspektor   ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510   w.32, 91 8849032


  Referat Organizacyjny


  1. Janusz   Kwidziński  Kierownik   Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39
     2. Maria   Stepańska  Inspektor   ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro@kolbaskowo.pl  3. Marta   Bernatowicz  Podinspektor   ds. Obsługi Rady Gminy tel.  91 3119510 w.50, 91 8849050


  4. Aniela   Szerszeń

  Główny   specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510   w.30
   


  5.Żaneta   Sokołowska Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91   3119510 w.30


  STRAŻ GMINNA


  1. Łukasz   Galczewski  Komendant   Straży Gminnej tel. 91 3110014  2. Artur   Krzyszycha  Starszy specjalista tel. 91 3110014
  3. Artur   Druciarek  Młodszy specjalista tel. 91 3110014  4. Izabela   Lipska - Wilk  Specjalista tel. 91 3110014  5. Paweł Nelkowski  Specjalista tel. 91 3110014  6. Anna   Sosnowska  Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014    


   


  Punkt Informacyjno-Gospodarczy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach:
  Przyjmuje w każdy wtorek od godziny 9 - 14 w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

    udostępnił Admin dnia 2021-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra