Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  INNE POSTęPOWANIA 2017

    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami


  Lista załączników
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  w Przecławiu w gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy .doc
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć .doc
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  7. Informacje z otwarcia ofert.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu – III ogłosz

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu – III ogłoszenie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć.doc
  5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. Informacja o wykonawcach.pdf
  7. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami – utworzenie

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci ” realizowanych w ramach projektu „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  w Przecławiu w gminie Kołbaskowo”


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  3. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć.doc
  5. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  6. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  7. Protokół z oceny ofert .pdf
  8. Informacja o Udzieleniu Zamówienia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na obsługę bankową

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę bankową


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe.pdf
  2. Załącznik do zapytania ofertowego obsługa bankowa Gminy Kołbaskowo.doc
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu – II ogłoszenie

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu – II ogłoszenie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Załącznik nr 3 - Program zajęć.doc
  5. załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
  6. informacja o wykonawcach.pdf
  7. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu”

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – „Prowadzenie zajęć dodatkowych w gminie Kołbaskowo w ramach projektu Edukacja warta zachodu”


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.doc
  4. Załącznik nr 4 - Program zajęć.doc
  5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf
  6. Ogłoszenie.pdf
  7. zmiana ogłoszenia.pdf
  8. Informacja o wykonawcach.pdf
  9. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego - część I.PDF
  10. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego - część II.PDF
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra