Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • Deklaracja dostępności
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • Zwrot podatku akcyzowego
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021-2024 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2024)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2023)
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł (2022)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2024
 • Inne postępowania 2023
 • Inne postępowania 2022
 • Inne postępowania 2021
 • Inne postępowania 2020
 • Inne postępowania 2019
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2024
 • Plan zamówień publicznych 2023
 • Plan zamówień publicznych 2022
 • Plan zamówień publicznych 2021
 • Plan zamówień publicznych 2020
 • Plan zamówień publicznych 2019
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • SPISY POWSZECHNE
 • Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Drugi spis próbny 2020
 • Spis rolny 2020
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Petycje do Rady Gminy
 • Łowiectwo
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Azbest 2022
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowane pomiary PEM
 • Decyzje Środowiskowe
 • INFORMACJE
 • Instytucje kultury
 • Komunikaty
 • Aktualności
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Porozumienia
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Wybory ławników
 • Raport o stanie Gminy Kołbaskowo
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Koordynator ds. dostępności
 • Taryfy wody
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • Informacje
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE   \  WYKAZ ZGłOSZONYCH ZGROMADZEń

    Zgromadzenia

  WYKAZ   ZGŁOSZONYCH    ZGROMADZEŃ

   

  Data i czas rozpoczęcia

  Planowany czas trwania

  Miejsce

  Decyzja o zakazie

  01 czerwca 2024 r.

      ok. godz. 22.15

  ok. 30 minut Przejazd ok. 50 rowerzystów
  Trasa ok. 11 km

  Rozpoczęcie - plac przed sklepem Netto (ul. Do Rajkowa)

  Przebieg – DK nr 13

  Zakończenie – parking przy przejściu granicznym w Rosówku
   
  13.05.2024 godzina 8:00

  do 30.06.2024

  22:00

  Przewidywana liczba uczestników:

  20

  Miejsce rozpoczęcia: Granica gminy Kołbaskowo na autostradzie A6

  Autostrada A6 cykliczne przejazdy protestacyjne pojazdów ciężarowych

  Miejsce zakończenia: granica państwa , autostrada A6
   
  13.05.2024 godzina 8:00

  do 30.06.2024

  22:00

  Przewidywana liczba uczestników: 

  10-20

  Miejsce rozpoczęcia: Rondo Hakena, granica gminy Kołbaskowo

  Przejazd samochodów drogą nr 13 od Ronda Hakena do granicy Państwa w Rosówku
   
  11.03.2024 godzina 10:00 do 11.05.2024

  Przewidywana liczba uczestników:

  20

  Miejsce rozpoczęcia: Granica gminy Kołbaskowo na autostradzie A6

  Autostrada A6 cykliczne przejazdy protestacyjne pojazdów ciężarowych

  Miejsce zakończenia: granica państwa , autostrada A6

   
  11.03.2024 godzina 8:00 do 11.05.2024

  Przewidywana liczba uczestników: 

  10-20

  Miejsce rozpoczęcia: Rondo Hakena, granica gminy Kołbaskowo

  Przejazd samochodów drogą nr 13 od Ronda Hakena do granicy Państwa w Rosówku

   
  21.02.2024 ok. godziny 15:20 ok. 3.5 godziny

  Przewidywana liczba uczestników:
  ciągniki i pojazdy około 15
  liczba osób około 30

  Plac przy stadnionie klubu Zryw Kołbaskowo

  Planowany trzykrotny przejazd pojazdów drogą DK13 w kierunku drogi gminnej prowadzącej od ronda do drogi powiatowej i drogą powiatową do drogi krajowej DK13

  Zakończenie po wykonaniu trzech pętli na wysokości stadionu klubu Zryw Kołbaskowo

   
  21.02.2024 ok. godziny 12:00 ok. 2 godziny

  Przewidywana liczba uczestników 30

  Plac przed siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku

  Przejście uczestników pod wiatę przy szlaku rowerowym w rejonie przejścia granicznego Rosówek.

  Zakończenie przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku.


   

  03 czerwca 2023 r.

      ok. godz. 22.15

  ok. 30 minut

  Przejazd ok. 50 rowerzystów
  Trasa ok. 11 km

  Rozpoczęcie - plac przed sklepem Netto (ul. Do Rajkowa)

  Przebieg – DK nr 13

  Zakończenie – parking przy przejściu granicznym w Rosówku

   

  23 kwietnia 2022 r. godzina 14:00

  Ok. 3 godziny

  Pikieta stacjonarna Leroy Merlin Kołbaskowo Ustowo 49

   

  01 czerwca 2019 r.

      ok. godz. 22.00


  Ok. 30 minut

  Przejazd ok. 80 rowerzystów

  Trasa ok. 11 km

  Rozpoczęcie - plac przed sklepem Netto (ul. Do Rajkowa)

  Przebieg – DK nr 13

  Zakończenie – parking przy zjeździe na Kamieniec / Pargowo 

   

   

  02 czerwca 2018 r.

      ok. godz. 21.50

   

  Ok. 30 minut

   

   

  Przejazd ok. 80 rowerzystów

  Rozpoczęcie- plac przed sklepem Netto (ul. Do Rajkowa)

  Przebieg – DK nr 13

  Zakończenie – parking przy przejściu granicznym
  w Rosówku

   

   

   

  02 czerwca 2018 r.

      ok. godz. 23.20

   

  Ok. 30 minut

   

   

  Przejazd ok. 50 rowerzystów

  Rozpoczęcie- plac przed sklepem Netto (ul. Do Rajkowa)

  Przebieg – DK nr 13

  Zakończenie – parking przy przejściu granicznym
  w Rosówku

   

   

  23 czerwca 2016 r.

  godz. 16.00

  1,5 godz.

  Przejście dla pieszych w okolicach przystanku autobusowego, na wysokości miejscowości Smętowice (droga krajowa nr 13).

  Przewidywana liczba uczestników ok. 30-100 osób.
   
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra