Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  STANOWISKA

    STANOWISKA

  Stanowiska w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie

  1. Małgorzata Schwarz

  Wójt tel. 91 3119510

  2. Janusz Kwidziński

  Sekretarz Gminy tel. 91 3119510, 91 3119553

  3. Izabella Tyszka

  Skarbnik Gminy tel.91 3119519, 91 8849033

  4. Jerzy Adamiec

  Radca Prawny tel. 91 3119510 

   

  Samodzielne stanowiska do spraw

  1. Tomasz Diedtrich

  Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej tel. 91 3119313, 91 3119510 w.37, 91 8849037

  2. William Łaszcz

  Główny specjalista ds. kadr ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego tel. 91 3119313, 91 3119510 w. 37, 91 8849037

  3. Aleksandra Kwaśniewska

  Refernet ds. planowania przestrzennego i inwestycji tel. 91 3119510 w. 48, 91 8849048

  4. Piotr Danielewski

  Inspektor ds. inwestycji tel. 91 3119510 w. 203

  5. Olga Głuchowska

  Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w.41, 91 8849041

  6. Beata Sypniewska

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119510 w.30, 91 8849030

  7. Magdalena Leśniak

  Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy tel. 91 3119410 w.68

  8. Jarosław Dworzyński

  Pomoc administracyjna - samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy.

  9. Monika Moncport-Sosnowska

  Podinspektor - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w.41, 91 8849041

  10. Magdalena Dziaczek

  Referent - samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń tel. 91 3119510 w.41, 91 8849041

   

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

  1. Joanna Naus

  Kierownik Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel.  91 3119510 w. 69

  2. Klementyna Lipińska 

  Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami tel. 91 8849035

  3. Agnieszka Januszewska

  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami  tel. 91 8849035

  4. Mateusz Trott

  Referent ds. gospodarki nieruchomościami tel. 91 8849047                               

  5. Urszula Ksel

  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego tel. 91 8849035

   

  Referat Spraw Obywatelskich

  1. Alicja Gajos-Pietryga

  Kierownik Referatu 91 8849045, fax: 91 8849023

  2. Agnieszka Stożyńska

  Inspektor ds. dowodów osobistych tel. 91 8849023, 91 3119510 w.23

  3. Eliza Lasota

  Inspektor ds. ewidencji ludności tel. 91 8849023, 91 3119510 w.23

   

  Referat Finansowy

  1. Adrianna Weretyńska-Nowak  

  Zastępca Skarbnika Gminy, Kierownik Referatu Finansowego tel. 91 3119519, 91 8849033

  2. Beata Bednarz

  Podinspektor - Stanowisko ds. majątku gminy, ubezpieczeń i obsługi kasowej tel. 91 3119510 w.60, 91 8849060

  3. Margarita Ćwiklińska

  Podinspektor - Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849021, 91 3119510 w.31

  4. Małgorzata Kubaj

  Główny Specjalista - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.31

  5. Małgorzata Szczudło

  Główny Specjalista - Stanowisko ds. księgowości podatkowej tel. 91 3119456, 91 8849031, 91 3119510 w.31

  6. Iwona Właśniewska

  Inspektor - Stanowisko ds. windykacji w zakresie należności podatkowych tel. 91 311 95 10 w. 51; 91 884 90 51

  7. Iwona Brach

  Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie dochodów nieopodatkowanych i opłat lokalnych tel.91 3119510 w.28, 91 8849028

  8. Anna Dudała

  Inspektor - Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 91 3119510 w.51, 91 8849051

  9. Izabela Gujgo

  Referent - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w.32, 91 8849032

  10. Dorota Klugiewicz

  Podinspektor - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w.32, 91 8849032

  11. Edyta Cel

  Inspektor - Stanowisko ds. wymiaru podatków tel. 91 3119510 w.31, 91 884 9031

  12. Anna Strzelczak

  Główny specjalista - Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 91 3119510 w.32, 91 8849032

  13. Anna Marczak

  Referent – Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. na 91 3119510 w. 52, 91 8849052

  14. Oliwia Tyszka

  Pomoc administracyjna

  15. Monika Piasecka

  Pomoc administracyjna

   

  Referat Organizacyjny

  1. Janusz Kwidziński 

  Kierownik Referatu tel. 91 3119553, 91 3119510 w.39

  2. Małgorzata Lachecka          

  Referent ds Kancelaryjno-Organizacyjnych tel. 91 3119510 w.21 biuro(@)kolbaskowo.pl

  3. Sandra Daniluk

  Pomoc administracyjna - Stanowisko ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych

  4. Marta Bernatowicz

  Główny Specjalista ds. Obsługi Rady Gminy tel. 91 3119510 w.50 91 8849050

  5. Aniela Szerszeń

  Główny Specjalista ds Zamówień Publicznych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30

  6. Żaneta Sokołowska

  Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych tel. 91 3119521, 91 8849030, 91 3119510 w.30                                     

  7. Renata Wójcik

  Kierownik Warsztatu w Ostoi tel. 503 658 444

   

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa

  1. Mariusz Kuźniewski 

  Kierownik Referatu tel. 91 3119510 w.24, 91 8849024

  2. Aneta Wyszywana

  Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.38, 91 8849038

  3. Małgorzata Taterka

  Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.49, 91 8849049                                               

  4. Sylwia Horbaczewska

  Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. 91 3119510 w.49, 91 8849049

  5. Marta Nabelska

  Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.49, 91 8849049

  6. Gabriela Gołębiewska

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.34, 91 8849034

  7. Anna Żygadło

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.49, 91 8849049

  8. Renata Dudek

  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.38, 91 8849038

  9. Monika Gralak-Gregor

  Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.34, 91 8849034

  10. Magdalena Kendyk Główny specjalista ds. działalności gospodarczej i transportu tel. 91 3119510 w 50, 91 8849050

  11. Ewelina Owczarczyk

  Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa tel. 91 3119510 w.24, 91 8849024

  12. Magdalena Gajos

  Pomoc administracyjna

   

  Straż Gminna

  1. Paweł Nelkowski

  Komendant Straży Gminnej tel. 91 3110014

  2. Artur Druciarek

  Inspektor tel. 91 3110014

  3. Borys Zygadlik

  Specjalista tel. 91 3110014

  4. Marta Nowak

  Młodszy specjalista tel. 91 3110014                                                

  5. Anna Sosnowska-Giedyk

  Inspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych tel. 91 3110014

   

  Informacja nie zawiera danych pracowników obsługi i pozostałych stanowisk robotniczych

    udostępnił Admin dnia 2024-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra